Att få ett besked om prostatacancer

Det finns inget rätt eller fel i hur man ska ta emot ett besked om prostatacancer. Det är ett tufft meddelande och hur man än reagerar är det okej. Det är viktigt att komma ihåg att det finns hjälp och stöd att få.

Ett besked om prostatacancer kan påverka en på många olika sätt. Det finns inget rätt eller fel i hur man som drabbad ska bete sig eller må i det. Allas reaktioner är olika och fullt naturliga. Det är inte ovanligt att vara arg, ledsen eller rädd och det är viktigt att komma ihåg att alla känslor är okej att känna. För vissa är det viktigt att få ordentligt med information om sjukdomen för att göra det lättare att greppa vad som faktiskt hänt och vad som ligger framför en. Det kan också vara till hjälp att prata med någon som varit med om liknande upplevelser. Som drabbad är självklart kontakten med vårdpersonalen av stor vikt både för behandling samt stöd och råd.

Vart kan jag vända mig?

Om du känner att du är i behov av råd och stöd så finns det flera ställen att få det på. Förutom att öka kunskapen om prostatacancer, verka för bättre vård och mer resurser till forskningen, erbjuder Prostatacancerförbundet med sina 27 patientföreningar stöd till drabbade och anhöriga. Läs mer om patientföreningarna på prostatacancerforundet.se
Hitta fler kanaler för råd, stöd och tillgång till mer kunskap på 1177.se

Hur kan jag som närstående stötta den som fått ett cancerbesked?

Ett cancerbesked är tungt för alla inblandade och som närstående kan det vara svårt att veta hur man ska hantera situationen. Man kan vilja stötta den som drabbats av cancer samtidigt som man också själv kan behöva tid och hjälp för sin oro.

Visa att du finns där och att du bryr dig

Ofta brukar personer som är cancerdrabbade uppskatta det emotionella stöd som man som närstående kan ge genom att bara finnas där och lyssna. Att visa omsorg och omtanke kan betyda mycket. Oavsett om det är en familjemedlem, vän, granne eller arbetskamrat som har blivit sjuk ska man inte vara rädd för att visa att man bryr sig. Även om man kan bli bekymrad för att göra fel eller inte vågar. Det är bättre att försöka än att backa bort.

Fråga vad du kan göra

Visa att du som närstående finns där om den cancerdrabbade skulle vilja prata. Ställ öppna frågor om hur personen mår, hur den har det eller fråga vad du kan göra. Vill personen inte prata så är det okej och då vet den att om den vill det senare finns du där då med. Ibland kan även stödet finnas i att hålla det "vanliga" livet närvarande genom att hitta på eller prata om saker som inte alls har med sjukdomen att göra.

Praktiskt stöd

Förutom det emotionella stödet kan man som närstående också visa att man bryr sig genom praktiska handlingar. Det kan handla om att exempelvis hjälpa till med matlagning eller städning. Men kom ihåg att det inte alltid är lätt att ta emot hjälp. Ibland kan den som är sjuk vara mottaglig för stöd och andra gånger inte, så var inte rädd för att fråga igen om hjälpen inte mottages första gången. Återkom en annan dag, då kan läget se annorlunda ut.

Som närstående kan det vara svårt att alltid acceptera att den cancerdrabbade tycker eller gör saker som du inte förstår. Du tycker kanske att personen borde hanterat en viss situation annorlunda eller att du inte skulle ha gjort så själv i samma situation? Arga känslor som kan uppstå av detta är helt okej men det är viktigt att inte ventilera dessa med personen som är sjuk. Den personen har sitt sätt att hantera situationen på och det ska den få lov att göra, oavsett hur jobbigt det är att stå bredvid och inte förstå.

Stöd till närstående

Inom cancervården finns särskilda kontaktsjuksköterskor som även kan vara stöd för dig som närstående. Inom vissa delar av vården finns även stödgrupper för anhöriga. Du kan alltid fråga vårdgivaren om råd var du kan vända dig och vilket stöd som erbjuds.