Sexmissbruk

Sammanfattning

Sexmissbruk, eller hypersexuell störning, kan ta sig uttryck som tvångsmässigt tänkande på sex, ett inre tvång att utföra sexuella aktiviteter, förlorad kontroll eller sexvanor som medför stora problem eller risker. De som lider av sexmissbruk brukar beskriva det som att hela huvudet är fullt av sex. Behandlingen är inriktad på att bryta mönster som kan vara skadliga.

Sexuella behov och hur vi tillfredsställer dem varierar från person till person. Därför kan det vara svårt att dra gränser för vad som är sexmissbruk. Den som har en hypersexuell störning söker dock snabb tillfredsställelse eller kickar i olika situationer eller beteenden och utvecklar en ohälsosam relation till de sexuella aktiviteter han eller hon ägnar sig åt.

Det kan till exempel röra sig om tvångsmässigt onanerande, tvångsmässigt användande av telefonsextjänster eller porrsurfande på internet, anonymt sex med främlingar eller sex med prostituerade.

För en del personer med hypersexuell problematik blir det sexuella beteendet en flykt från verkligheten som för en kort stund dämpar oro eller ångest men som snart ersätts av skam och tomhetskänslor.

Precis som när det gäller andra typer av missbruk finns faktorer som stark lust eller tvång, förlorad kontroll och problem att sluta med i bilden. Beroendet trappas också upp med tiden. En annan likhet är att man fortsätter med sitt beteende trots att det får negativa följder.

Symtom på sexmissbruk

Tecken på sexuell hypersexuell störning kan vara att:

  • din sexuella lust uppfyller dina tankar en stor del av tiden och påverkar din vardag
  • du känner ett tvång att utföra sexuella aktiviteter när du är stressad, spänd eller deprimerad
  • dina sexuella vanor har fört med sig stora problem. Det kan vara problem i relationer, i arbetslivet, sjukdomar eller andra hälsoproblem, kriminella handlingar eller att du utsätter dig själv eller andra för stora risker.

Sök vård

Vårdcentral

Du kan vända dig till din vårdcentral om du har frågor eller behöver hjälp. Vårdcentralen kan hjälpa dig vidare till andra mottagningar om det behövs.

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningarna är öppna för killar och tjejer upp till 23-25 år, beroende på var i landet du bor. De kan också hjälpa dig vidare om det skulle behövas.

Behandling av sexmissbruk

Sexmissbruk kan behandlas med samtalsterapi, individuellt eller i grupp. Under behandlingen kartläggs sexuella tankar och fantasier samt mönster i det sexuella beteendet, och man ökar förståelsen för orsakerna bakom. Målet är att stärka den friska sexualiteten och att bättre kunna kontrollera skadliga sexuella beteenden.

I vissa fall kan personer med hypersexuell störning behöva hjälp att dämpa starkt påträngande sexuell lust och sexuella fantasier med hjälp av hormondämpande medicin eller psykofarmaka.

Råd till anhöriga

Du som är anhörig kan också behöva stöd. Det kan du få från en stödorganisation som arbetar för personer med hypersexuell störning och anhöriga. Den kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation. Om din anhörige har fått kontakt med vården kan du också få stöd från den personal som ansvarar för behandlingen.

PrevenTell

PrevenTell är en nationell hjälplinje som du kan ringa till om du upplever att du har tappat kontrollen över din sexualitet, om du känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Telefonnumret är 020-66 77 88. Det är helt gratis att ringa till PrevenTell, och samtalet kommer inte att synas på telefonräkningen.

Telefonnumret är 020-66 77 88, öppet vardagar 12-14.

Senast uppdaterad:
2014-06-26
Redaktör:

Malin Erlingsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Öberg, psykolog, Centrum för andrologi och sexualmedicin

Texten är producerad i samarbete med Stockholms läns landsting.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden