Sårläkning

Vår kropps sårläkning är fantastisk, men ibland behöver den lite hjälp. Ett infekterat sår eller ett sår som inte läker kan bero på flera olika orsaker. Ta del av vår text och få tips och råd på hur du på bästa möjliga sätt hjälper din kropp läka sår.

Infekterat sår

Ett infekterat sår, oavsett storlek, kan skapa mycket obehag i form av att det svider och dunkar. Infektion i sår gör sig till känna i form av rodnad, värme, svullnad och smärta. Detta kan göra att infektionen är mer smärtsam än skadan i sig. Att ett sår blir infekterat kan bero på flera olika orsaker, men ofta beror infektion av sår på att en bakterie har fått fäste i såret. Vid en enklare skada kan du göra en egen sårbehandling genom att tvätta och plåstra om det skadade området. Om du har fått en djupare infektion kan du behöva kontakta din vårdcentral för att få hjälp med eventuell läkemedelsbehandling och sårläkning.

När huden skadas aktiveras kroppens sårläkning omedelbart. När detta händer vidgas blodkärlen och vita blodkroppen produceras och transporteras till såret för att skydda och laga den skadade vävnaden. Denna processen kan synas i form av att huden blir röd, öm och svullen, detta brukar kallas inflammation. Om såret fått in bakterier i sig kan inflammationen övergå till en infektion som i många fall förlänger läkningsprocessen. För att undvika infektioner är det viktigt att hålla såret rent från bakterier och smuts. Detta görs enklast med sårtvätt och plåster.

Sår som inte läker

Sår som inte läker eller svårläkta sår orsakas oftast av att det är en infektion i såret. Sår som är djupare och som har gjort skada på flera hudlager, muskler, skelett eller nerver är ofta mer svårläkta sår. Dessa har en längre sårläkningstid vilket kan leda till att kroppen är mer sårbar för infektioner under en längre tid.

En annan orsak till svårläkta sår är försämrad blodcirkulation, något som ofta sker i höga åldrar. Eftersom det är vanligt med infektion i sår hos äldre personer är det viktigt med sårbehandling för personer i högre åldrar för att hjälpa deras sårläkning och minska risk för infektioner.

Hur vi lever våra liv kan även påverka vår förmåga till sårläkning. Ett liv av näringsfattig kost, rökning och för lite fysisk aktivitet kan öka risken för infektioner.

8 Faktorer som påverkar kroppens sårläkningen och kan öka risken för infektion:

  1. Bakterier och smuts i såret
  2. Sjukdomar som orsakar sämre blodcirkulation
  3. Hög ålder
  4. Rökning
  5. Alkohol
  6. Låg fysisk aktivitet
  7. Näringsfattig kost
  8. Immunhämmande läkemedel