Nedsatt luktsinne och smaksinne

Sammanfattning

Nedsatt luktsinne och smaksinne kan bero på många saker. Det vanligaste är nästäppa som beror på förkylning eller allergi. Det kan också bero på näspolyper eller en skada på en nerv eller på hjärnan. De allra flesta som får försämrat lukt- och smaksinne på grund av nästäppa behöver inte söka vård, men har du haft besvären längre tid än en månad kan du kontakta en vårdcentral.

Det vi upplever som smak uppfattas till största delen av luktsinnet. Det innebär att det som du uppfattar som nedsatt luktsinne ofta innebär att du även har nedsatt smaksinne. Nedsatt lukt-och smaksinne kan innebära att du inte känner några lukter eller smaker alls. Det kan också innebära att du delvis känner lukter och smaker. 

När ska jag söka vård?

De allra flesta som får försämrat lukt- och smaksinne på grund av nästäppa behöver inte söka vård.

Sök vård på en vårdcentral om du har haft besvär med nedsatt lukt- och smaksinne längre än en månad.

Sök vård direkt på en akutmottagning om du har fått ett slag mot huvudet och har svårt att känna lukter. Det kan innebära att luktnerven har skadats. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Det är viktigt att du tar reda på vad ditt nedsatta lukt-och smaksinne beror på eftersom det avgör om du behöver behandling eller inte.

Vad kan jag göra själv?

Det finns mycket som du kan göra själv för att må bättre om du är täppt i näsan. Du kan pröva avsvällande nässprej mot nästäppa om du är förkyld. Den kan du köpa receptfritt på apotek. Använd inte nässprejen mer än tio dagar. Det kan ge motsatt effekt. Då får du en nästäppa som är svår att bli av med. Om du är täppt i näsan efter att ha använt nässprej mer än tio dagar är det bäst att sluta med den direkt. Då kan du känna dig ännu mer täppt i näsan under ett par dagar innan det släpper.

Du kan också pröva receptfri nässprej med kortison. Den minskar inflammation i slemhinnan i näsan och gör att slemhinnan återfår sin normala tjocklek. Receptfri nässprej med kortison kan du använda i mer än tio dagar.

Du kan också pröva receptfria läkemedel mot allergier.

Rökning gör att luktsinnet fungerar sämre

Rökning gör att ditt lukt- och smaksinne fungerar sämre. Det finns många andra hälsovinster med att sluta röka. Läs mer om hjälp för att sluta röka.

Undersökningar och utredningar

Ibland kan det behövas en utredning för att ta reda på vad besvären beror på.

Då undersöker läkaren din näsa för att ta reda på om det finns något i näsan som hindrar att luft får passera upp till luktcellerna. Det kan till exempel bero på att slemhinnorna i näsan är svullna eller på näspolyper.

Du kan också få göra en allergiutredning för att utesluta att besvären beror på någon typ av allergi. En allergiutredning kan göras med ett så kallat pricktest. Då droppar en sjuksköterska en vätska med det ämnet som läkaren misstänker att du är allergisk mot på din underarm. Sedan rispar hen huden lätt med en nål. Om det blir svullet, rött och börjar klia där vätskan nuddade huden är du antagligen allergisk mot det ämnet. Reaktionen går att se efter ungefär 15 minuter. Du kan reagera allergiskt mot ett ämne vid ett senare tillfälle även om du inte gjorde det under pricktestet.

En allergiutredning kan också göras med ett blodprov. Då undersöks om du har några antikroppar i blodet som sätter i gång en allergisk reaktion. Det tar ett par veckor innan du får svar på det provet.

I vissa fall får du en remiss till en specialist i neurologi eller en öron-näsa-halsspecialist.

Behandling

Försämrat lukt- och smaksinne som beror på förkylningar eller andra besvär i näsan brukar bli bra efter behandling mot infektionen. En svullen slemhinna i näsan kan oftast behandlas med kortisonsprej i näsan.

Om du har stora polyper i näsan kan du behöva operera bort dem.

Nedsatt lukt- och smaksinne som beror på åldersförändringar eller på en skada på en nerv eller på hjärnan, är svårt att behandla.

Att leva med nedsatt lukt- och smaksinne

Ett nedsatt luktsinne kan påverka livet mycket. Det kan också göra dig osäker i flera situationer. Det kan handla om osäkerhet om man luktar svett eller har använt för mycket parfym. Det kan också handla om en rädsla för att en brand ska starta utan att man märker av det, eftersom man kanske inte känner av lukten av brandrök.

Du kan lära dig att leva med nedsatt lukt- och smaksinne genom att träna minnet för hur maten smakar. Då använder du istället andra sinnen, som till exempel syn och känsel, för att komma ihåg hur maten smakade, luktade och kändes före försämringen.

Senast uppdaterad:
2016-06-13
Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden. 

Granskare:

Katrin Hint, skolöverläkare, specialist i allmänmedicin och kirurgi, Pysslingens skolor, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden