Stabilt sidoläge på barn

Om ett barn inte reagerar men ändå andas normalt, är det troligen medvetslöst. Då måste man hjälpa barnet genom att lägga det i stabilt sidoläge, så att luftvägarna hålls öppna. Lägger man barnet i stabilt sidoläge, eller framstupa sidoläge som det också kallas, finns det ingen risk att tungan faller bakåt och blockerar luftvägen. Skulle barnet kräkas eller få slem i halsen kan detta rinna ut och barnet riskerar därmed inte att kvävas.

Det är viktigt att man har kontrollerat att barnet kan andas själv med normala andetag, innan man lägger det i stabilt sidoläge.

Om barnet inte andas normalt ska man istället göra mun mot mun-andning.

Kontrollera om barnet är vid medvetande

 • Tilltala eller ropa på barnet och fråga hur det mår.
 • Nyp eller skaka barnet försiktigt i axlarna.

Om man inte får någon reaktion från barnet ska man utgå ifrån att barnet är medvetslöst. Är man på en plats där det finns andra människor ska man ropa på hjälp.

Kontrollera om barnet andas

Öppna luftvägarna.

 • Lägg barnet på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på barnets panna och böj huvudet lätt bakåt.
 • Lyft upp barnets haka genom att placera två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under barnets underkäke

  Kontrollera om barnet andas:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära barnets mun och näsa.
 • Håll kinden över barnets näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Om barnet inte andas, lyft underkäken:

 • Fortsätt att hålla luftvägarna öppna genom att hålla en hand på pannan.
 • Grip med den andra handens tumme tag om underkäkens tandrad. Håll kvar ett finger under hakspetsen.
 • Lyft underkäken uppåt.
 • Kontrollera igen om barnet andas genom att titta, lyssna och känna.

Om barnet inte andas ska man göra hjärt-lungräddning och ringa 112.

Om barnet är medvetslöst men andas själv med normala andetag, ska man lägga det i stabilt sidoläge och ringa 112.

Stabilt sidoläge

 • Sitt på knä bredvid det medvetslösa barnet. Man vänder alltid barnet mot sig själv.
 • Lägg ut armen närmast dig på golvet.

 • Lägg den bortre armen tvärs över bröstet, upp mot axeln.
 • Vinkla upp det bortre knät.

 • Lägg din ena hand på knät och den andra handen på bortre axeln. Tryck ned knät så rullar barnet över på sidan mot dig. Om du behöver mer kraft, dra även barnets bortre axel mot dig. På barn under ett år: Vänd barnet mot dig och stöd barnets huvud genom att hålla det med ditt armveck genom vändningen. På så vis kan man vända huvud och kropp samtidigt.

 • Böj upp det övre benet och dra det från kroppen så att barnet ligger stabilt och inte rullar över på mage.
 • Böj huvudet lätt bakåt så att luftvägen hålls öppen. Placera barnets översta hand under kinden som stöd.
 • Kontrollera att du hör andningsljud genom att lägga ditt öra nära barnets näsa och mun.

Larma omedelbart 112 efter att barnet har lagts i stabilt sidoläge eftersom barnet måste undersökas av läkare så snabbt som möjligt. I väntan på att ambulansen kommer ska barnet hållas under uppsikt. Man bör regelbundet titta, lyssna och känna om barnet andas och vara uppmärksam på om det blir sämre.

Senast uppdaterad:
2014-05-13
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jan Gelberg, narkosläkare, Barn och Ungdomssjukhuset i Lund. Medlem i Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden