Tandolycksfall hos barn

Sammanfattning

Det är vanligt att barn slår sig i munnen när de leker eller idrottar. En tandskada kan vara att barnet slagit ut en tand helt och hållet, att tanden sitter löst, att en bit av tanden gått av eller att tanden har fått en spricka. Behandlingen beror dels på skadans omfattning och dels på om tanden är permanent eller en mjölktand.

Om barnet slår ut en permanent tand så att den lossnar helt ska du omedelbart kontakta en tandläkare. Ju snabbare tanden sätts på plats igen, desto större är möjligheterna till att det ska läka bra.

De flesta skador på mjölktänder läker utan komplikationer, men det finns en risk att de nya tänderna som väntar i käken under tandköttet skadas vid olyckstillfället.

Behandling

Du bör försöka sätta tillbaka en utslagen permanent tand direkt på olycksplatsen, men först måste tanden rengöras. Ta tag i den så kallade krondelen, som är den kortare och ljusare delen av tanden. Skölj tanden och speciellt tandroten i rinnande kallt vatten i cirka tio sekunder. Rör inte tandroten. Tryck sedan försiktigt tillbaka tanden på sin plats. Låt barnet bita på en näsduk eller liknande och sök omedelbart tandvård.

En utslagen mjölktand ska aldrig sättas tillbaka.

Om det inte går att sätta tillbaka den permanenta tanden ska du lägga den i vanlig mjölk, i en mugg som barnet spottat saliv i eller i koksaltlösning. Del av en tandkrona som består av emalj och tandben ska  läggas i vanligt kranvatten under transporten till tandläkaren.

Tandläkaren sätter tillbaka tanden och fäster den i tänderna bredvid med hjälp av så kallad fixationstråd. Tråden måste sitta kvar i en till tre veckor.

Det är vanligt att barn slår av en flisa eller en bit av en framtand. Om det gör ont när barnet tuggar eller om det isar kan tandläkaren lägga på en skyddande lack eller fyllning.

Om en stor bit av en permanent tand slagits ut kan tandläkaren försöka limma fast den lösa biten. På vägen till tandläkaren ska den lösa tandbiten förvaras i vanligt kranvatten.

Om barnet slår i en tand så att den blivit något lösare kan tanden oftast sitta kvar.

När ska du söka vård?

Du ska alltid kontakta en tandläkare om ett barn slår sig i munnen. Om det är akut och du behöver en ambulans kan du ringa 112.

Du kan alltid ringa och få tandvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Mjölktänder

Det är lätt hänt att små barn ramlar och skadar sina mjölktänder. Ofta händer olyckorna i samband med lek eller när barnet lär sig gå, springa, cykla eller åka skridskor. Vid två till tre års ålder sker de flesta olyckorna. 

Tandanlag kan också skadas

Skadornas omfattning kan variera, men det vanligaste är att barn slår av en bit av en tand eller slår i en tand så att den sitter löst. De flesta skador på mjölktänder läker utan problem, men det finns en risk att även de nya permanenta tänderna som väntar i käken under tandköttet kan skadas vid olyckstillfället. Den nya tanden kan ha en fläck eller avvikande form när den kommer fram, till exempel kan tanden vara gropig. Risken är större vid svårare skador på mjölktänder och om skadan sker innan barnet är tre år.

Om en mjölktand måste dras ut finns det en viss risk för att de nya tänderna kommer senare och att det blir för trångt för dem. Det beror på att käken inte växer lika mycket när det inte längre finns någon mjölktand på plats.

Kontakta tandvården

Du ska alltid kontakta en tandläkare om ett barn slår sig i munnen. Ibland kan det vara oklart om slaget har skadat tänderna och en tandläkare kan bland annat med hjälp av röntgen bedöma skadans omfattning.

I första hand ska du kontakta närmaste folktandvårdsklinik eller din egen tandläkare. Du kan få råd om vart du ska vända dig för akut tandvård genom att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. 

En spricka behöver inte behandlas

En spricka i en mjölktand är en skada som oftast inte vållar några problem. Den kan vara svår att upptäcka och syns olika bra i olika ljussken. Det är sällan barnet får ont eller känner av sprickan, och den behöver inte behandlas. Det är också mycket sällsynt med komplikationer efteråt.

Om barnet slår av en bit av en mjölktand

Det är vanligt att barn slår av en flisa eller en bit av en framtand. Det kan göra ont när barnet tuggar och det kan även isa i tanden. Eftersom fyllningar inte fäster så bra på en avslagen mjölkframtand, brukar tandläkaren endast slipa till tanden om den är vass, så att inte barnet skadar sig på tungan eller på läpparna. Om det isar i tanden kan tandläkaren lägga en skyddande lack eller fluor för att lindra. Det brukar sällan bli några problem efteråt.

Den innersta delen av en tand kallas för pulpan och innehåller nerver och blodkärl. Om en stor bit av en mjölktand har slagits av kan ibland pulpan bli synlig. Då brukar det göra riktigt ont och tanden måste dras ut.

