Akut glaukom, grön starr

Sammanfattning

Akut glaukom beror på att trycket i ögat har ökat på kort tid. Då kan inte ögat fungera som det ska. Ögat blir rött, du kan få nedsatt syn och det kan göra mycket ont. Du kan också må illa och kräkas. Det är viktigt att du får behandling snabbt om du har akut glaukom.

Den här texten handlar om akut glaukom. Då höjs trycket i ögat på kort tid. Akut glaukom är en typ av trångvinkelglaukom. Det finns en annan typ av glaukom som är mycket vanligare i Sverige. Den kallas för öppenvinkelglaukom. Då höjs trycket i ögat över en längre tid. Läs mer om öppenvinkelglaukom här.

Symtom

Vid akut glaukom får du symtom snabbt. Det är vanligt att du får ett eller flera av följande symtom:

  • Du får kraftig värk i ett öga, ibland i båda ögonen.
  • Du får snabbt sämre syn.
  • Du ser regnbågsfärgade ringar runt lampor.
  • Ditt ena öga är rött och det rinner ifrån det.
  • Du har ont i huvudet.
  • Du mår illa och kan börja kräkas.
  • Du har ont i magen eller i bröstet.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en akutmottagning eller en akut ögonmottagning om du plötsligt får kraftig värk och nedsatt syn på ett öga eller om du ser färgade ringar runt lampor och ljuskällor. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökning

Läkaren undersöker ditt öga och ser efter om det är rött och om pupillen är vidgad. Hen riktar också en lampa som lyser starkt mot ögat. Det gör läkaren för att se hur pupillen reagerar. En frisk pupill drar ihop sig om det riktas starkt ljus mot den. Vid akut glaukom drar pupillen inte ihop sig lika mycket.

Läkaren gör också en tryckmätning av ögat. Den kan göras på flera sätt. Du kan få ögondroppar med bedövningsmedel innan undersökningen. Det beror på vilken metod som används.

Det är viktigt att undersökningen görs så fort som möjligt. Det beror på att ett högt tryck i samband med akut glaukom kan skada synnerven och snabbt orsaka en bestående synnedsättning. 

Behandling

Det är viktigt att du får behandling så snabbt som möjligt. Det behöver inte vara en ögonläkare som ställer diagnosen. En annan läkare kan ställa diagnosen och påbörja behandlingen med trycksänkande ögondroppar. Sedan tar en ögonläkare över och fortsätter behandlingen. 

Hos ögonläkaren kan du sedan få läkemedel direkt i blodet eller i form av tabletter som drar vätska ur ögat eller som minskar bildandet av vätska i ögat. Du får också ögondroppar som sänker trycket i ögat. Efter några timmar är ögats tryck är tillbaka på en lägre nivå.

Då får du behandling med laser. Laserbehandlingen ska förhindra att trycket i ögat blir högt igen. Under laserbehandlingen gör läkaren små hål i regnbågshinnan så att vätska kan passera. Behandlingen tar bara några minuter. 

Smärtan i ögat försvinner ofta när trycket i ögat har gått ner. Ibland blir ögat mycket inflammerat vid akut glaukom. Då kan du behöva ta antiinflammatoriska ögondroppar i ett par dagar.

Det är vanligt att stanna kvar på sjukhuset i en eller två nätter. Vissa får gå hem från sjukhuset samma dag.

Vad händer i kroppen?

Vid akut glaukom har trycket i ögat plötsligt blivit för högt. Trycket i ögat bestäms av en genomskinlig vätska som heter kammarvatten. Kammarvatten bildas i ögat och ger näring till ögats lins och hornhinna och leder bort slaggprodukter genom kammarvinkeln.

Ögat producerar hela tiden nytt kammarvatten som dräneras ut genom kanaler i kammarvinkeln. Vid akut glaukom kan inte kammarvattnet rinna bort som det ska genom kammarvinkeln. Det gör att trycket i ögat höjs.  

Oftast är det bara ett öga som påverkas. Du kan få sjukdomen i båda ögonen samtidigt, men det är ovanligt. Då kan det bero på att du har fått ögondroppar för att vidga pupillerna inför en ögonundersökning. När pupillerna vidgas med sådana droppar blir det extra trångt i kammarvinkeln.

Vissa har en ökad risk att få akut glaukom

De flesta som får akut glaukom är äldre än femtio år. Du som har brytningsfel av typen översynthet har en ökad risk att få sjukdomen. Det beror på att ögat är mindre och att din främre kammare i ögat är grundare. När pupillen vidgas trycker den ihop kammarvinkeln och då får kammarvattnet svårt att passera.

Det finns två typer av glaukom    

Den vanligaste typen av glaukom är öppenvinkelglaukom. Akut glaukom är en form av trångvinkelglaukom som är mycket ovanligare än öppenvinkelglaukom i Sverige.

Båda typerna av glaukom är allvarliga och kan leda till att din syn försämras. Du kan bli blind om du inte får behandling i tid.

Kraftigt förhöjt tryck kan förekomma vid båda typerna av glaukom. Det är viktigt att trycket i ögat sänks. Vid akut glaukom är det extra viktigt eftersom skador uppkommer mycket snabbare än vid öppenvinkelglaukom.

Komplikationer

Det är ovanligt att akut glaukom leder till en bestående synnedsättning om du får behandling snabbt.

Om din syn blir sämre på ögat som behandlats kan du oftast klara dig bra med synen på det andra ögat. Om du har nedsatt syn även på det andra ögat kan du få hjälp från en syncentral. Där kan du få hjälp med både tekniska hjälpmedel, anpassning i hemmet och synträning. 

På Tema hjälpmedel kan du läsa om hur det går till att få synhjälpmedel, och söka fram vilka som finns att få där du bor.

Senast uppdaterad:
2017-04-03
Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gauti Jóhannesson, ögonläkare, ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden