Vad är diabetes

Vad är diabetes? Diabetes innebär att kroppen behöver hjälp att balansera blodsockernivåer och upptag av socker i blodet. Diabetes är en livslång sjukdom där det inte finns något botemedel, utan enbart sätt att göra det enklare att leva med. Detta innebär att livet får anpassas till viss del efter sjukdomen i form av läkemedel, mat och motion. Läs mer om symtom på diabetes och vad behandling av diabetes kan innebära nedan.

Olika diabetes

Det finns olika typer av diabetes typ 1, typ två och graviditetsdiabetes. De olika diabetestyperna är snarlika, men skiljer sig ur vissa symtomen och behandlingar.

Diabetes typ 1
Diabetes typ 1 innebär att kroppen inte tillverkar insulin, vilket leder till att blodet får för mycket socker i sig. Typ 1 utvecklas generellt som barn eller som tonåring, men det är även möjligt att utveckla den senare i livet som vuxen. När typ 1 diabetes inte får tillräcklig behandling finns det risk att drabbas av att blodsockervärdet blir för högt, vilken kan leda till ketoacidos, en syraförgiftning i blodet. Detta är ett livshotande tillstånd om det inte behandlas. Dock är det vanligt att personer söker vård innan det går så långt eftersom symtomen på lågt blodsocker är så pass påfrestande.

Diabetes typ 2
Diabetes typ 2 innebär att kroppen har svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg. Den som har diabetes typ 2 kan anpassa kost och livsstil för att sänka blodsockervärdet, dock behövs det i vissa fall även medicinering. Typ 2 diabetes utvecklas oftast i vuxen ålder.

Symtom diabetes

Diabetes typ 1
Vid obehandlad typ 1 diabetes uppstår ett eller flera av följande symtom:

 • Kroppen behöver tömma blåsan allt mer frekvent
 • Törsten bli större
 • Kroppen känns som tömt på energi och kraft
 • Illamående
 • Smärta i magen
 • Lukt av aceton kommer ur munnen
 • Ögonen drabbas av synrubbningar
 • Kroppen minskar i vikt
 • Svampinfektion i underlivet eller i munnen

Diabetes typ 2
Vid typ 2 diabetes uppstår ett eller flera av följande symtom:

 • Kroppen känns som tömt på energi och kraft
 • Törsten bli större
 • Kroppen behöver tömma blåsan allt mer frekvent
 • Ögonen drabbas av synrubbningar
 • klåda i underlivet

Blodsockervärdet kan öka långsamt under flera år vilket kan göra det svårt att märka symtomen eftersom de dessutom kan vara olika starka. Ibland kan ett ökat blodsockervärde inte märkas alls och inte ge några symtom.

Behandling diabetes

Vid typ 1 diabetes ges behandling i from av kontroller av blodsockervärdet samt genom att kontinuerligt ta insulin.

Vid typ 2 diabetes är målet med behandlingen att få ner blodsockervärdet. Detta kan göras med hjälp av goda vanor och genom medicinering.