Mjölktänder som sitter löst

En vanlig skada är att barnet slår i en mjölktand så att den sitter löst. Ibland sitter tanden kvar på sin ursprungliga plats, men slaget mot tanden kan också göra att den hamnar snett eller trycks upp i käken. Den kan också ha tryckts utåt, men sitter fortfarande kvar. Ibland kan det vara tandens rot som har slagits av.

Vid de här skadorna blöder det och gör ont och det är ofta svårt för barnet att äta. Tandläkaren kan bedöma skadan på olika sätt:

  • I de flesta fall kan tanden sitta kvar. Under den första veckan efter olyckan bör barnet få mat som är lätt att tugga. Badda den skadade tanden med en gaskompress eller en bomullspinne med klorhexidin. Det är en lösning som är bakteriedödande och finns att köpa på apotek. Det är bra om barn som använder napp eller suger på tummen undviker att göra det under den här tiden.
  • Om tanden sitter så illa att barnet inte kan bita ihop eller tandläkaren bedömer att det finns en risk att den nya tanden har skadats, måste tanden dras ut.

Ibland mörknar mjölktanden efteråt

Ibland kan en mjölktand som varit lös och sedan läkt fast skifta i färg och mörkna efteråt. Tanden, som ofta blir gråaktig, bör alltid kontrolleras av en tandläkare som bland annat med hjälp av röntgen undersöker att tanden inte är infekterad. I många fall försvinner missfärgningen av sig själv, men om det har utvecklats en infektion i tanden måste den dras ut. Annars kan infektionen sprida sig inom roten och käkbenet. Infektionen kan också skada tandanlaget som ligger under mjölktanden.

Om barnet slår ut en mjölktand

En utslagen mjölktand ska aldrig sättas tillbaka. Om barnet har mycket ont kan du ge smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller läkemedel som innehåller ibuprofen, till exempel Ipren. Medicinerna finns i olika former och dosen anpassas efter barnets ålder eller vikt. Det finns anvisningar på förpackningen.

Permanenta tänder

Cykelolyckor, idrott och våld orsakar många tandskador

Många tandskador bland barn i skolåldern sker i samband med lek och idrott. Även cykelolyckor och fall orsakar tandskador. I åldrarna mellan åtta och tio år sker de flesta olyckorna.

Vart vänder du dig?

Om ett barn har skadat sina permanenta tänder kan du ta kontakt med din egen tandläkare eller närmaste folktandvårdsklinik. Du kan få råd om vart du ska vända dig för akut tandvård genom att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. 

Sprickor i permanenta tänder behöver inte behandlas

En spricka i tanden är en skada som oftast inte vållar några problem. Den kan vara svår att upptäcka och syns olika bra i olika ljussken. Det är sällan barnet får ont eller känner av sprickan, och den behöver inte behandlas. Det är också mycket sällsynt att det blir komplikationer efteråt.

Om barnet slår av en bit av en permanent tand

Den vanligaste skadan är att barnet slår av en bit av en framtand. Det kan göra ont när barnet tuggar och det kan även isa i tanden. När du har hittat den avslagna tandbiten ska den förvaras i vanligt kallt kranvatten tills barnet har kommit till tandläkaren. Det bör ske inom två dygn. 

Ofta limmas den lösa biten fast. Tandens färg och form blir som innan olyckan. En annan metod är att bygga upp tanden igen med en plastfyllning, som blir snarlik den ursprungliga tanden. Så småningom kan det bli aktuellt att ersätta fyllningen eller den limmade tanden med en porslinsfasad eller porslinskrona.

Den innersta delen av en tand kallas för pulpan och innehåller nerver och blodkärl. Om en stor bit av den permanenta tanden har slagits av kan ibland pulpan bli synlig. Då gör det mer ont. För att lindra och förhindra att tanden blir infekterad måste pulpan behandlas. Därefter limmas den lösa tandbiten fast eller så byggs tanden upp med en plastfyllning.

Om en permanent tand sitter löst

En vanlig skada är att barnet slår i en tand så att den sitter löst. Om tanden sitter kvar på sin ursprungliga plats brukar det läka utan komplikationer. Men det blöder och gör ont och det är ofta svårt för barnet att äta.

Ibland kan slaget mot tanden göra att den hamnar snett eller trycks upp i käken. Den kan också ha tryckts utåt, men sitter fortfarande kvar. Även vid de här skadorna blöder det och gör ont, tandköttet är svullet och det är ofta svårt för barnet att bita ihop.

Tandläkaren försöker flytta tillbaka tanden till sitt ursprungsläge och fäster den i tänderna som sitter bredvid med hjälp av en så kallad fixationstråd. Den sätts fast med plast och måste sitta kvar under två till tre veckor.

Om barnet slår ut en permanent tand

Om barnet slår ut en permanent tand helt och hållet ska du försöka sätta tillbaka tanden. Ju snabbare tanden sätts på plats igen, desto större är möjligheten att den läker bra. Mjölktänder ska inte sättas tillbaka.

En permanent tand bör om möjligt sättas tillbaka på sin plats redan på olycksplatsen. När du hittat tanden tar du försiktigt upp den genom att hålla i tandkronan, som är den korta ljusa delen av tanden. Rör inte tandroten utan skölj försiktigt av den under rinnande kallt kranvatten i cirka tio sekunder. Tryck därefter tanden försiktigt på plats igen. Om tanden inte kommit på helt rätt plats kan tandläkaren rätta till det senare. Barnet kan bita på en ren näsduk eller liknande för att stabilisera tanden. Sök sedan tandvård omedelbart.

Om det inte går att sätta tillbaka tanden på sin plats redan på olycksplatsen läggs den i vanlig mjölk. Om det inte är möjligt kan barnet spotta saliv i en mugg där tanden läggs. Det går även att lägga tanden i koksaltlösning.  Du bör undvika att transportera tanden i vatten då det kan skada de känsliga cellerna på tandroten. Sedan ska du omedelbart ta kontakt med en tandläkare. Barnet behöver få behandling så snart som möjligt och helst inte senare än inom ett par timmar för att läkningen ska underlättas.

Tandläkaren sätter tillbaka den permanenta tanden och fäster den i tänderna bredvid med hjälp av en så kallad fixationstråd. Tråden sätts fast med plast och får sitta kvar under en till två veckor.

En utslagen permanent tand måste oftast rotfyllas. Behandlingen påbörjas inom en till två veckor efter olyckan. 

Vad kan du göra själv?

Tandskador gör vanligtvis ont och ofta har barnet svårt att tugga efteråt. För att lindra kan du ge smärtstillande medicin som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon, eller läkemedel som innehåller ibuprofen, till exempel Ipren. Medicinerna finns i olika former och dosen anpassas efter barnets ålder eller vikt. Det finns anvisningar på förpackningen.

Det är bra om barnet den närmaste tiden efter olyckan får mat som är lättuggad.

Munnen behöver dessutom sköljas regelbundet med klorhexidin. Det är en lösning som är bakteriedödande och finns att köpa på apotek. Om barnet tycker det är svårt att skölja munnen kan du tvätta det skadade området med en bomullspinne eller gaskompress.

Även om det kan kännas besvärligt är det viktigt att inte hoppa över tandborstningen under den här tiden. Den skadade tanden kan borstas med en speciell tandborste, till exempel en vinkelborste eller minitandborste.

Komplikationer

I vissa fall kan en skadad permanent tand skifta i färg efteråt. Det kan bero på olika saker och behandlas på olika sätt:

  • Om tanden blir rosa beror det på en blödning inne i tanden. Det går över av sig själv.
  • Om tanden blir gul beror det på en förkalkning inne i tanden. Det behöver inte behandlas men den gula färgen kommer att finnas kvar.
  • Om tanden blir grå kan det bero på att den är infekterad. Tanden är öm, kan kännas lös och ibland ser den längre ut. En grå missfärgad tand ska undersökas av en tandläkare. Ibland kan vissa gråa missfärgningar försvinna av sig själv, men om den är infekterad måste tanden rotfyllas.

Ibland när barn slår ut en permanent tand, eller får ett slag som gör att tanden flyttar sig ur sitt ursprungliga läge, blir det skador på tandens rot som inte går att behandla. Det hjälper inte att rotfylla tanden. Barnet kommer då efter några år att förlora tanden, som vid lämplig tidpunkt kan ersättas med ett så kallat implantat eller en bro. I vissa fall kan den skadade tanden även ersättas genom att tandläkaren flyttar en av barnets egna tänder till platsen för den förlorade tanden. Men oftast görs de här lösningarna inte förrän i vuxen ålder. Om barnet förlorar en tand tidigt blir en tandställning med en plasttand lösningen tills ett implantat kan sättas in.

Tandskydd förebygger skador

Barn och ungdomar som är aktiva inom sporter där de riskerar att skada tänderna, till exempel fysiska kontaktsporter och i sporter med klubbor, ska använda tandskydd. 

Tandskydd är gjorda i plast och framställs efter att tandläkaren har tagit ett avtryck av barnets tänder. Tandskydd finns i olika färger och används i överkäken. Det ska borstas med tandkräm både före och efter användning. Tandskyddet ska förvaras i vatten som måste bytas minst en gång per vecka. Om skyddet går sönder måste är det bäst att ett nytt tillverkas.

I början kan det kännas ovant att använda tandskydd, men de flesta vänjer sig snabbt. Tandskydd är särskilt viktigt hos ungdomar med utstående framtänder.

Kostnaden för tandskydd kan variera mellan olika landsting. Kontakta en tandvårdsklinik för att få besked om vad som gäller i det egna landstinget.

Mer information

För barn

I Barnavdelningen i 1177.se finns tecknade filmer om tänder, tandvård, undersökningar och behandlingar. Följ med Gabriel, Greta, Jimmy och Jullan till tandläkaren.

Senast uppdaterad:
2017-10-31
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulf Glendor, tandläkare, Dental Trauma AB, Linköping

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden