Lämna in dina gamla läkemedel hos oss

Släng inte överblivna läkemedel i sopnedkastet och spola inte heller ned det i toaletten eller slasken. Allmänhetens överblivna läkemedel ska lämnas in till apotek för att bevara vår rena miljö.

Alla apotek inom Apoteksgruppen tar emot dina överblivna läkemedel. Vi samlar in läkemedel i en genomskinlig påse som vi sedan skickar in för kontrollerad förstöring. Om du inte vet hur du ska göra kan du alltid fråga vår personal om hjälp.

Du hittar alla våra apotek här

Läkemedel i avloppsvattnet är inte bra

Mediciner gör stor nytta för kroppen, men det är viktigt att de inte hamnar fel. Våra reningsverk klarar inte alltid av att rena avloppsvattnet från många av våra vanligaste läkemedel, så släng aldrig överblivet läkemedel i toaletten.

Med avloppsvattnet sprids läkemedelsrester till våra sjöar, marker, grundvatten och dricksvatten. Fler och fler svårnedbrytbara läkemedel passerar avloppsreningsverken och förorenar vattnet nedströms. Dricksvattnet i vårt land är av hög kvalitet och det är viktigt att vi hjälps åt så att resterna av våra läkemedel inte blir ett miljöproblem på sikt.

Läkemedelsanvändning

I Sverige använder vi mer än 1 000 olika aktiva substanser som läkemedel. De substanserna finns i mer än 10 000 olika preparat och varje år tillkommer nya substanser. De flesta nya läkemedel som godkänns för försäljning är dock nya fabrikat av redan tidigare kända och använda substanser.

Farligt för miljön betyder inte farligt för dig

Att ett läkemedel kan innebära en risk för miljöpåverkan innebär inte att läkemedlet är extra farligt för människor. Hur läkemedel påverkar människan är oerhört välstuderat och ett godkänt läkemedel som används korrekt är effektivt, säkert och av god kvalitet.

Läkemedel förstör vår miljö

Du kan läsa mer om hur läkemedel påverkar miljön på: