Olika typer av huvudvärk

Åh nej, inte huvudvärk... Huvudvärk kommer alltid olägligt och kan förstöra de trevligaste av stunder. Det finns olika typer av huvudvärk, varav spänningshuvudvärk är den vanligaste. Det är viktigt att skilja på migrän och huvudvärk, eftersom migrän är en neurologisk sjukdom med olika utlösande faktorer.

Varför får man huvudvärk

Alla har vi ont i huvudet ibland, men varför man får huvudvärk är ofta svårt att veta. Huvudvärk kan man få tillfälligt om man till exempel har en förkylning, är stressad, har spända muskler, dricker för lite eller har druckit alkohol. Även synfel kan vara orsaken, misstänker du detta så besök en optiker.

Hur får man bort huvudvärk

Hur får man bort huvudvärken? För det mesta räcker det med vila eller receptfria tabletter, det är viktigt att inte ta för mycket smärtstillande läkemedel eftersom det i sig kan ge huvudvärk.

Vid återkommande huvudvärk bör man se över vad som orsakar denna, behandling i form av smärtstillande läkemedel löser endast problemen här och nu.

Det finns flera alternativ att välja på till exempel paracetamol och ibuprofen. Dessa är oftast att föredra framför acetylsalicylsyra, som kan ge en del sidoeffekter såsom magpåverkan.

  • Paracetamol har effekt i 4-5 timmar.
  • Acetylsalicylsyra har effekt i 4-6 timmar.
  • Ibuprofen har effekt ca 6 timmar.

Man får prova sig fram till det alternativ man tycker hjälper bäst. Fråga vår apotekspersonal om råd!

Det är viktigt att man tar reda på vad som passar bäst om man samtidigt äter andra mediciner, som blodförtunnande läkemedel t.ex. warfarin eller om man har någon allvarlig sjukdom. Fråga din läkare eller apotekspersonalen.

När bör man söka vård?

Om huvudvärken sitter i längre än en vecka eller om man tar värktabletter mot huvudvärk flera gånger i veckan, bör man kontakta en vårdcentral. Man bör söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om man plötsligt får svår huvudvärk. Detsamma gäller om man har svår huvudvärk samtidigt som man har hög feber och känner sig stel i nacken.

Vad är migrän

Man uppskattar att ca 1 miljoner svenskar lider av migrän och huvudvärk. Vad är då migrän? Migrän är en neurologisk sjukdom, till skillnad från vanlig huvudvärk som. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män är drabbade och även barn kan ha migrän, även om det inte är vanligt.

Varför får man migrän

Det är många som forskar i varför man får migrän, men orsaken till migrän är fortfarande okänd, men det står klart att ärftlighet ökar risken att få det. Ibland avtar migrän med åldern och det är ovanligt att migrän debuterar efter 50 års åldern.

Vad är migrän symptom

Migrän-huvudvärk sitter oftast i ena sidan av huvudet och kommer i attacker som kan gå över efter några timmar eller flera dagar. Huvudvärken brukar vara pulserande, skärande och dunkande. Vissa får även migrän symptom i form av ögonflimmer eller domningar innan huvudvärken kommer. Många blir illamående och känsliga för ljus och ljud. Migrän brukar förvärras av fysisk ansträngning till skillnad mot spänningshuvudvärk.

Vad kan man göra?

Det finns tyvärr inget som botar migrän, men med tiden brukar de som drabbas av migrän lära sig vad som fungerar bäst för just dem och hur man bäst undviker att utlösa det. För många hjälper det att ligga i ett mörkt, tyst och svalt rum. Om detta inte hjälper kan man behöva ta något receptfritt alternativ mot sin migrän. Dessa kan lindra om migränen är mild eller om de tas precis i början av anfallet. De vanligaste är acetylsalicylsyra, paracetamol, ibuprofen, diklofenak eller naproxen. Naproxen verkar upp till 12 timmar och de andra läkemedlen i ca 4-6 timmar. Det kan variera från person till person vilket läkemedel som ger bäst effekt så man får pröva sig fram, men inte vid samma tillfälle.

  • Brustabletter med acetylsalicylsyra i kombination med koffein är ett alternativ som, för en del, brukar ha bra effekt vid migrän.
  • Om man känner sig illamående i samband med sin migrän kan man prova stolpiller med paracetamol.

Om dessa medel inte hjälper kan man pröva andra receptfria läkemedel som kallas triptaner. De kan man ta även när migränanfallet har startat. De finns som nässpray eller tabletter. Dessa ger lindring efter 15 respektive 30 minuter.

När ska man söka vård?

  • Om man har migränanfall i flera dygn eller får plötslig intensiv huvudvärk som man inte känner igen.
  • Om man har migrän och behöver ta mediciner ofta, eller om medicinerna man använder inte hjälper, bör man söka vård.
  • Om man får migränliknande huvudvärk för första gången bör man i första hand kontakta sjukvårdsrådgivningen, telefonnummer 1177, för att diskutera behov av undersökning.

Mer läsning om hur du lindrar olika typer av värk: