Plötslig hörselnedsättning – sudden deafness

Sammanfattning

Plötslig hörselnedsättning kan bero på virus eller höga ljud. Ibland vet man inte vad det beror på. Att plötsligt få en hörselnedsättning kan vara obehagligt men ofta går hörselnedsättningen över av sig själv.

Symtom

Vanliga symtom är sämre hörsel eller ingen hörsel alls på ena örat. Det kan också kännas som att du har lock för örat. Ibland kan du också få tinnitus, yrsel, illamående eller kräkningar.

När ska jag söka vård?

Sök vård på en vårdcentral eller jourmottagning om du plötsligt får en hörselnedsättning på ett öra. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökningar

När du kommer till läkaren får du göra en hörselundersökning. Då använder hen bland annat ett öronmikroskop. Det är en apparat som placeras utanför örat. Genom den kan läkaren se in i örat och se örat mycket förstorat och i detalj.

Läkaren testar också din hörsel genom att slå på en stämgaffel och sätta den mitt i din panna. Sedan får du berätta i vilket öra du hör ljudet från stämgaffeln. Det här kallas för Webers test.

Du brukar också få göra en tonaudiometri. Då får du sätta på dig hörlurar och lyssna med ett öra åt gången på en serie rena toner. När du hör en ton markerar du det genom att trycka på en knapp. De svagaste tonerna som du kan uppfatta kallas hörtrösklar och registreras samtidigt i ett diagram, ett så kallat audiogram. Tonaudiometrin visar hur mycket hörseln är nedsatt och om nedsättningen beror på ett mekaniskt fel i mellanörat, en skada på innerörat eller en skada på hörselnerven.

Behandling

De flesta blir av med besvären utan någon behandling. Trots det är det viktigt att du söker vård om du har fått en plötslig försämring av hörseln för att utesluta att besvären beror på en skada på till exempel hörselnerven eller snäckan.

Ofta hittar inte läkaren någon särskild orsak till hörselnedsättningen. Då brukar det vanligaste rådet vara att vila och undvika fysisk och psykisk ansträngning för att de skadade hörselcellerna ska återhämta sig. Du ska också försöka undvika att utsätta det skadade örat för höga ljud under åtminstone en vecka. Om det behövs kan du använda hörselskydd.

Ibland kan läkaren skriva ut behandling med kortison i form av tabletter för att minska svullnaden i örat om du har det.

Vad händer i kroppen?

Plötslig hörselnedsättning utvecklas ofta snabbt. Det kan ta några timmar men också upp till några dagar. Oftast får du bara hörselnedsättningen i ena örat. Sjukdomen kallas ibland för sudden deafness på engelska. Det betyder plötslig dövhet. Du kan känna dig helt döv på ena örat men det handlar ofta inte om total dövhet. Att man plötsligt tappar hörseln på ett öra kan vara obehagligt men beror nästan aldrig på något allvarligt.

Oftast kan läkaren inte hitta någon särskild orsak vid en undersökning. Men ibland kan hörselnedsättningen bero på en infektion som borrelia, herpes eller influensa. Det kan också bero på att du har utsatts för något starkt ljud som har skadat hörselcellerna.

Det kan också finnas ovanligare orsaker till den plötsliga hörselnedsättningen. I vissa fall beror det på något problem med hörselnerven eller snäckan, där hörselorganet sitter. Om besvären sitter där är det viktigt att du får behandling för att minska risken att hörselnedsättningen blir bestående.

En plötslig hörselnedsättning kan också bero på ett slag eller skada på huvudet.

Det är ovanligt men i vissa fall kan hörselnedsättningen bero på att ett blodkärl i innerörat har skadats, exempelvis av en blodpropp. 

Hur påverkar det livet?

Plötslig hörselnedsättning går ofta över av sig själv. Men i vissa fall blir den bestående. En hörselskada kan påverka ditt umgänge och din kommunikation med andra. Det kan bli en stor omställning, vilket kan vara påfrestande. Det kan därför vara bra att så tidigt som möjligt få råd och stöd om rehabilitering.

På tema hjälpmedel kan du läsa om hur det går till att få hörapparater och andra hörhjälpmedel, och söka fram vilka hjälpmedel som finns att få där du bor.

Senast uppdaterad:
2017-11-27
Skribent:

Stefan Bremberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Capio Citykliniken, Lund

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden