Eget apotek

Är du redo att äga och driva ett eget apotek? Apoteksgruppen är den enda apotekskedjan där du kan förverkliga din dröm och äga ett eget apotek. Vi har erfarenheten och verktygen för att hjälpa dig genom hela processen. Vår serviceorganisation ger dig förutsättningar för att lyckas, oavsett om du vill bli delägare tillsammans med någon kollega eller starta ett eget apotek på din ort.

Att äga och driva ett eget apotek

Apoteksgruppen har en gemensam serviceorganisation med uppgift att stötta dig. Det innebär att du får samma fördelar som i en integrerad kedja. Serviceorganisationen hjälper bland annat till med att förhandla fram avtal och kampanjerbjudanden med leverantörer och distributörer, ta fram säljdivande och varumärkesbyggande marknadsföring, ordna IT-system och support i tekniska frågor, stötta dig i ekonomiska frågor, kvalitetssäkra processer i drift samt att erbjuda kompetensutveckling för ägare och medarbetare. Du får även tillgång till en regionchef som vägleder dig i frågor som gäller försäljning, drift och affärsutveckling.

Kunskapsutbyte genom nätverkande

Det är genom gemenskap och nätverkande som vi lär av varandra och utvecklas. Genom gemensamma kommunikationskanaler, kontinuerliga nätverksträffar, utbildningar, ägarträffar och konferenser lägger vi grunden för detta viktiga nätverk. Som ägare har du möjlighet att påverka centrala beslut, bland annat genom vårt medlemsråd som har stort inflytande i vår organisation och utgör en viktig länk mellan serviceorganisationen och apoteksägarna. Representanter i rådet utses av apoteksägarna en gång om året.

Hur är det att driva eget apotek?

Cecilia Ageman inspirerades av ett omtänksamt litet apotek i Frankrike. Idag äger och driver hon Apoteksgruppen Saltsjö-Boo i Stockholm.

– När jag läste till apotekare arbetade jag en sommar på apotek i Frankrike. Det var ett litet privat apotek där de verkligen tog hand om sina kunder och hjälpte dem på allra bästa sätt, berättar Cecilia. Det bemötandet hade jag aldrig upplevt på något apotek i Sverige. Så då bestämde jag mig: Om det någonsin blir fritt i Sverige ska jag ha ett eget apotek där man tar hand om sina kunder som de gjorde där.

Cecilias råd till dig som funderar på att driva eget apotek är att först arbeta några år inom Apoteksgruppen.

- Välj ett apotek där du kan lära dig från grunden hur det är och berätta att du vill lära dig allt för att i framtiden kunna driva ett eget apotek, säger Cecilia. Jag lovar att du kommer att få all den hjälp och stöttning som just du behöver för att kunna driva ett eget apotek framöver.

Vägar till ett eget apotek

Med vår hjälp kan du förverkliga dina planer om ett eget apotek på tre olika sätt: Genom att köpa ett Apoteksgruppen-apotek, ansluta din befintliga apoteksverksamhet till kedjan (konvertering) eller genom att starta ett helt nytt apotek från grunden inom Apoteksgruppen.