Läkemedelssamtal

Har du fått recept på läkemedel mot höga blodfetter? Behöver du extra stöd i din läkemedelsbehandling? Nu erbjuder specialutbildade farmaceuter läkemedelssamtal för att hjälpa just dig till en tryggare och bättre behandling. 

Apotekens Läkemedelssamtal

När du börjar med en ny läkemedelsbehandling kan det finnas många frågor du vill ha svar på. Det kan vara enklare saker som hur du ska komma ihåg att ta en tablett varje dag till om du kan få biverkningar.

Nu erbjuder vi en tjänst för dig som nyligen har fått läkemedel mot höga blodfetter, så kallade statiner utskrivna av din läkare. Farmaceuter som fått en fördjupad utbildning erbjuder två samtal – ett när läkemedlet hämtas ut på apoteket och ett några veckor senare. Under samtalen ställer farmaceuten frågor om hur du ser på läkemedelsbehandlingen och hjälper dig att hitta svaren som just du behöver. Tjänsten kallas Apotekens Läkemedelssamtal och är en branschgemensam tjänst som finns på utvalda apotek inom alla apotekskedjor i Sverige.

På apoteken är vi läkemedelsexperter och vi stöttar och hjälper dig att hitta din motivation till din behandling och undanröja eventuella praktiska hinder.

Utvärdera tjänsten 

Eftersom detta är en ny tjänst vill vi utvärdera vilken effekt det har. Därför har vi ett samarbete med Uppsala universitet som kommer be dig att svara på en enkät och titta på vilka uttag på receptet du gör. Mer information om detta får du när du tar del av tjänsten. Vi genomför det här försöket tillsammans med Sveriges Apoteksförening och det genomförs på utvalda apotek över hela landet från olika apotekskedjor.

Lista på apotek som erbjuder tjänsten

Apoteksgruppen Djursholm

Apoteksgruppen Hässelby

Apoteksgruppen Simrishamn, Gamla Järrestadsvägen

Apoteksgruppen Tyresö

Apoteksgruppen Vellinge

Apoteksgruppen Öckerö

Apoteksgruppen Sigtuna

Apoteksgruppen, Karl Johansgatan

Apoteksgruppen Helsingborg

Apoteksgruppen Svalöv

Apoteksgruppen Hällefors

Apoteksgruppen Gävle Golfen

Apoteksgruppen Luleå

Apoteksgruppen Tullinge

Apoteksgruppen Västerås Oxbacken 

Apoteksgruppen Gnesta