Operation vid brytningsfel i ögat

Sammanfattning

Brytningsfel som närsynthet, översynthet och astigmatism kan behandlas med operation. Det finns flera metoder för att göra operationen. Vilken metod som används beror på ditt synfel. Efter operationen kan du slippa, eller minska behovet av, glasögon och linser. Du får betala hela kostnaden för behandlingen själv.

Här kan du läsa om några av de olika behandlingsmetoder som används. Om du vill göra en behandling vänder du dig direkt till en ögonklinik som erbjuder den typen av behandlingar. På kliniken undersöks du av en ögonläkare som kan avgöra vilken metod som är lämplig för dig.

Olika typer av operationer

Det finns flera olika typer av operationer vid brytningsfel, men tre typer är dominerande.

  • Den vanligaste av dem är laserbehandling. Vid vissa synfel är det inte lämpligt att använda laserbehandling. Då finns det andra metoder.
  • Du som är kraftigt närsynt eller översynt kan i stället få en extra lins inopererad i ögat. Det kallas för PRL eller ICL.
  • Du som är närsynt och över 40 år kan få göra en operation då linsen i ögat byts ut. Operationen går till på samma sätt som vid operation för grå starr och kallas RLE.  

Att tänka på inför operationen

Det finns några saker som du ska tänka på inför behandlingen.

Vem får behandlingen?

Du bör ha fyllt 20 år innan du genomgår en behandling för brytningsfel. Det beror på att det är först i den åldern som synen har stabiliserat sig. Din syn ska inte ha förändrats på två år när du genomgår behandlingen. Du som är under 40 år kan behandlas med laserbehandling eller ICL. Du som är över 40 år behandlas med RLE.

Vad kostar det?

Du får betala hela kostnaden för behandlingen själv. Kontakta ögonkliniken för att få reda på vad behandlingen kostar.

Fråga om råd

Kontakta kliniken som ska utföra behandlingen om du har frågor inför operationen. 

Laserbehandling av brytningsfel

Det finns två olika metoder för operation av brytningsfel med laser. De heter Lasek och Lasik. 

Så går en behandling med Lasek till

Du som har närsynthet, översynthet eller astigmatism kan behandlas med den här metoden.  

Före operationen bedövas ögat med droppar. Därefter lyfter läkaren bort det yttersta skiktet av hornhinnan, som kallas epitelet. Sedan tas vävnad i hornhinnan bort med hjälp av laser. Därefter lägger läkaren tillbaka epitelet. Efter det sätter läkaren på en kontaktlins som fungerar som ett bandage. Du kan öppna ögonen direkt efter operationen och ser igenom bandagelinserna. Du kan själv ta bort linsen efter någon dag.

Så mår du efter behandlingen

De första dagarna efter operationen är det vanligt att du ser du dimmigt, att ögat är irriterat, tåras och är ljuskänsligt. Men efter en vecka förbättras synen och efter en månad har operationen fått sin slutliga effekt.

Operationen tar några minuter och själva ingreppet gör inte ont, men ögat kan vara ljuskänsligt och irriterat några dagar efteråt. Läkaren skriver ut smärtstillande tabletter som du kan ta de första dagarna. Under den första veckan efter operationen behandlas ögat med antibiotikadroppar för att undvika en infektion.

Du bör inte köra bil direkt efter operationen. Det kan vara skönt att vila någon dag efter operationen, men du behöver som regel inte vara sjukskriven.

Så går en behandling med Lasik till

Du som är närsynt, svagt översynt eller har astigmatism kan behandlas med den här metoden. Båda ögonen kan operas samtidigt.

Före operationen bedövas ögat med droppar. En apparat som kallas kerostat sugs fast på ögat med vakuum. Sedan skapas ett lock i hornhinnan, antingen med en speciell kniv som kallas mikrokeratom eller med en så kallas femto-laser. Locket lyfts upp och lasern polerar sedan hornhinnan till en ny form.

Sedan sköljs ögat. Därefter lägger läkaren tillbaka locket och kontrollerar att det ligger på rätt ställe. Locket fungerar som ett naturligt plåster som läker fast av sig självt. Ögat läker snabbt och du brukar se bra nästan direkt.

Så mår du efter behandlingen

Operationen tar cirka tio minuter och gör inte ont, men efteråt kan du känna att det skaver lite i ögonen. Dessa besvär brukar vara mindre än efter en Lasek-behandling. Under den första veckan behandlas ögat med ögondroppar med antibiotika för att undvika en infektion. Du bör inte köra bil direkt efter operationen. Det kan vara skönt att vila några dagar efter operationen, men du behöver inte vara sjukskriven.

Risker med laserbehandling

Som vid alla kirurgiska ingrepp finns en risk för infektion. Det inträffar mycket sällan vid laserbehandling av brytningsfel men när det händer kan det orsaka en bestående försämring av synen. För att minska risken för infektion behandlas ögat med droppar som innehåller antibiotika den första veckan efter operationen.

Direkt efter operationen är det vanligt att du känner att du blir bländad av ljus och ser glorior runt ljuskällor i halvmörker. I de allra flesta fall går dessa problem över, men i ovanliga fall kan det ta flera månader.

Ungefär en till två procent av de som opererats får bestående besvär efter en operation. Det kan vara oregelbundna brytningsfel, bländningsfenomen i mörker och att du får svårare att se kontraster. Risken för att få bestående besvär är större om du har stark närsynthet eller andra stora brytningsfel.

Att opereras med Lasek ger även en risk för så kallad haze. Det innebär att din hornhinna kan bli grumlig och din syn blir disig. Detta brukar gå över med tiden, men ibland kan det ta lång tid.

Ibland behövs en till operation

När resultatet efter en laserbehandling inte blir bra handlar det oftast om att synfelet inte korrigerats fullt ut. Det händer cirka tio procent av dem som genomgår en laserbehandling mot synfel och inträffar oftare om brytningsfelet från början varit stort. En ny operation kan behövas för att resultatet ska bli bra.

Operation då en extra plastlins sätts in i ögat

Stark närsynthet och översynthet kan korrigeras med den här metoden som kallas PRL eller ICL. Vid dessa synfel är laserbehandling inte är tillräcklig.

Operationen görs ibland på ett öga åt gången, men ofta opereras båda ögonen vid samma tillfälle. Det andra ögat kan behandlas efter ungefär fyra veckor.

Så går behandlingen till

Operationen innebär att en mycket tunn plastlins opereras in i ögat, framför ögats egen lins. Styrkan på linsen bestäms i förväg genom noggranna mätningar av ögat.

En till två veckor före operationen behandlas ögats iris med laser för att minska risken för att trycket i ögat ska öka.

Operationen utförs under lokalbedövning och tar ungefär tjugo minuter. Läkaren gör ett litet snitt i kanten på hornhinnan och lägger in den nya linsen på plats.

Så mår du efter behandlingen

Efter operationen kan du känna en viss irritation i ögat i några dagar men det är ovanligt med kraftig irritation, skavkänsla och ljuskänslighet.

Redan dagen efter kan du märka att synskärpan har förbättrats.

De första veckorna efter operationen behandlas du med ögondroppar med antibiotika och ögondroppar som dämpar inflammation.  

Risker med behandlingen

Trots att läkaren har gjort mätningar som visar hur stark linsen ska vara finns det en risk att styrkan inte blir rätt. Då korrigeras inte brytningsfelet fullt ut. Det innebär att du kan behöva glasögon även efter operationen. Den inopererade linsen kan också bytas ut om styrkan inte skulle visa sig vara den rätta.

Risken för allvarliga komplikationer är något större med den här metoden än vid laseroperationer. Det beror på att ögat öppnas vid behandlingen.

Operation då en plastlins ersätter ögats egen lins

Du som är närsynt eller översynt och är över 40 år kan behandlas med den här metoden som kallas RLE. Behandlingen går till på samma sätt som en operation då gråstarr korrigeras.

Oftast operas båda ögonen vid samma tillfälle.

Så går behandlingen till

Metoden innebär att ögats egen lins opereras bort. Det görs med hjälp av ett ultraljudsinstrument. Sedan ersätts den med en plastlins. Styrkan på linsen bestäms i förväg genom noggranna mätningar av ögat. Ögats egen förmåga att ställa om för seende på olika håll försvinner.

Operationen utförs under lokalbedövning och tar tio till femton minuter. Operationen går till som en operation för grå starr. Läkaren gör ett litet snitt i kanten på hornhinnan. Sedan tar hen bort ögats naturliga lins med ultraljudsinstrumentet och lägger in den nya linsen på plats.

Så mår du efter behandlingen

De första veckorna efter operationen behandlas du med ögondroppar med antibiotika och ögondroppar som dämpar inflammation.  

Många behöver glasögon i vissa situationer även efter operationen. Det beror delvis på vilken typ av lins som opereras in i ögat.

Risker och komplikationer

Trots att läkaren har gjort mätningar som visar hur stark linsen ska vara finns det en risk att styrkan inte blir rätt. Då korrigeras inte brytningsfelet fullt ut. Det innebär att du kan behöva glasögon även efter operationen. Ofta korrigeras brytningsfelet med en Lasik-behandling eller en Lasek-behandling.  Den inopererade linsen kan också i enstaka fall bytas ut om styrkan inte skulle visa sig vara den rätta.

Efter operationen kan du besväras av ljusstrålar kring lampor och se kontraster sämre. Dessa besvär brukar minska med tiden. Det är ovanligt att besvären blir bestående.

Liksom vid alla kirurgiska ingrepp finns en liten risk för infektion. Det drabbar ett av fem tusen opererade ögon. En sådan ögoninfektion kan orsaka en bestående försämring av synen. Andra risker med ingreppet är näthinneavlossning samt svullnad i gula fläcken.

Senast uppdaterad:
2016-09-01
Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden.

Granskare:

Anders Behndig, professor, ögonläkare, Umeå Universitet.

Synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen.

Texten är producerad i samarbete med Stockholms läns landsting.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden