Grå starr, katarakt

Sammanfattning

Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Det gör att du får sämre syn. Hur lång tid det tar innan synen blir dålig varierar. För en del tar det några månader, för andra flera år. Grå starr behandlas med en operation då din lins byts ut mot en konstgjord lins. Alla som får grå starr behöver inte behandlas.

Grå starr kallas också för katarakt.

Symtom

Om du har grå starr och din lins blivit grumlig är det vanligt att du har ett eller flera av följande symtom:

  • Du ser sämre och suddigare.
  • Du har svårt att se i mörker och behöver mer ljus.
  • Färger blir svagare och mer gulbruna.
  • Du bländas lätt och är känslig för starkt vitt ljus, till exempel ljus från lysrör.
  • Konturer blir svagare och du kan se dubbelt.

När ska jag söka vård?

Kontakta en optiker eller en vårdcentral om du tror att du har grå starr. Där kan du få en remiss till en ögonläkare om du behöver det.

Det är bra att kontrollera synen hos en optiker vart femte år efter att du har fyllt 40 år. Då kan grå starr upptäckas tidigt.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökning

För att ta reda på om du har grå starr gör läkaren en ögonundersökning. Först undersöks din syn genom att du får du titta på en syntavla med bokstäver. Läkaren bedömer din syn utifrån hur små bokstäver som du kan se.

Därefter undersöks ögats lins med hjälp av ett ögonmikroskop. Ögonmikroskopet står på ett bord som går att höja och sänka.

Innan du undersöks kan du få ögondroppar som vidgar pupillen. Det beror på att vissa delar av ögat kan vara svåra att undersöka med en normalstor pupill.

Vid undersökningen sitter du på ena sidan av ögonmikroskopet med hakan och pannan mot ett stöd. Det gör så att huvudet och ögonen är helt stilla. På andra sidan av mikroskopet sitter läkaren och undersöker ögat med hjälp av förstorande linser.

Du kan bli bländad när ljuset från ögonmikroskopet riktas genom pupillen.

Med ögonmikroskopet kan läkaren se om din lins är grumlig, även om du inte märkt av det själv. Hen undersöker också näthinnan för att se om finns några andra orsaker till din synnedsättning. Det kan till exempel vara åldersförändringar i gula fläcken.

Undvik att köra bil det närmsta dygnet efter undersökningen

Ögondropparna som förstorar pupillen kan göra så att du får försämrad syn upp till ett dygn efter undersökningen. Under tiden ska du undvika aktiviteter då det är viktigt att ha bra syn under den tiden, till exempel köra bil. Det kan också vara skönt att ha med sig solglasögon eftersom du kan bli bländad av starkt solljus efter undersökningen.

Behandling

Grå starr behandlas med operation då den grumliga linsen byts ut. Men alla som får grå starr behöver inte behandlas. Det beror på att försämringen ofta går så långsamt att besvären inte hinner bli så stora att de stör vardagen.

Tillsammans med läkaren beslutar du om besvären är så stora att du behöver en operation. Om ni kommer fram till att det är ett bra alternativ får du en remiss till en läkare som utför operationen.

Inför operationen

Ögat undersöks igen inför operationen. Då mäts bland annat ögats längd med hjälp av laser eller ultraljud. Efter det beräknar en dator vilken styrka som den nya konstgjorda linsen ska ha.

Vid operationen får du lokalbedövning med ögondroppar. Du får också ögondroppar som vidgar pupillen. Du kan få lugnande medel om du känner dig orolig inför operationen.

Så går operationen till

Du ligger i en speciell stol under operationen. Stolen liknar den som används hos tandläkare. Innan operationen tvättas huden runt ögat och ögat sköljs noga. Du får en tunn duk över ansiktet och en hållare kring dina övre och nedre ögonlock. Hållaren ska förhindra att du blinkar till under operationen.

