Receptfria läkemedel vid tillfällig smärta - vad ska jag välja?

Sammanfattning

Ibland kan du få tillfällig smärta, till exempel huvudvärk, migrän, tandvärk, mensvärk eller ledvärk. Då kan du behöva något läkemedel för att minska smärtan. Det finns flera olika smärtstillande läkemedel som du kan köpa utan recept.

Oftast får du lika bra smärtlindring oavsett vilket läkemedel du tar. Men det finns faktorer som påverkar vilken värkmedicin du bör välja. Det kan vara typen av smärta och din livssituation. Till exempel bör du inte ta vissa läkemedel om du planerar att bli eller är gravid eller om du är äldre. En del kan vara olämpliga om du har vissa sjukdomar eller tar vissa andra läkemedel.

Två olika typer av läkemedel - paracetamol och cox-hämmare/NSAID

Den här texten tar upp två vanliga typer av smärtstillande läkemedel som kan köpas receptfritt.

Den ena typen är läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol, till exempel Alvedon och Panodil.

Den andra typen är smärtstillande läkemedel som också hämmar inflammation, så kallade cox-hämmare eller NSAID. I denna läkemedelsgrupp ingår olika verksamma ämnen, till exempel ibuprofen, diklofenak, naproxen, nabumeton och acetylsalicylsyra. Exempel på läkemedel är Ipren, Bamyl, Voltaren T, Eeze, Pronaxen och Relifex.

Samma verksamma ämne kan finnas i flera läkemedel med olika namn. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Vad läkemedlet innehåller står på informationsbladet som följer med förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Fråga om råd

Om du känner dig osäker på vilket läkemedel som passar dig kan du alltid rådgöra med sjukvården eller apotekspersonal.

Du kan alltid ringa Läkemedelsupplysningen på telefon 0771-46 70 10 om du har frågor om läkemedel.

Vilken värkmedicin hjälper bäst?

Många gånger spelar det ingen roll vilken receptfri värkmedicin du väljer, de fungerar ungefär lika bra. Men vid vissa typer av smärta kan någon eller några av dem fungera bättre. 

Huvudvärk och migrän

Alla receptfria smärtlindrande läkemedel kan användas vid huvudvärk. Brustabletter ger något snabbare effekt.

Vid migrän kan du ta cox-hämmare, till exempel naproxen eller diklofenak, vid första tecknet på migränanfall. En del fabrikat av diklofenak har särskild dosering för behandling av migränanfall. Fråga på ett apotek.

Tabletter med både acetylsalicylsyra och koffein brukar ha god effekt vid spänningshuvudvärk och migrän.

Mensvärk

Vid mensvärk har ibuprofen eller naproxen en bra effekt. Effekten av naproxen sitter i längre och varar cirka 12 timmar jämfört med cirka 6 timmar för ibuprofen. Det är bra att ta läkemedlet så snabbt som möjligt när du känner att besvären är på väg.

Inflammatorisk värk

Om du har inflammation och värk samtidigt, till exempel tandvärk eller värk i leder och muskelfästen, så har cox-hämmare bättre effekt än paracetamol. Typiska tecken på inflammation är svullnad, rodnad, värme och ömhet.

Ont i leder

Om du tillfälligt har stela och ömma leder kan du prova nabumeton, som är långverkande och bara behöver tas en gång per dygn. Effekten kommer lite långsammare än för andra cox-hämmare. Nabumeton passar om du har värk flera dagar i rad.

Hjälper även mot feber

De receptfria värkmedicinerna har även en febernedsättande effekt och kan användas om du har hög feber i samband med en infektion, till exempel när du har influensa. Feber är ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner och därför behöver du inte alltid ta febernedsättande läkemedel om du bara har lätt eller måttlig feber.

Alla värkmediciner passar inte i alla situationer i livet

Ibland kan en viss värkmedicin vara olämplig. Det kan till exempel bero på din ålder, om du är gravid eller ammar, om du har någon sjukdom eller tar andra läkemedel.

Barn eller ungdomar

Vilket smärtlindrande läkemedel du ska välja till barn beror på hur gammalt barnet är. Om barnet är under sex månader ska du prata med läkare eller sjuksköterska innan du ger någon smärtlindrande medicin över huvud taget.

Det är mycket viktigt att noggrant följa doseringsanvisningarna som står på förpackningen eller i bipacksedeln, som är det informationsblad som finns i förpackningen. Ge exakt rätt dos och i högst det antal dagar som rekommenderas.

  • Från tre månaders ålder kan du ge paracetamol. Paracetamol finns i flytande form och som stolpiller som är anpassade till små barn.
  • Från 6 månaders ålder kan du ge ibuprofen i flytande form eller som stolpiller.
  • Från tre års ålder kan du ge 250 milligram paracetamol. Denna styrka finns i olika former som är lättare för barn att svälja. Så kallade munsönderfallande tabletter smälter i munnen eller löses i en sked med vatten. Smaksatt granulat kan läggas direkt på tungan och sväljas utan vatten. Du kan också ge en halv vuxentablett á 500 milligram.
  • Från sex års ålder kan du ge ibuprofen som tabletter i styrkan 200 milligram.
  • När barnet är över sju år kan du också ge en halv vuxentablett acetylsalicylsyra, men bara för att lindra smärta, inte vid feber.
  • Från tolv års ålder kan du ge tabletter som innehåller naproxen.

Inte acetylsalicylsyra mot feber till barn och ungdomar under 18 år

Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör inte använda acetylsalicylsyra mot feber utan att först ha rådgjort med en läkare. Det finns en risk för att barnet kan få något som kallas för Reyes syndrom. Det är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till allvarlig hjärnskada.

Om du försöker bli gravid

Om du vill bli gravid bör du inte använda cox-hämmare, eftersom dessa läkemedel kan göra det svårare att bli gravid.

När du är gravid eller ammar

Cox-hämmare är inte lämpligt att använda under graviditet. Under de första sex månaderna av graviditeten bör du inte använda läkemedlen utan att först ha rådgjort med läkare. Det finns en risk för att fostret kan påverkas negativt. Under de tre sista månaderna ska du inte använda cox-hämmare alls. Läkemedlen kan allvarligt påverka barnet, förlänga värkarbetet, fördröja förlossningen och göra att du blöder mer. Har du tagit en enstaka dos under graviditeten behöver du inte vara orolig. Det är framför allt upprepad användning som ska undvikas.

Alla smärtstillande läkemedel går över i modersmjölken, men det finns inget som tyder på att de skadar barn som ammas.

Om du är äldre

Om du är äldre, ungefär över 75 år, bör du inte använda cox-hämmare eftersom risken för biverkningar ökar med åldern. Risken för magsår och blödningar, liksom för hjärtsvikt och njursvikt, är stor i högre åldrar. Även ett fåtal tabletter kan i vissa fall orsaka dessa biverkningar. Om du är över 75 år bör du rådgöra med läkare innan du använder cox-hämmare.

Paracetamol ger sällan några allvarliga biverkningar i högre åldrar, och kan användas i samma doser som av yngre.

Om du har lätt för att blöda

Cox-hämmare gör att det blir svårare för blodet att levra sig. Det betyder att du riskerar att blöda mer och längre om du skadar dig. Du bör inte använda läkemedlen om du har lätt för att blöda. Du bör heller inte använda cox-hämmare innan en operation.

Om du dricker alkohol ofta

När paracetamol tas om hand av kroppen och bryts ner i levern bildas vissa ämnen, som kroppen har förmåga att ta hand om utan att de orsakar några problem. Men om du har druckit mycket alkohol under en längre tid och dessutom ätit dåligt, kan kroppen vara så påverkad att den inte klarar att ta hand om dessa ämnen. Då kan paracetamol ge svåra leverskador, även om du följer doseringsanvisningen på förpackningen. Därför bör du aldrig ta paracetamol om du dricker mycket alkohol.

Alkohol irriterar slemhinnan i magen och det gör också cox-hämmare. Därför bör du inte dricka alkohol och samtidigt ta dessa läkemedel.

Det är till exempel ingen fara att ta en enstaka värktablett dagen efter att du varit på fest och druckit lite eller måttligt med alkohol.

Om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra

Om du vet att du är överkänslig mot acetylsalicylsyra bör du inte heller använda andra cox-hämmare, eftersom läkemedlen liknar varandra. Om du är överkänslig kan du få en kraftig reaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har astma.

Om du har astma eller kronisk nästäppa

Om du har astma eller kronisk nästäppa bör du inte använda cox-hämmare utan att rådgöra med läkare. Läkemedlen kan i sällsynta fall utlösa astmaanfall.

Om du har eller har haft magsår

En del personer kan må illa, få halsbränna eller ont i magen av cox-hämmare. Om du använder läkemedlen en längre tid i hög dos kan du även få magsår eller magblödning. Det beror på att de minskar mängden prostaglandiner, som skyddar magslemhinnan från magsäckens sura och frätande innehåll. Risken för magblödning ökar med åldern. Om du har, eller har haft, magsår bör du inte ta cox-hämmare.

Risken för magsår minskar om du samtidigt använder läkemedel som innehåller omeprazol, som också kan köpas receptfritt. Att ta omeprazol är särskilt viktigt om du använder läkemedlet Trombyl samtidigt med cox-hämmare mot smärta.

Om du har vissa sjukdomar

Det finns en del sjukdomar som kan påverka ditt val av värkmedicin.

Om du har problem med njurarna, försämrad leverfunktion, SLE eller inflammatorisk tarmsjukdom bör du inte använda cox-hämmare utan att rådgöra med läkare.

