Tips när du ska resa med läkemedel

Behöver jag packa ned mina läkemedel i handbagaget? Hur mycket läkemedel får jag ta med mig på semestern? Och när behöver jag ett Schengenintyg egentligen? Ska du ut och resa och behöver ta med läkemedel finns det en del saker som kan vara bra att tänka på.

Reglerna skiljer sig mellan olika länder 

Du får ta med dig läkemedel för privat bruk, även narkotiska preparat, när man reser men reglerna skiljer sig åt mellan olika länder, även inom EU. Det gäller även om du reser med ett djur som fått ett läkemedel förskrivet av en veterinär.

Om du är osäker på vilka regler som gäller i det land du ska besöka är det bäst att kontakta det aktuella landets ambassad. För att styrka att det receptbelagda läkemedlet är för ditt privata bruk är det bäst att förvara det i originalförpackningen med apoteksetiketten, där det framgår vem som har förskrivit det och till vem samt aktuell dosering. Alternativt kan du ta med ett läkarintyg med motsvarande uppgifter.

Transportera dina läkemedel personligen

Det är också viktigt att du transporterar dina läkemedel personligen, och det är bäst att du förvarar de i ditt handbagage. Det minskar risken för att du blir av med ditt bagage och du undviker att temperaturkänsliga läkemedel utsätts för stark kyla eller värme.
Det är Läkemedelsverket regler för vad som är receptfria resp. receptbelagda läkemedel som gäller vid införsel till Sverige, oavsett hur det klassas i ett annat land.

Hur mycket läkemedel får man ta med sig?

Inom EES (EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) får man ta med sig läkemedel som motsvarar högst ett års förbrukning.
För införsel utanför EES får den tillåtna mängden motsvara högst 3 månaders förbrukning.

Vad gäller för narkotikaklassade mediciner?

När du reser inom Schengenområdet (f.n. 22 av EU:s medlemsländer samt Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein) med narkotiska läkemedel behöver du ett sk. Schengenintyg. Det gäller t.ex. många sömnmedel, lugnande mediciner och starka värktabletter. Du kan kontakta ditt närmsta Apoteksgruppen för att få ett Schengenintyg utfärdat.

Hur länge gäller ett Schengenintyg?

Du behöver ett intyg för varje narkotikaklassat läkemedel som du tar med dig och intyget gäller i 30 dagar och för 30 dagars förbrukning. Om du är bortrest en längre tid behöver du få läkemedlet utskrivet i det land du besöker. Om du ska resa utanför Schengen med narkotikaklassade mediciner bör du vända dig till aktuell ambassad för råd och hjälp.

Vissa mediciner kan göra dig känslig för solen

Det finns en del läkemedel som kan orsaka kraftig solbränna eller allergiska hudreaktioner även vid måttligt solljus. Därför är det viktigt att du alltid kontrollerar varningstexten i bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen, om du reser till ett soligare land. Du kan alltid fråga oss om hjälp om du är osäker vad som gäller vid just ditt läkemedel.

Exempel på mediciner som kan ge hudirritationer är vissa former av antibiotika, en del vätskedrivande mediciner, NSAID och smärtlindrande läkemedel, malariamedel samt receptfria plåster/spray/gel mot värk. Även johannesört som ingår i växtbaserade läkemedel kan ge förstärkt solbränna om du exponerar dig för sol.

Det är såklart alltid viktigt att skydda huden mot solens farliga strålar med solskydd eller heltäckande kläder, men extra viktigt om du äter läkemedel som kan påverka din huds känslighet för solljus.

Kom ihåg att du alltid är välkommen in till om du är osäker vad gäller med just dina läkemedel. Trevlig resa!