Hur ska jag förvara mina läkemedel?

På läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln hittar du information om hur ditt läkemedel ska förvaras. Tänk på att det alltid förvara läkemedel oåtkomligt för barn.

  • I de flesta fall kan läkemedel förvaras i normal rumstemperatur, annars anges det på förpackningen hur just detta läkemedel ska förvaras.

  • Vissa läkemedel är fukt-känsliga och ska därför förvaras i dess originalförpackning. I dessa fall är det inte lämpligt att förvara läkemedlet i ett badrum då dessa kan vara fuktiga.

  • Det finns läkemedel som är ljuskänsliga och även dessa ska förvaras i originalförpackningen eller på en mörk plats, exempelvis i ett skåp.
  • En del läkemedel behöver förvaras i kylskåp. Försäkra dig om att läkemedlet inte står för nära inpå kylelementet i ditt kylskåp, då finns det risk för att läkemedlet fryser. Ett tips kan vara att ställa det i dörren på kylskåpet för att undvika detta. 

  • Vissa läkemedel kan förstöras om de står kallt, då står det angivet på förpackningen att just detta läkemedel ska förvaras i normal rumstemperatur.

  • Vanligtvis går det bra att förvara dina tabletter och kapslar i en dosett/doseringsask, men de läkemedel som är känsliga för fukt eller ljus ska förvaras i dess originalförpackning.