Läkaren gör ett litet snitt i utkanten av hornhinnan. Därefter sönderdelas din lins med hjälp av ultraljud och tas bort. Den nya konstgjorda linsen sätts sedan på plats. Under operationen spolas ögat hela tiden med vätska. Snittet som läkaren gjorde i hornhinnan läker av sig själv.

Operationen tar ungefär tio till tjugo minuter. Ibland kan det ta längre tid än så. 

Efter behandlingen

Det är vanligt att det skaver i ögat upp till ett par veckor efter operationen. Ögat kan också vara lite rött. Synen kan vara lite disig och du kan uppleva färger på ett annorlunda sätt. Ofta känns färger mer blå än de gjorde innan operationen.

Du ska inte trycka, gnugga dig i ögat eller få in smuts i ögat efter operationen.

Om du inte har någon annan sjukdom i ögat blir du undersökt igen efter några dagar eller veckor. Ibland får du besöka optikern direkt för att prova ut nya glasögon när ögat har läkt. Det varierar mellan de olika landstingen och regionerna hur rutinerna ser ut.

Oftast kan du leva som du gjorde innan operationen men en del kan behöva vara sjukskrivna ett tag.

Du behöver ta ögondroppar

De närmaste veckorna efter operationen får du behandling med ögondroppar. Du tar ögondropparna själv. De innehåller kortison och ska förhindra att det blir en inflammation i ögat efter operationen. Du kan behöva hjälp att ta ögondropparna när du har kommit hem. Förbered detta genom att be någon närstående om hjälp eller prata med en distriktssköterska på vårdcentralen.

Efter operationen behöver du prova ut nya glasögon som ska komplettera den nya linsen. Du kan behöva glasögon för att se på långt håll, nära håll eller både och. Läkaren bedömer när du kan prova ut glasögon.

Vad händer i kroppen?

Grå starr innebär att ögats lins går från att vara genomskinlig till att bli grumlig.

Linsen sitter i ögats främre del, bakom regnbågshinnan och pupillen. Runt omkring linsen finns en elastisk kapsel som heter linskapsel. Linskapseln har som funktion att hålla linsen på plats.

Hos yngre kan linsen ändra form och ställa in så att du ser bra på olika avstånd Den funktionen försvinner i 45-årsåldern. En plastlins har ingen förmåga att ändra form för seende på olika avstånd.

Det varierar hur snabbt sjukdomen utvecklas

Vid grå starr blir synen sämre gradvis. Det varierar hur snabbt det går. En del kan få mycket dålig syn på några månader medan synen hos andra försämras långsamt, ibland över flera år. Oftast får du grå starr på båda ögonen, men i olika takt.

Försämringen beror på att ljuset hindras från att komma in i ögat, på grund av den grumliga linsen. Det blir svårare att se och du behöver mer ljus för att kunna se. Du kan också uppleva att konturer och färger blir svagare eller mer gulbruna.

Testa om du ser dubbelt

Du kan se dubbelt och se dubbla konturer om du har grå starr. Det beror på att grumlingarna i linsen kan splittra ljusstrålarna.

Du kan testa om du ser dubbelt. Det gör du genom hålla för ditt ena öga.

Grå starr är vanligare hos äldre

Att linsen blir grumlig är en naturlig del av att åldras. Vid grå starr är linsen så grumlig att du får en synnedsättning.

Grå starr förekommer i alla åldrar, men den är vanligare hos äldre. Genomsnittsåldern för personer som opereras för grå starr är ungefär 75 år.

Det är inte helt känt varför äldre får grå starr, men ärftliga faktorer och kroppens åldrande har betydelse. Rökning och vitaminbrist kan också ha betydelse för att utveckla sjukdomen.

Grå starr kan uppkomma i yngre åldrar men det är ovanligt. Då kan linsen till exempel bli grumlig efter långvarig behandling med kortison, vid svår diabetes eller efter ögonskador. Det finns även en ärftlig variant av grå starr, men den är ovanlig.

Senast uppdaterad:
2017-04-21
Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anders Behndig, professor, ögonläkare, Umeå Universitet

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden