Skelning och dubbelseende hos vuxen

Sammanfattning

Skelning beror på att musklerna som styr ögonens rörelser inte samarbetar som de ska. Ögonen riktas då åt olika håll. Du kan skela jämt eller bara ibland när du exempelvis är trött. Ibland men inte alltid kan skelning göra att du ser dubbelt, så kallat dubbelseende. Skelning kan behandlas med speciella glasögon men om det inte hjälper går det ofta att operera.

Symtom

Symtom på att du skelar kan vara

 • att du ser dubbelt, så kallat dubbelseende
 • att bokstäverna hoppar när du läser
 • att du har svårt att bedöma avstånd
 • huvudvärk, yrsel eller trötthet i ögonen.

När ska jag söka vård?

Du kan söka vård på ögonmottagning eller hos optiker om du

 • skelar eller ser dubbelt ibland
 • misstänker att du har en dold skelning
 • ser dubbelt på ena ögat.

Du ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du

 • plötsligt börjar skela eller se dubbelt samt också mår dåligt, exempelvis är yr eller har huvudvärk
 • börjar skela eller se dubbelt och det inte går över efter några timmar.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökning

Vid undersökningen analyseras skelningen och ögonens rörlighet av en ögonläkare eller av en ortoptist, det vill säga en specialutbildad ögonsjuksköterska. De undersöker om det är någon ögonmuskel som inte fungerar eller om det finns andra orsaker till besvären.

Om skelningen beror på en förlamning av en eller flera ögonmuskler så utredas orsaken till det i samråd med en allmänläkare. Bland annat kan högt blodtryck och diabetes påverka ögats muskler. Det kan därför bli aktuellt med exempelvis kontroll av blodtryck, analys av blod och urin samt röntgenundersökningar.

Behandling

Varje öga har sex muskler som fäster på ögongloben och får det att röra sig på ett visst sätt. Skelning beror i de flesta fall på att samordningen mellan dessa ögonmuskler inte fungerar. Du kan då få behandling med en injektion med muskelavslappnande medel, som gör att vissa av musklerna slappnar av, och kan samarbeta bättre.

Skelning och även dubbelseende kan ibland också korrigeras med så kallade prismaglasögon. De är slipade så att de hjälper dina ögon att titta på samma föremål samtidigt.

Om skelningen är för stor för att korrigeras med glasögon eller om du har ett besvärande dubbelseende så kan du också ofta bli hjälpt av en operation. Vid operationen så förstärks eller försvagas ögonmusklernas fästen på ena eller båda ögonen så att båda ögonen riktas rakt. Operationen sker oftast i narkos och vanligtvis kan du åka hem samma dag.

Vad kan du göra själv?

Att förebygga en dold skelning

En så kallad dold skelning är en skelning som bara syns ibland, exempelvis då du är trött. Genom att korrigera eventuella brytningsfel med glasögon kan du förebygga att den dolda skelningen framträder. På samma sätt kan du också minska besvären om skelningen redan framträtt. Om du arbetar mycket framför en dator kan det vara ansträngande för dina ögon.
Tänk på att:

 • Vila ögonen ibland genom att ta fem minuters paus en gång i timmen.
 • Ha skärmen stående lågt, gärna strax under ögonhöjd, så att blicken riktas lätt nedåt. På så vis skyddar du ögonen mot avdunstning och uttorkning.

Vad händer i kroppen?

Skelning uppstår när samordningen av ögonmusklernas styrning inte fungerar som de ska. Ögonen riktas då åt olika håll. Skelningen visar sig ofta genom att ena ögat är stilla, medan det andra pekar inåt, utåt, uppåt eller nedåt. Ibland växlar skelningen mellan ögonen.
En skelning kan synas hela tiden, eller bara ibland, så kallad dold skelning.

Dold skelning

När man skelar hela tiden kallas det manifest skelning. Men skelning kan också vara dold. Då syns inte någon skelning, utan ögonen riktas åt samma håll, men med viss ansträngning.

Dold skelning kan ge besvär som trötthet i ögonen, huvudvärk och dubbelseende. Det beror på att man ständigt måste anstränga hjärnan för att hålla ögonen riktade åt samma håll. Det är lätt att samarbetet mellan ögonen bryts så att skelningen framträder, till exempel om man är trött. Då vill ögonen gärna glida isär och det är också då dubbelseendet kommer. Skelningen kan också framträda om man har nedsatt allmäntillstånd på grund av sjukdom.

Plötslig skelning

De flesta skelningar börjar i barndomen. Plötslig skelning hos vuxna kan ha olika förklaringar men en vanlig orsak är att skelningen varit dold sedan barndomen och framträder först i vuxen ålder. En förklaring kan vara att vi anstränger våra ögon allt mer, bland annat genom arbete framför datorskärmar

Om du som vuxen helt plötsligt börjar skela kan det också bero på att en eller flera av dina ögonmuskler är skadade eller förlamade. Det kan bland annat orsakas av en cirkulationsrubbning i ett kärl som försörjer en ögonmuskelnerv vilket kan hända om man exempelvis har diabetes eller högt blodtryck. En skada i hjärnan som exempelvis efter en stroke kan också göra att ögonen plötsligt skelar. Ofta har man då också fler andra symtom.

Dubbelseende beror oftast på skelning men inte alltid

När synen fungerar normalt smälter de två ögonens bilder samman till en i hjärnans syncentrum. Om en person som först haft normal samsyn börjar skela får hjärnan två bilder som inte är samma. Det resulterar i ett mycket besvärande dubbelseende som dock försvinner om du täcker för ett av dina ögon.

Dubbelseende är också vanligt vid dold skelning. Du kan uppleva det som att bokstäverna hoppar när du läser. Du kan också bli yr eller få ont i huvudet i samband med dubbelseendet.

Ibland kan dubbelseende bero på att du har glasögon som behöver bytas eller justeras eftersom de inte är tillräckligt starka.

Dubbelseende kan också förekomma vid grå starr, och det beror på att linsgrumlingarna ibland splittrar ljusstrålarna. Detta kan du testa själv genom att hålla för ditt ena öga. Om du då ser dubbelt på bara ett öga kan det vara ett tecken på att sjukdomen håller på att utvecklas.

Det är ovanligt, men dubbelseende kan även bero på någon sjukdom som måste utredas.

Senast uppdaterad:
2015-06-16
Redaktör:

Carina Wesström, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anne Odergren, ögonläkare Sankt Eriks ögonsjukhus

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

 

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden