Organisation

Småföretagarapoteken organiseras genom ett bolag, Apoteksgruppen i Sverige Holding AB med Svenska staten som ägare och två dotterbolag – Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB samt Apoteksgruppen i Sverige AB – tillsammans Apoteksgruppen.

Apoteksgruppen i Sverige Förvaltning AB står som säljare till apoteken och kvarstår som minoritetsägare till småföretagarapoteken inom en överskådlig tid.

Apoteksgruppen i Sverige AB är den Serviceorganisation som samordnar och stöder egenföretagarna via medlemsavtal.