Om du tidigare haft hjärtattack eller stroke eller har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska du rådgöra med läkare innan du använder cox-hämmare. Orsaken är att det för de flesta cox-hämmare kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är då större om du använder höga doser under lång tid. Det verksamma ämnet naproxen tycks skilja sig från övriga cox-hämmare genom att inte öka risken för hjärtinfakt eller stroke.

Om du har hjärtsvikt bör du använda cox-hämmare med försiktighet och i lägre doser. Alla cox-hämmare gör att mindre vätska utsöndras i njurarna. Hjärtat blir då ansträngt av den ökade blodvolymen och hjärtsvikten kan förvärras.

Om du tar andra läkemedel

Om du behandlas med läkemedel mot depression och ångest, till exempel så kallade SSRI, bör du rådgöra med läkare innan du använder cox-hämmare.

Du bör även rådgöra med en läkare om du tar blodförtunnande läkemedel för att förebygga blodproppar, till exempel Trombyl, Pradaxa, Xarelto, Eliquis och Waran. Det beror på att cox-hämmare minskar blodplättarnas förmåga att klibba fast vid varandra. Det ökar risken för blödningar.

Du bör inte kombinera olika smärtstillande läkemedel, oavsett om du fått dem på recept eller köpt dem receptfritt. Många smärtstillande läkemedel liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Om du väljer paracetamol

Paracetamol finns i flera olika former för olika behov, som tabletter, brustabletter, tabletter som smälter i munnen, stolpiller, granulat, pulver som man löser i vatten och i flytande form.

Små barn som har svårt att svälja tabletter kan ta medicinen i flytande form. Det är också lättare att dosera flytande medicin än att dela tabletter.

Stolpiller, som du för in i ändtarmen, är ett annat alternativ till barn. Även för vuxna som har migrän och samtidigt mår illa och kräks är stolpiller ett bra alternativ.

Munsönderfallande tabletter och granulat i dospåse kan vara bra att ha med sig om du inte har tillgång till vatten att skölja ner en tablett med eller lösa en brustablett i.

Om du väljer cox-hämmare/NSAID

Det finns flera olika verksamma ämnen i de cox-hämmare som du kan köpa receptfritt, och de är

Det finns även många receptbelagda cox-hämmare som används vid till exempel långvarig och inflammatorisk smärta, exempelvis reumatisk värk.

Likartad effekt och biverkningar

De olika ämnena skiljer sig inte åt när det gäller smärtstillande effekt. Däremot verkar de olika lång tid och måste därför tas olika ofta för att effekten ska sitta i hela dygnet. Du kan ta ibuprofen tre eller fyra gånger per dygn beroende på vilken styrka du tar, diklofenak tre gånger per dygn, naproxen två gånger per dygn och nabumeton en gång per dygn.

Vilken av de olika ämnena som upplevs ge bäst effekt kan variera från person till person, så du kan prova dig fram och välja den som du tycker är bäst.

Även om många biverkningar är gemensamma för alla cox-hämmare, kan det skilja i hur stor risken är. Till exempel har diklofenak en högre risk för hjärtinfarkt och stroke än naproxen. Naproxen har istället högre risk än diklofenak för magsår eller magblödningar.

Acetylsalicylsyra ger irritation på magslemhinnan med risk för magsår. Medicinen kan också göra att du blöder lättare eftersom den påverkar blodets förmåga att levra sig. Övriga receptfria cox-hämmare är något skonsammare för kroppen än acetylsalicylsyra. De påverkar inte magens slemhinnor och blodets förmåga att levra sig lika mycket.

Diklofenak påverkar miljön mer än andra cox-hämmare

De flesta läkemedel bryts ner i kroppen och lämnar den så småningom med urinen eller avföringen när du går på toaletten. Reningsverken har mycket svårt att rena avloppet från diklofenak. Det gör att diklofenak kommer ut i sjöar och hav, där det kan orsaka skador på fiskar.

Finns i olika former och styrkor

Receptfria cox-hämmare finns i flera olika former för olika behov. De finns som tabletter, brustabletter, kapslar, stolpiller, gel, sprej och i flytande form.

Små barn som har svårt att svälja tabletter kan ta medicinen i flytande form. Det är också lättare att dosera flytande medicin än att dela tabletter.

Stolpiller, som du för in i ändtarmen, är ett annat alternativ till barn. Även för vuxna som har migrän och samtidigt mår illa och kanske kräks är stolpiller ett bra alternativ.

Gel och sprej kan användas på huden i samband med muskel- och ledskador och lokal inflammation i leder och muskelfästen.

Läkemedlen finns i olika styrkor så det är viktigt att noga läsa på förpackningen hur mycket man ska ta.

Senast uppdaterad:
2016-04-26
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jan Hasselström, läkare, specialist i allmänmedicin och läkemedelslära, Storvretens vårdcentral, Tumba

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden