Vaccination mot influensa och pneumokocker

Skydda dig mot årets influensa och mot pneumokocker! Vi erbjuder trygg vaccination tillsammans med vårdgivaren Vaccina. Enkelt med tidsbokning så du slipper köa.

Hur går det till?

Vaccination genomförs av legitimerad sjuksköterska på utvalda apotek. Du får dokumentation på genomförd vaccination. Det är ett krav att vara symptomfri för att genomföra vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokock.

Vad kostar det?

Influensavaccination
• Pris 295:-
• Åldersgräns 16 år

Pneumokockvaccination
• Pris 375:-
• Åldersgräns 16 år

Boka tid

För att se vilka apotek som erbjuder tjänsten och hitta lediga tider - Klicka här för att boka.

Influensavaccination

Varför ska man vaccinera sig mot influensa?

Håll dig frisk och skydda andra!
Säsongsinfluensa, är en infektion som orsakas av ett virus och är mycket smittsamt och kan drabba oss alla. Influensan sprids till Sverige varje år och drabbar oss under vinterhalvåret. Symtom kan vara plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon och symtomen kan hålla i sig i flera veckor.

Hur farligt är influensa?

Mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar beräknas drabbas av säsongsinfluensa varje år. Säsongsinfluensa kan leda till bihåleinflammation, öroninflammation eller lunginflammation. Varje år dör fler personer i Sverige av influensa än av trafikolyckor.

Vem bör vaccinera sig mot influensa?

Vi kan alla drabbas och genom vaccination kan vi skydda oss från att bli sjuka i flera veckor.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar särskilt personer som är över 65 och riskgrupper att vaccinera sig. Klicka här för att läsa mer på folkhälsomyndighetens sida. 

Pneumokockvaccination 

Varför ska man vaccinera sig mot pneumokocker?

Pneumokocker är en bakteriell luftvägsinfektion som kan leda till bihåleinflammation, lunginflammation, öroninflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Cirka 1,5 till 2 miljoner människor dör av pneumokockinfektioner varje år i världen.

Vem bör vaccinera sig mot pneumokocker?

Man kan drabbas av pneumokocker i alla åldrar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin till personer som har större risk att bli allvarligt sjuka av en infektion med pneumokocker. Klicka här för att läsa mer på folkhälsomyndighetens sida. 

Vaccinera dig tryggt och enkelt på våra apotek

Hos oss på Apoteksgruppen genomförs vaccinationer av legitimerade sjuksköterskor från vårdgivaren Vaccina. Sjuksköterskan går igenom ett hälsoformulär med dig inför vaccinationen. För att se dina tagna vaccinationer får du även ett vaccinationskort och kan logga in i Vaccinas portal.


Varmt välkommen att boka din vaccination!