Generiskt utbyte

Varför byts ditt läkemedel ut? Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken du eller samhället.

När ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel, ett så kallat originalläkemedel, får de ensamrätt att tillverka och sälja det under en bestämd tid. Efter denna tidsperiod kan andra tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne, generiska läkemedel. Tack vare den konkurrens som uppstår sjunker priserna.

Apoteken måste erbjuda det likvärdiga läkemedel som har lägst pris. Om vi betalade samma pris idag som när läkemedlen saknade generisk konkurrens, skulle kostnaden vara 8 miljarder kronor högre per år. Det motsvarar den årliga kostnaden för att driva nästan 300 vårdcentraler.

Varför kan likvärdiga läkemedel se olika ut?

Läkemedel består, förutom av verksamma ämnen, även av hjälpämnen som ger läkemedlet dess färg, form och smak. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, men hjälpämnena kan variera och därför kan läkemedlen se olika ut.

Är likvärdiga läkemedel lika effektiva?

Ja, likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. De är därmed utbytbara med varandra.

Är likvärdiga läkemedel lika säkra?

Ja, likvärdiga läkemedel är lika säkra, oavsett pris. Alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter innan de får säljas. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen.

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, biverkningar. De orsakas i de flesta fall av det verksamma ämnet. Biverkningarna kan beskrivas lite olika i den information som finns i förpackningen, trots att läkemedlen är likvärdiga.

Du bestämmer över dina läkemedel

Det är du som bestämmer om ditt receptförskrivna läkemedel ska bytas ut, men ditt val påverkar din kostnad. Apotek är skyldiga att erbjuda det läkemedel som har lägst pris. Vilket läkemedel detta är kan variera mellan gångerna du besöker apoteket. För läkemedel som inte ingår i det så kallade högkostnadsskyddet får du betala hela kostnaden själv.

Så här fungerar generiskt utbyte

I tabellen ser du vanliga exempel på utbyten till likvärdiga läkemedel. Läkemedel A står på ditt recept, men läkemedel B har lägst pris. Både Läkemedel A och B ingår i högkostnadsskyddet.

Räkneexempel 1

  • På apoteket: Apoteket erbjuder dig Läkemedel B och du väljer Läkemedel B.
  • Din kostnad: Hela kostnaden för Läkemedel B ingår i ditt högkostnadsskydd.

Räkneexempel 3

  • På apoteket: Din läkare har bedömt att ditt läkemedel inte ska bytas ut. Apoteket ger dig Läkemedel A.
  • Din kostnad: Hela kostnaden för Läkemedel A ingår i ditt högkostnadsskydd.

Räkneexempel 4

  • På apoteket: Apoteket erbjuder dig Läkemedel B. Du vill varken ha det eller Läkemedel A utan ett annat likvärdigt, utbytbart läkemedel.
  • Din kostnad: Kostnaden täcks inte av högkostnadsskyddet utan du måste bekosta hela läkemedlet själv.

Goda råd till dig som använder läkemedel:

  • Lär dig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga din läkare eller en farmaceut på ditt apotek.
  • Låt etiketten sitta kvar på läkemedelsförpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel din läkare skrev ut, vad det likvärdiga läkemedlet du har fått heter samt vilket det verksamma ämnet är.
  • Informera alltid din läkare om du har en allergi. Läkaren tar då ställning till om ett byte är lämpligt för dig.
  • Fråga en farmaceut på ditt apotek eller din läkare om du är osäker på hur du ska använda dina läkemedel.

Har du fler frågor om dina läkemedel eller generiskt utbyte?

Fråga ditt apotek eller din läkare

Vänd dig i första hand till en farmaceut på ditt apotek eller till din läkare. De har stor kunskap om läkemedel, högkostnadsskydd och dina recept.

Ring Läkemedelsupplysningen

Läkemedelsupplysningen finns på Läkemedelsverket och numret är 0771-46 70 10. Dit kan du ringa och ställa generella frågor om dina läkemedel.

Läs på Läkemedelsverkets hemsida

Läkemedelsverkets hemsida finns generell information om läkemedel.