Idag får 27 män ett livsavgörande besked ー lär dig känna igen symtom på prostatacancer

Du besiktigar bilen en gång per år för att se om det är några eventuella fel på den men hur ofta går du själv till läkaren för en hälsokontroll?
Var sjunde man i Sverige får prostatacancer före 75 års ålder och idag lever 110 000 män med diagnosen. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom, vanligare än bröstcancer och lungcancer. Många med prostatacancer har inga symtom alls och får sin diagnos vid just en sådan hälsokontroll.

Vem får prostatacancer?

- Inte jag i alla fall tänker de flesta. Men sanningen är att varje år diagnostiseras över 10 000 män med prostatacancer. Alltså 27 män per dag som får reda på att de har cancer. De flesta av dessa män skulle innan diagnosen kalla sig som aktiva och friska – så varför skulle inte en av dem kunna vara du? Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda, men kan i vissa fall bero på ärftlighet.

Vad är prostata?

Prostatakörteln är en valnötsstor körtel som sitter strax under urinblåsan och omsluter urinrörets övre del. Den har till uppgift att bilda transportvätska åt mannens spermier. Med åldern kan du få en svullen prostataー en förstorad prostatakörtel. Ofta gör det att urinröret trycks ihop och urinen får svårare att passera. Ungefär varannan man över 60 år och fyra av fem män över 80 år har prostataförstoring.

Kom ihåg att en svullen prostata inte är detsamma som cancer.

Symtom på prostatacancer

I ett tidigt stadie ger prostatacancer ofta inga symtom utan det är först då den spridit sig som den ger sig till känna. Idag finns ingen motsvarighet till mammografi för prostatacancer och därför rekommenderar Prostatacancerförbundet att alla män över 50 år tar ett PSA-test, vilket är ett enkelt blodprov. Om man har nära släktingar som drabbats av prostatacancer bör man ta PSA-prov från 45 år.

Prostatacancer ー symtom att vara uppmärksam på:

  • Svårigheter att få igång strålen vid urinering
  • Blod i urinen
  • Smärtor i buken och ryggen
  • Svullen buk
  • Plötslig viktminskning
  • Nedsatt sexuell förmåga

PSA-test

Du går till närmaste vårdcentral eller allmänläkare och ber att få ta ett PSA-test. PSA-testet är ett enkelt blodprov som tas i armvecket, som kan avslöja olika problem i prostatan och därmed också signalera att cancer kan vara under utveckling. Om värdet visar sig lågt kan du vara lugn och vänta flera år med att ta prov igen.

Om du drabbas av prostatacancer

Under de senaste decennierna har möjligheterna att framgångsrikt behandla prostatacancer ökat. Idag, när sjukdomen kan upptäckas i tid, har prostatacancer lägre dödlighet och de allra flesta blir botade.

Om tumören bedöms vara beskedlig rekommenderas så kallad aktiv monitorering. Man avvaktar då med radikal behandling och kontrollerar regelbundet för att gripa in om utvecklingen tar fart. På så sätt undviks de biverkningar som många drabbas av efter behandling.

Så länge cancern finns inuti eller helt intill prostatan kan den oftast botas, vilket sker genom kirurgi eller strålbehandling. Metoderna anses likvärdiga men kan ha olika biverkningar.
Prostatacancer är beroende av det manliga könshormonet testosteron för att växa. Genom att minska kroppens produktion av testosteron bromsas tumörens tillväxt. Detta sker genom hormonbehandling.

Om inte tumören bromsas kan prostatacancer utveckla metastaser. Det är när prostatacancer har utvecklat metastaser som den kan bli livshotande. Metastaser är dottertumörer som sprider sig till till andra platser i kroppen som exempelvis lymfkörtlar , lungor och skelett. Har en prostatacancer gett metastaser används cytostatika, det vill säga cellgift.

På senare tid har också andra läkemedel tillkommit som gör att prostatacancer har lägre dödlighet och förlänger livet ytterligare för någon som fått diagnosen.

Dödlighet vid prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och också den cancer som ligger bakom de flesta cancerrelaterade dödsfallen. Under 2019 dog exempelvis 2220 män av cancer i prostatan. Prostatacancer har en dödlighet på cirka 51 fall per 100 000 invånare (2019).

Vill du veta mer om prostatacancer?

Prostatacancerförbundet med sina 27 patientföreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga och verkar för att öka kunskapen om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Prostatacancerförbundet kräver ökad uppmärksamhet och respekt för landets vanligaste cancersjukdom!
Om du vill ha mer information om prostatacancer eller vill prata med någon så är hjälpen inte långt bort.
Prostatacancerförbundets 27 patientföreningar hittar du på www.prostatacancerforbundet.se
Cancerfondens stödlinje
020-59 59 59 eller infostodlinjen@cancerfonden.se
Karolinskas Cancerupplysning
08-517 766 00 eller cancerinfo@karolinska.se
Här hittar du mer information på webben:
www.1177.se
www.cancerfonden.se
www.prostatacancer.nu
www.prostatacancerforbundet.se
Texten är framtagen av Apoteksgruppen i samarbete med Prostatacancerförbundet.