Röda ögon

Sammanfattning

Röda ögon är vanligt och kan bero på flera saker. Det kan till exempel bero på en blödning eller en inflammation i ögat. Oftast går besvären över av sig själv men ibland kan du behöva behandling.

Olika typer av röda ögon

Röda ögon uppkommer om ett blodkärl i ögat har vidgats eller spruckit. Ögat brukar då se rött och irriterat ut. Om ett blodkärl har spruckit kan du se ett blodrött område som täcker hela, eller delar av ögonvitan.  

Du kan ha andra symtom samtidigt som du har röda ögon. Det kan till exempel vara:

 • Det gör ont i ögat.
 • Det kliar i ögat.
 • Ögat är svullet.
 • Det rinner från ögat.
 • Det är kladdigt i ögat.
 • Din syn blir sämre.

Vad kan det beror på?

Röda ögon kan bero på många saker.

I den här texten kan du läsa om 

 • besvär från ögonlocket, som till exempel en vagel eller en ögonlocksinflammation
 • olika infektioner och inflammationer i ögat
 • allergiska ögonbesvär
 • skräp i ögat
 • ögonbesvär om du använder kontaktlinser
 • blodkärl i ögat som har gått sönder.

Det är ovanligt men ett rött öga kan även bero på trångvinkelglaukom. Då blir ögat blir rött, du får nedsatt syn och det gör mycket ont. Läs mer om trångvinkelglaukom här.

När ska jag söka vård?

De flesta som får röda ögon behöver inte söka vård utan besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om något av följande stämmer på dig:

 • Du har besvär med röda och kladdiga ögon som inte har gått över efter fem dagar, trots att du har försökt lindra besvären själv.
 • Du har besvär med irriterade ögonlock som inte har gått över efter en vecka, trots att du har försökt lindra besvären själv.
 • Ett blodkärl i ögat har spruckit och det röda området inte har försvunnit efter en vecka hos barn och två till tre veckor hos vuxna.
 • Du har röda, rinnande och svullna ögon som inte går över, trots att du har försökte lindra besvären själv med receptfria läkemedel mot allergi.

Det är ofta inte bråttom, om det är helg kan du vänta tills det blir vardag.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om något av följande stämmer på dig:

 • Ögat blir rött samtidigt som du har blåsor i ansiktet.
 • Ögat blir rött samtidigt som det gör ont och skaver i ögat.
 • Det har kommit in skräp i ögat som du inte kan skölja bort själv.
 • Ögat blir rött samtidigt som du får förändrad syn.

Om det är natt kan du vänta tills mottagningen öppnar.

Sök vård på en akutmottagning om något av följande stämmer:

 • Ögat blir rött, samtidigt som du får nedsatt syn och det gör ont i ögat.
 • Ett barn som är yngre än en månad har variga, svullna, röda ögon eller blåsor runt ögonen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha hjälp att bedöma dina symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

 

Mer på 1177 Vårdguiden: Vanliga symtom - när ska jag söka vård?

Undersökning

Beroende på vilka besvär du har med ögonen görs olika undersökningar.

Ofta gör läkaren en grundundersökning av ögonen. Den består av en synundersökning, en undersökning av ögat med mikroskop och en tryckmätning av ögat. Grundundersökningen tar mellan 10 och 20 minuter och gör inte ont. Ibland kan du få göra en specialundersökning. Det beror på vilka besvär du har. 

Vagel i ögat

Ett annat vanligt ögonbesvär som kan ge röda ögon är en vagel. Då har en talgkörtel vid ögonlocket blivit inflammerad. Om talgkörteln sitter vid ögonlockskanten kallas det för en yttre vagel. En yttre vagel kan du se som en svullnad på ögonlockskanten.

Om talgkörteln som blivit inflammerad sitter djupare i ögonlocket kallas det för en inre vagel. Den syns som en svullnad på ögonlockets framsida.

Svullnaden brukar vara röd och kan kännas öm. Ibland kan vageln skava mot ögat så att det känns som att man helst vill blunda. 

Om du har torra ögonlockskanter så ökar risken för att få vaglar. Du kan förebygga det genom att smörja ögonlockskanten med mjukgörande ögonsalva. Den finns att köpa receptfritt på apotek.

Vad kan jag göra själv?

Du som har en vagel kan pröva att värma ögonlocket med varmt vatten i exempelvis duschen och sen massera ögonlocket med lätta fingertoppar. Du ska först massera uppifrån och ned och sedan från sida till sida. Värmen från duschen och massagen öppnar upp talgkörteln och gör att läkningen går snabbare.

Läs mer om vagel i ögat här.

Ögonlocksinflammation

Röda ögon kan också bero på en inflammation i kanten av ögonlocket. Det kallas för ögonlocksinflammation eller blefarit.

