Bett och stick

Vad vore väl sommaren utan sol, bad, picknick i det gröna och ...stick? Bett och stick ingår som bekant i paketet sommaren. Det finns förebyggande åtgärder, men de är svåra att undvika helt och hållet. Här kommer lite att tänka på!

Insektsstick

Insektsstick kan vara allt från myggbett till lite smärtsammare stick av bin och getingar. Betten och sticken är oftast inte farliga utan brukar bara ge rodnad, svullnad och klåda som försvinner efter några dagar.

Undviker man att klia på bettet läker det fortare. Intensivt kliande kan leda till infektion och mer svårläkta sår. 

Stick på känsliga ställen som tunga och svalg kan vara farligt. Samma sak om man vet att man är allergisk mot vissa insektsgifter. 

Har du fått ett fästingbett är det viktigt att ta bort fästingen så fort som möjligt. Du kan läsa mer om hur du undviker fästingar och vad du gör vid ett fästingbett i rådgivningsartikeln "Fästingar"

Stick i tunga eller svalg

Bi- eller getingstick i tunga eller svalg kan snabbt leda till andningshinder och sjukvården bör uppsökas omgående.

Allergi med allmänpåverkan

Har man tidigare reagerat allergiskt på bi- eller getingstick bör sjukvården kontaktas vid förnyat stick. Reaktionen kan bli värre andra eller följande gånger då man blir stungen.

Det kan utlösas en generell allergisk reaktion med allmänpåverkan. Generell klåda, nässelutslag, svullna ögon och läppar samt andnöd är typiska symtom.
Du skall då se till att få sjukvård omgående. Man bör uppsöka sjukvården så fort som möjligt även om symtomen inte hunnit bli så uttalade.

Ålder och flera stick

Om man får många stick samtidigt, speciellt på halsen eller i ansiktet, kan slemhinnorna svullna och man kan få svårt att andas. Då ska man snabbt söka hjälp på vårdcentral eller sjukhus.

Små barn och äldre personer som fått flera stick av geting eller bi kan på grund av mängden gift också få en allmänreaktion. Dessa bör uppsöka sjukvården för observation och bedömning så fort som möjligt.

Huggormsbett

Huggormsbett är ofta smärtsamma. Runt bettet som ser ut som två små hål
uppstår svullnad som kan sprida sig.

Hur starkt man reagerar på giftet beror dels på hur mycket gift man fått i sig samt hur pass känslig man är. Barn, gamla och gravida är i regel mer känsliga.
Efter ett bett bör man hålla den drabbade kroppsdelen högt och vara så stilla som möjligt.

Sjukvården ska alltid uppsökas efter huggormsbett.

Man får i regel alltid kortison för att dämpa den allergiska reaktionen.
För de som reagerar starkt på giftet finns även serum.

Skydda sig

Skydda sig med kläder är bra mot både insekter och fästingar. Långa ärmar och byxbenen instoppade i strumpor när man går i fästingområden.

Vid bi- getingstick ska man försöka avlägsna eventuell gadd och kyla ned stickstället.