Covid-19 antikroppstester

Nu kan du testa dig för antikroppar mot covid-19 på utvalda apotek hos Apoteksgruppen. Alla antikroppstester genomförs i samarbete med vårdgivaren Vaccina som även hjälper dig att tolka resultatet från ditt provsvar.

Vill du testa dig?

Boka tid

För att hitta ditt närmaste apotek hos Apoteksgruppen och boka tid, klicka på länken nedan för att komma vidare till bokningssidan hos Vaccina.

Klicka här för att se vilka apotek som erbjuder antikroppstest och boka tid.

Drop-in

Vi rekommenderar att du bokar tid, men du kan också komma in till oss för drop-in, klicka här. (Drop-in är i mån av tid).

När får jag testa mig?

Det tar tid för kroppen att bilda antikroppar. Du måste vara helt symtomfri och ha varit det i minst 14 dagar för att få göra ett antikroppstest på apoteket. Först då är testresultatet tillförlitligt.

Hur genomförs testet?

Vårt antikroppstest tas på plats i apoteket av Vaccinas vårdpersonal. Genom ett stick i fingret tas ett blodprov som analyseras av vårdpersonalen och du får svar efter 20 minuter. Testet kostar 295 kronor. Du kan boka tid eller komma på drop-in under utvalda dagar. Självklart får du som medlem också poäng på ditt köp.

OBS! Antikroppstester påvisar inte pågående sjukdom.

Provsvaret fås som en länk via SMS där du kan logga in med ditt Bank-ID eller som ett skrivet dokument på plats i apoteket.

Vad visar ett antikroppstest?

Ett antikroppstest påvisar om du haft corona. Eller rättare sagt, testet visar om du har särskilda antikroppar mot sjukdomen covid-19. Antikropparna bildas av immunförsvaret och visar att du har varit sjuk i covid-19 eller att du har vaccinerat dig. Att du har antikroppar betyder att du löper lägre risk att bli sjuk i corona igen. Du smittar heller inte lika lätt om du återinsjuknar.

Hur länge har jag antikroppar?

Hur länge du skyddas av antikroppar varierar från person till person. Men om ett antikroppstest visar på om du haft corona, så har du antikroppar mot covid-19 i minst sex månader.

Om Vaccina och antikroppstestet

Vår samarbetspartner Vaccina är en vårdgivare som specialiserat sig på tester och vaccination. Vaccinas läkare och specialister har utvärderat marknadens antikroppstester mot covid-19 och valt ett test med hög tillförlitlighet och träffsäkerhet.

Testet är CE-märkt och visar om du har utvecklat särskilda antikroppar mot covid-19. Efter testet får du ett skriftligt provsvar. Vaccinas vårdpersonal hjälper dig att tolka resultatet. Läs mer om Vaccina på deras hemsida.

Vad kan vi stå till tjänst med?

Din hälsa är viktig för oss. Vi hjälper dig att må bättre, hålla koll eller få nya insikter om din hälsa. Läs mer om vad vi kan stå till tjänst med.

FAQ's

1. Hur gör man antikroppstest?

Vid ett antikroppstest hos Apoteksgruppen tar vårdpersonalen först ett blodprov genom ett snabbt stick i ditt finger. Sedan analyseras provet. Efter 20 minuter får du svar.

2. Vad kostar antikroppstest?

Ett antikroppstest hos Apoteksgruppen kostar 295 kronor. Här kan du boka tid för antikroppstest. 

3. Vad är antikroppstest?

Ett antikroppstest visar om du har särskilda antikroppar mot sjukdomen covid-19. Det tar tid för immunförsvaret att bilda antikroppar, testet kan tas först när du har varit symtomfri i minst två veckor. Boka tid för antikroppstest här.