Elolyckor hos barn

Allmänt

Det är inte så vanligt att barn råkar ut för olyckor med elektricitet tack vare att många har en hög elsäkerhet i hemmet med jordfelsbrytare och barnsäkra vägguttag.

Hur svår skadan blir beror på hur hög den elektriska strömstyrkan är samt hur länge barnet varit i kontakt med den. Ju högre strömstyrka och ju längre tid desto allavarligare kan skadorna bli.

Elstängsel används vanligen för att hålla djur kvar i sin hage. När man kommer i kontakt med ett elstängsel får man en mycket kort stöt för att det inte ska vara farligt för vare sig människor eller djur. Det dröjer flera sekunder innan nästa stöt kommer och då har man oftast hunnit dra undan handen.

Om barnet leker med elektriska apparater och samtidigt kommer i kontakt med vatten eller om barnet tuggar på sladdar finns det risk för att barnet får skador inuti kroppen, vilket kan vara allvarligt.

Vid lek på platser där det kan finnas högspänningsledningar som till exempel vid banvallar eller om barnet träffas av blixten, finns risk att barnet får stark ström genom kroppen och skadorna kan bli allvarliga.

Symtom

Efter en lätt elektrisk stöt är det vanligt att barnet känner stickningar i den kroppsdel som fick stöten. Ett annat symtom är att barnet får en liten brännskada, oftast inte större än en liten prick, men som kan svida och göra ont.

Om barnet har fått allvarliga skador inuti kroppen kan något eller några av dessa symtom märkas:

 • Har svårt att andas eller inte andas alls.
 • Blir blekt eller blekblått i ansiktet.
 • Får kramper.
 • Får nedsatt känsel.
 • Blir medvetslöst en kortare eller längre stund.

Ibland kan hjärtats rytm påverkas av den elektriska stöten.

Behandling

Om barnet fortfarande håller i strömkällan:

 • Stäng av strömmen.
 • Försök ta bort barnet från strömmen med hjälp av ett föremål som inte leder ström, till exempel en träpinne eller tjockt rullad dagstidning. Om man tar direkt i barnet får man själv ström i sig.

På sjukhuset eller vårdcentralen får barnet behandling för sina symtom, som till exempel smärtlindring eller omläggning av skador på huden. Hjärta, andning och blodcirkulation kontrolleras.

Vid allvarliga elolyckor kan barnet behöva vårdas på intensivvårdsavdelningen.

När ska man söka vård?

Man ska ringa 112 om barnet har ett eller flera av följande symtom:

 • Har svårt att andas eller inte andas alls.
 • Inte har någon puls.
 • Har kramper.
 • Är medvetslöst.

Man ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om något eller flera av dessa punkter stämmer:

 • Barnet har fått ström genom kroppen eller om man är osäker på hur elolyckan har gått till.
 • Barnet har varit medvetslöst, även en kort stund.
 • Barnet har en synlig skada på huden, även om den är liten. Ibland kan skadan vara större än vad som syns.
 • Barnet kissar mindre än vanligt eller har rödbrun urin.
 • Stickningarna i den kroppsdel som fått stöten inte går över inom någon timme.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen 1177, en vårdcentral eller barnavårdscentral för råd.

Läs mer: Råd och tips om vad man kan göra för att undvika elolyckor i hemmet

Senast uppdaterad:
2014-10-31
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden

Innehållet är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Har du synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden