Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige med omkring 10 000 nya fall av prostatacancer som upptäcks varje år. Det är främst män över 40 som drabbas där ca hälften är över 70 år. Denna texten är till för dig som är nyfiken över tecken på prostatacancer och på hur prostatacancer behandling går till.

Ett besked om prostatacancer kan skaka om en, oavsett hur goda ens prognoser är. Ibland kan det hjälpa att läsa på för att förstå sig på sjukdomen och för vissa hjälper det att prata med andra som går igenom samma otäcka upplevelse. Hur du än reagerar så är det normalt, alla reagerar olika på stora omskakande nyheter och det finns inget facit på hur du ska må eller bete dig i detta.

Tecken på prostatacancer

Prostatacancer innebär att det bildas en elakartad tumör i prostata, oftast i den yttre delen av körteln, som påverkar urinering samt kan bidra till smärtor i nedre halvan av kroppen. Detta göra att det finns flera tecken på prostatacancer för äldre män att hålla utkik efter.

Prostata symtom:

  • Täta urinträngningar
  • Problem med urinering
  • Svag urinstråle
  • Blod i urinen
  • Smärtor i ryggen eller höfterna
  • Blodbrist, bensvullnad

Du kan gå med en cancertumör i prostatan länge utan att du märker av den. Detta beror på att det kan dröja ganska länge innan den är tillräckligt stor för att ge symtom på prostatacancer. Om det visar sig att du har tecken på prostatacancer ska du alltid söka vård omedelbart. Om prostata symtomen beror på cancer kan allt fler och fler symtom visa sig, vilket tyder på att prostatan vuxit och därmed bli svårare att behandla.

Prostatacancer behandling

Prostatacancer behandling kan se olika ut eftersom det finns flera olika metoder. Vilken behandling just du får beror på cancerns stadium (hur mycket den har spridits), hur cancern ser ut i mikroskop, vilka andra sjukdomar du har och din ålder.

Enligt cancerfonden kan behandlingssynpunkt delas in i tre huvudgrupper:

  • Tidig prostatacancer då bot är möjlig, men inte alltid nödvändig
  • Övriga stadier då man ger hormonbehandling
  • När hormonbehandlingen sviktar

Vid prostatacancer finns det tre olika alternativ vid behandling, Vänta med behandling, operera bort prostatan, eller ge strålbehandling. Oavsett vad det blir så finns det för- och nackdelar med samtliga beslut. Du måste tillsammans med din läkare komma fram till vad som passar bäst för dig och dina nuvarande prostata symtom.

Anledningen till att det finns för- och nackdelar med samtliga alternativ är för att det medkommer biverkning som kan påverka din livskvalitet.

Vid prostata symtom bör du alltid kontakta sjukvården vid eventuella symtom av prostatacancer, du får fler alternativ på behandling och mindre risk att det sprids till resten av kroppen desto tidigare du upptäcker det.