Elektroniskt expertstöd (EES)

Om du har fått läkemedel på recept kan du be vår farmaceut att gå igenom dem med hjälp av Elektroniskt expertstöd – EES.

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett hjälpmedel som vår farmaceut kan använda när du hämtar ut dina läkemedel för att bedöma hur du får bäst nytta effekt av dina läkemedel. EES underlättar för farmaceuten att upptäcka om det kan behövas någon justering av din medicinering.

Så här kan Elektroniskt expertstöd hjälpa dig

När du hämtar ut läkemedel på recept kan farmaceuten använda sig av EES för att ta reda på om de passar dig, eller om något behöver göras för att förbättra din medicinering.

Till exempel kan EES upptäcka om du har:

  • Flera läkemedel med samma verkan
  • Läkemedel som krockar med varandra/är omlämåpliga att ta tillsammans
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av din ålder
  • För hög dosering (gäller speciellt barn och äldre)

Elektroniskt expertstöd tar hänsyn till alla dina recept

Syftet med EES är att förbättra din läkemedelsanvändning så att du får så stor nytta som möjligt av din behandling. Farmaceuten gör alltid en professionell bedömning för att säkerställa att det går bra att lämna ut det/de läkemedel du vill hämta ut. EES hjälper farmaceuten att få en samlad bild av alla dina aktuella läkemedel, det vill säga även sådana du har hämtat ut vid andra tillfällen. Får du ett nytt läkemedel på recept är det därför bra att du ber om att EES används igen.

Vad behöver du göra?

Du kan själv be att EES ska användas när du hämtar ut dina läkemedel, men det kan också vara farmaceuten som föreslår att EES ska användas. En förutsättning är att dina recept är sparade elektroniskt.

För att EES ska kunna användas behöver du lämna ditt samtycke till att dina receptuppgifter används i EES och de kan. Samtycket lagras i ett särskilt samtyckesregister hos eHälsomyndigheten och gäller för alla apotek. Ditt samtycke lagras tillsvidare, men du kan återkalla det när som helst på valfritt apotek. Om någon annan brukar hämta dina läkemedel på apoteket kan du lämna skriftligt samtycke till att EES används genom att fylla i sista sidan på broschyren som du hittar på eHälsomyndighetens hemsida.