Hämta ut läkemedel åt någon annan

På grund av den rådande situationen är det extra viktigt att vi är måna om varandra. Du som är frisk och inte i riskgrupp vill vi uppmuntra att hjälpa äldre och sjuka att hämta ut sina mediciner. Genom en fullmakt kan du hantera alla deras apoteksärenden hos oss. Fullmakten kan ni fixa i vår e-handel.

Är du sjuk? Be en vän eller ett ombud hämta ut dina läkemedel

Har du feber, hosta eller luftvägssymtom, eller är i riskgupp, ber vi dig skicka ett ombud för att utföra dina apoteksärenden. Vi är måna om våra kunder och medarbetares hälsa. Du kan själv be en bekant, familjemedlem eller någon annan att hämta din medicin. Ombudet måste ha fullmakt från dig om receptet är elektroniskt överfört. Han eller hon måste då också känna till ditt personnummer och även kunna legitimera sig.

Du kan också få hjälp från vårdpersonal att hämta ut medicin, då behövs en särskild fullmakt för vård och omsorg.

Hjälp att hämta ut medicin till dina barn

Du kan också få hjälp av någon annan att hämta medicin till dina barn. Ombudet måste ha fullmakt från dig, om receptet är elektroniskt överfört.

Du kan också få hjälp från vårdpersonal att hämta ut medicin till dina barn, då finns en särskild fullmakt för vård och omsorg.

Hantera fullmakter

I vår e-handel kan den som vill ge fullmakt åt någon ange vem som ska ha fullmakt och hur länge fullmakten ska gälla.
Saknar fullmaktsgivaren möjlighet att använda Bank-ID så kan man även använda en blankett som fullmaktstagaren får ta med till apoteket.  Blanketterna nås på eHälsomyndighetens hemsida.

Läs mer om hantering av recept här