Vanliga symtom är röda ögonlockskanter och ögon, det kliar och du har ofta en känsla av att det skaver i ögat. Du kan också få svullna ögonlockskanter och det kan bildas små skorpor i ögonfransarna. Du kan även få håravfall och mjälleksem i till exempel ögonbrynen och hårbotten.

Det är vanligt att besvären kommer tillbaka och att du har besvär under en längre tid.

Vad kan jag göra själv?

Försök att undvika rökiga, dragiga miljöer, lokaler med torr luft, smink, bad i simbassänger med klor och andra saker som kan irritera ögonen.

Om besvären inte försvinner kan du badda ögonlocken morgon och kväll med kompresser eller med en mjuk handduk med ljummet vatten eller koksaltlösning. Därefter masserar du ögonlockskanterna med en tvättlapp. Det är också bra att smörja ögonlockskanterna med återfuktande ögonsalva. Koksaltslösning och återfuktande ögonsalva finns att köpa receptfritt på apotek.

Det är vanligt att också ha torra ögon vid en ögonlocksinflammation, då kan du prova tårersättningsmedel som finns att köpa receptfritt på apotek. 

Ögoninflammation

I samband med en förkylning är det vanligt att få en ögoninflammation. Då bildas det ofta en vätska i ögat som kallas för var och som gör att ögat klibbar igen. Ögonvitan blir också röd. Du kan få ögoninflammation i ena ögat eller i båda. Ofta har du först röda och rinnande ögon i några dagar innan det börjar bildas var.

Ögoninflammation är vanligt hos barn. Sjukdomen smittar lättast bland barn som är mellan ett och sex år eftersom de ofta leker tätt ihop. Äldre barn och vuxna har inte samma närkontakt men kan också smitta varandra.     

Vad kan jag göra själv?

En ögoninflammation då det har bildats var brukar gå över inom några dagar om du tvättar ögonlocken och ögonfransarna med ljummet vatten. På apotek finns receptfri ögonsalva som du kan pröva. Det finns flera sorters salvor som verkar på olika sätt, vissa är mjukgörande och andra hämmar tillväxten av virus och bakterier.

Det är viktigt att du inte använder ögonsalvan längre tid än vad som står på förpackningen.

Behandling

Om ögoninflammationen beror på ett virus behövs oftast ingen behandling.

Vissa virusinfektioner går inte över av sig själv, några exempel är vissa adenovirus och herpesvirus i ögat. Då behöver du behandling.

Om ögoninflammationen beror på bakterier får du behandling med antibiotika.

Du kan få ögondroppar eller ögonsalva, eller både och.

Inflammation i hornhinnan

En inflammation i hornhinnan kallas för keratit. Inflammationen gör att det gör ont i ögat och att ögat tåras mer än vanligt. Du kan få ont och svårt att tåla ljus. Efter någon dag märker du också att du ser sämre. Oftast får du inflammationen bara i det ena ögat. Ögonvitan brukar bli rödsprängd.

Orsaken till en inflammation i hornhinnan kan vara skräp, ett sår på hornhinnan eller en infektion. En herpesinfektion i ögat kan ge en inflammation i hornhinnan.

En ytlig inflammation läker ofta av sig själv utan att synen blir sämre efteråt. Vid en kraftig inflammation kan det bildas ett ärr på hornhinnan som kan göra att du ser sämre. Hur mycket synen försämras beror på var på hornhinnan ärret sitter och hur genomskinligt ärret är.  

Behandling

Om inflammationen beror på att det finns skräp på hornhinnan, består behandlingen av att ta bort det.

Om du har fått en herpesinfektion i ögat behandlas du med läkemedel. Det kan vara i form av ögondroppar eller ögonsalva eller som tabletter som du sväljer. 

Inflammation i regnbågshinnan

Regnbågshinnan, iris, ger ögat dess färg. I mitten av iris finns en rund öppning som kallas pupillen.  Muskler i regnbågshinnan ändrar pupillens storlek, och styr hur mycket ljus som släpps in i ögat. 

En inflammation i regnbågshinnan kallas för irit. Det gör mycket ont i och omkring ögat och ögonvitan blir röd. Ofta gör det mer ont att titta på föremål som är på nära håll än på föremål på långt håll. Pupillen brukar vara mindre än i ett friskt öga och kan ibland bli kantig. Synen försämras och du blir mer känslig för ljus.

Blodkärlen ger ifrån sig ämnen som limmar fast iris mot linsen så att pupillkanten sitter fast. Det gör att pupillen inte längre kan ändra storlek.

Symtomen kommer nästan alltid bara i det ena ögat och kan utvecklas från inga besvär alls till att det gör mycket ont på några timmar. Det är viktigt att du får behandling snabbt om du har irit.

