PCR-test för barn

Behöver du ett PCR-test för ditt barn? Apoteksgruppen erbjuder coronatest för barn i samarbete med vårdgivaren Vaccina. Våra test är snabba, tillförlitliga och uppfyller Folkhälsomyndighetens alla krav. Här nedan kan du läsa mer om våra corona-tester.

Coronatest för barn ー här kan ditt barn testa sig

Ett negativt PCR-test för barn är ett enkelt sätt att visa att ditt barn inte är sjukt i covid-19 om familjen exempelvis ska resa utomlands eller ska besöka en äldre släkting. Hos Apoteksgruppen kan du göra ett PCR-test på utvalda apotek. Boka tid för ditt barn här.

Så går testet till:

  1. En särskild pinne förs upp i barnets näsa eller svalg. Testpersonalen kan även behöva skrapa lite i näsan eller svalget.
  2. Provet skickas för analys.

Till ett PCR-test medföljer ett reseintyg för ditt barn. Bor du och ditt barn i Stockholm, Arlanda, Göteborg eller Malmö får ni intyget samma dag. Bor ni på annan ort får ni intyget dagen efter.

Observera att PCR-test är för barn över ett år, yngre barn provtas inte. Det är Vaccinas personal inne i apoteket som gör bedömningen om det är genomförbart eller inte att testa barnet.

Pris för ett PCR-test och reseintyg för barn är 995 kronor.

Vad är ett PCR-test?

PCR står för Polymerase Chain Reaction och är en metod för att upptäcka arvsmassa från corona-viruset. Ett PCR-test för barn visar om barnet är eller nyligen har varit sjuk i covid-19. Ett negativt test betyder att ditt barn är friskt. Tillförlitligheten för ett PCR-test är närmare 100 procent.

Andra coronatester

Det finns andra coronatest för barn förutom PCR-test. Även ett antigentest visar om ditt barn har en pågående coronavirusinfektion, men det anses inte lika tillförlitligt som PCR-testet. Antigentest kan ge dig svar inom 45 minuter, medan ett PCR-test kräver laboratorieanalys och därför tar längre tid. En annan skillnad är att antigentestet kräver högre nivåer av viruset för att kunna ge utslag och kan därför bara användas om ditt barn har covid-symtom och nyligen blivit sjuk.

Har ditt barn haft covid-19?

Ett antikroppstest visar om ditt barn har bildat antikroppar mot viruset som ger covid-19. Det tar tid för immunförsvaret att producera antikroppar, testet visar alltså inte om barnet är sjukt i covid-19 just nu. Barnet måste ha varit symtomfritt i minst två veckor innan ett antikroppstest kan tas.

Ditt barn kan ta PCR-, antigen- och antikroppstester på ett av våra utvalda apotek i samarbete med Vaccina. Här kan du boka tid.

Källa: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/lamna-prov-for-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/testa-dig-for-covid-19/om-pcr-test/