Vasomotorisk rinit

Sammanfattning

Vasomotorisk rinit innebär att du har rinnsnuva, nysningar och nästäppa utan att ha en infektion eller någon allergi. Besvären kan utlösas av vissa saker, som starka lukter, alkohol eller torr luft.

Symtom

Vanliga symtom är

  • rinnsnuva
  • nästäppa
  • nysningar
  • klåda i näsan.

Besvären kan starta av många olika anledningar. Det kan till exempel vara att du äter viss mat, tobaksrök, parfym, alkohol, torr luft eller temperaturväxlingar. Ofta kommer symtomen plötsligt och går över av sig själv efter en stund.  

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har återkommande besvär med rinnsnuva, nästäppa, nysningar och klåda i näsan. Du ska också kontakta en vårdcentral om du inte blir bättre trots att du har prövat receptfri nässprej.

Sök vård på en vårdcentral om du har blodig snuva eller snuva från enbart ena näsborren. Det kan vara tecken på andra sjukdomar.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Det är viktigt att du kan förstå informationen

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Vad kan jag göra själv?

Försök att undvika de ämnen eller lukter som du är överkänslig mot och som gör att du får symtom.

På apotek finns det receptfria avsvällande nässprejer och receptfria nässprejer med kortison som du kan pröva.

Nässköljning kan hjälpa

Du kan också pröva att skölja näsan med en koksaltlösning. Det finns att köpa receptfritt på apotek eller så kan du göra blandningen själv. Då blandar du ett kryddmått salt i en deciliter vatten. Ibland kan man också tillsätta lite olivolja i blandningen. För att få in koksaltlösningen i näsan kan du använda en speciell nässköljare eller en plastspruta. Både kannan och sprutan finns att köpa på apotek.

Använd inte avsvällande nässprej mer än tio dagar

Använd inte receptfri avsvällande nässprej i mer än tio dagar i följd. Sprejen kan göra så att du i stället blir mer täppt i näsan. När du slutar kan du känna dig ännu mer täppt i näsan under ett par dagar innan det släpper. 

Behandling

Du kan få pröva en annan sorts nässprej som stabiliserar slemhinnorna i näsan om du har långvariga besvär och söker vård på en vårdcentral. Den gör ofta att det rinner mindre ur näsan.

Vad händer i kroppen?

Vasomotorisk rinit beror på att slemhinnorna i näsan har blivit extra känsliga. Det kan vara svårt att veta varför de har blivit det. Besvären kan starta efter en förkylning eller efter att du har blivit utsatt för rök eller andra ämnen i luften som du andas in.

Nästäppa kan bero på allergi

Nästäppa kan också bero på allergi. Symtomen för allergisk snuva och vasomotorisk rinit är väldigt lika. Men ofta brukar personer med vasomotorisk rinit inte ha symtom från ögonen, vilket är vanligt vid allergi.

Ibland beror nästäppa på näspolyper

En annan anledning till nästäppa är näspolyper. Det är små utväxter på näsans slemhinna som kan göra att du känner dig täppt i näsan under en lång tid. 

Täppt näsa vid graviditet

Besvär med nästäppa kan också bero på att du är gravid. Det beror på att slemhinnorna svullnar vid en graviditet och då kan du känna dig täppt i näsan.

Vasomotorisk rinit startar nästan alltid i vuxen ålder. Besvären brukar ofta försvinna med åren.

Undersökningar

På vårdcentralen får du berätta om dina besvär och hur de visar sig. Läkaren undersöker sedan om dina besvär beror på en infektion i halsen, öronen eller bihålorna. Ofta brukar läkaren också undersöka din näsa, för att se om besvären beror på näspolyper.   

Du kan få göra en allergiutredning

Oftast får du också göra en allergiutredning för att utesluta att besvären beror på någon typ av allergi. En allergiutredning kan göras med ett så kallat pricktest. Då droppar en sjuksköterska en vätska med det ämnet som läkaren misstänker att du är allergisk mot på din underarm. Sedan rispar hen huden lätt med en nål. Om det blir svullet, rött och börjar klia där vätskan nuddade huden är du antagligen allergisk mot det ämnet. Reaktionen går att se efter ungefär 15 minuter. Du kan reagera allergiskt mot ett ämne även om du inte gjorde det under pricktestet.

En allergiutredning kan också göras med ett blodprov. Då undersöks om du har några allergiantikroppar i blodet som sätter i gång en allergisk reaktion. Det tar ett par veckor innan du har fått svar på det provet. 

Senast uppdaterad:
2016-06-03
Skribent:

Stefan Bremberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Capio Citykliniken, Lund.

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden