Vår kvalitetssäkring

För allt sortiment som inte är läkemedel och granskas av Läkemedelsverket, har vi egna omfattande kvalitetskrav baserade på våra etik-, miljö- och kvalitetspolicies. Dessa måste uppfyllas för att produkten ska finnas på våra apotek. Våra egna märkesvaror granskas även ur miljösynpunkt av Svanen och ur allergisynpunkt av Astma- och Allergiförbundet.

Vi har hårda kvalitetskrav

Den största delen av vårt sortiment består av läkemedel och Läkemedelsverket är den myndighet som utvärderar och godkänner dessa för försäljning på apotek. Här har vi, i likhet med alla apotek, en skyldighet att tillhandahålla samtliga läkemedel som förskrivs på recept.

För allt sortiment som inte är läkemedel har vi ett antal krav, baserade på våra etik-, miljö- och kvalitetspolicies, som måste uppfyllas för att produkten ska finnas på våra apotek. I korthet har vi följande krav:

  • Det ska finnas ett behov av produkten och den ska tillföra något till vårt sortiment.
  • Produkterna ska vara trygga och säkra att använda och utlovad funktion ska kunna styrkas med dokumentation.
  • Råvaror, förpackningsmaterial och själva produkten ska vara framtagna på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa.
  • Våra leverantörer ska ha ett kvalitetssystem och bedriva ett aktivt miljöarbete.
  • Våra leverantörer ska säkerställa att FN:s allmänna deklarationer om mänskliga rättigheter samt barnkonventionen beaktas.
  • Vid behov besöker vi tillverkaren för kontroll av verksamheten.

Om vi hyser tveksamhet om god kvalitet avstår vi från att sälja produkterna.

Svanen och Svalan på egna produkter

När det gäller våra egna unika produkter inom Elw och Apoteksgruppen har vi extra höga krav, så höga att vi strävar efter att få de granskade och certifierade av externa parter: Svanen och Astma- och Allergiförbundet (Svalan).

Miljömärkningen med Svanen innebär att produkterna hör till de minst miljöbelastade produkterna inom sin kategori och de uppfyller såväl miljö- som hälsokrav.

Läs mer på www.svanen.se

Allt fler personer utvecklar olika former av allergier och överkänslighet. Astma- och Allergiförbundets märkning med Svalan tryggar för att produkten inte innehåller några parfymer, allergiframkallande eller irriterande ämnen.

Läs mer på www.astmaoallergiforbundet.se