Covid-19 antikroppstester

För tillfället erbjuder vi inte antikroppstest för covid-19.

Vad visar ett antikroppstest?

Ett antikroppstest påvisar om du haft corona. Eller rättare sagt, testet visar om du har särskilda antikroppar mot sjukdomen covid-19. Antikropparna bildas av immunförsvaret och visar att du har varit sjuk i covid-19 eller att du har vaccinerat dig. Att du har antikroppar betyder att du löper lägre risk att bli sjuk i corona igen. Du smittar heller inte lika lätt om du återinsjuknar.

Hur länge har jag antikroppar?

Hur länge du skyddas av antikroppar varierar från person till person. Men om ett antikroppstest visar på om du haft corona, så har du antikroppar mot covid-19 i minst sex månader.

Om Vaccina och antikroppstestet

Vår samarbetspartner Vaccina är en vårdgivare som specialiserat sig på tester och vaccination. Vaccinas läkare och specialister har utvärderat marknadens antikroppstester mot covid-19 och valt ett test med hög tillförlitlighet och träffsäkerhet.

Testet är CE-märkt och visar om du har utvecklat särskilda antikroppar mot covid-19. Efter testet får du ett skriftligt provsvar. Vaccinas vårdpersonal hjälper dig att tolka resultatet. Läs mer om Vaccina på deras hemsida.

Vad kan vi stå till tjänst med?

För tillfället erbjuder vi inte antikroppstest för covid-19. Läs mer om vad vi kan stå till tjänst med.