Behandling

Behandlingen går ut på att vidga pupillen med ögondroppar. Om pupillen vidgas fastnar inte pupillkanten i linsen.

Du får även kortisondroppar som hejdar inflammationen. Kortisondropparna gör också att produktionen av ämnet som gör att pupillen och regnbågshinnan fastnar i varandra minskar. 

Allergi

Röda ögon kan också bero på allergi. Den vanligaste formen av allergiska ögonbesvär beror på allergi mot pollen, damm, kvalster eller husdjur. Allergiska ögonbesvär gör att ögonen kliar och att de blir röda och rinner. Oftast får du besvär i båda ögonen men du kan också få besvär bara i det ena ögat. Då beror det oftast på en så kallad kontaktallergi. Det innebär att du har fått in ett ämne som du är allergisk mot i bara det ena ögat.

Vad kan jag göra själv?

Du kan pröva receptfria läkemedel mot allergiska ögonbesvär, om du inte har några andra allergiska besvär, i högst två veckor.

Om du vet att det är pollen som är orsaken till dina ögonbesvär så kan du ta medicinen under hela pollensäsongen.

Undvik kontakt med djur som du är allergisk mot och ha inte pälsdjur hemma om du är allergisk mot pälsdjur. 

Skräp i ögat

Det är vanligt att få in skräp i ögat. Det kan skava och ögat kan bli rött om skräpet har fastnat under ögonlocket. Det är vanligt att ögat tåras och ibland sköljs ögat rent av sig själv i och med det.

Vad kan jag göra själv?

Ibland sköljs inte skräpet bort av sig själv, då kan du pröva att skölja ögat med koksaltslösning. Det är bra om du kan blinka några gånger medan du sköljer ögat. 

Sök vård på en vårdcentral om skräpet fortfarande sitter kvar efter att du har försökt skölja bort det. Försök inte ta bort det själv.

Behandling

På vårdcentralen tittar läkaren om det syns något skräp i ögat. Sedan får du ögondroppar som bedövar ögat. Därefter kan läkaren försöka ta bort skräpet med en fuktad bomullspinne eller med ett speciellt instrument. Hen kan också försöka spola bort skräpet med ljummen koksaltslösning.

Ibland hittar inte läkaren något skräp i ögat trots att det känns som att det finns kvar. Då brukar hen skölja ögat med koksaltlösning.

Ibland kan du få ögondroppar eller ögonsalva att ta hemma.

Komplikationer

Skräp i ögat kan göra så att du får ett sår på hornhinnan. Det kan leda till att du får en inflammation i hornhinnan, vilket kallas för keratit.

Kontaktlinser

Ögonbesvär hos dig som använder kontaktlinser kan bero på att du har haft linserna i ögonen för länge. Då är det bra att ta ut linserna och vila ögonen från dem tills besvären har gått över.

Det kan också bero på att du har fått in skräp eller bakterier i ögat. Då kan du behöva använda ögondroppar eller ögonsalva under några dagar.

Ta ut linserna och fråga en optiker eller en läkare om råd om något av följande stämmer på dig:

 • Din syn påverkas
 • Det bildas var i ögat
 • Det känns som att det skaver i ögat.

Ta ett nytt par linser efter att du har haft en infektion i ögat

Om du har haft en infektion i ögat är det viktigt att du tar ett nytt, oanvänt par, när du ska börja använda linser igen. Annars finns en stor risk att du får tillbaka infektionen.  

Blodkärl som har spruckit

Det är vanligt att ett litet blodkärl i ögats genomskinliga bindhinna går sönder. Bindhinnan sitter utanpå ögonvitan, och på insidan av ögonlocket. När blodkärlet spricker uppstår en blödning som du kan se som ett blodrött område som täcker delar av ögonvitan eller hela ögonvitan.

Ofta beror ett sprucket blodkärl på en nysning, hosta eller att du har kräkts. Ibland kan det bero på att du har fått skräp i ögat. Ett blodkärl i ögat kan också gå sönder utan att du vet varför.

Ett sprucket blodkärl kan se obehagligt ut, men är ofarligt

Ett sprucket blodkärl är ofarligt, gör inte ont och påverkar inte din syn men det kan se obehagligt ut.

Ett sprucket blodkärl i bindhinnan i ögat är som ett blåmärke någon annanstans på kroppen. Det röda området försvinner inom en till två veckor.

Sök vård om du tar blodförtunnande läkemedel

Kontakta din behandlande läkare om du tar blodförtunnande läkemedel och ett blodkärl i ögat har spruckit. Då kan läkaren behöva kontrollera så att du har rätt dos.

Senast uppdaterad:
2017-08-10
Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden.

Granskare:

Roger Sidestam, ögonläkare, Malmö

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden