Åldersförändringar i gula fläcken

Sammanfattning

Åldersförändringar i gula fläcken gör att du får sämre synskärpa. Förändringarna kan gå snabbt eller ske över en längre tid. Åldersförändringarna kan vara torra eller våta. Behandlingen som du får beror på vilken typ av åldersförändring som du har. Det är bara den våta formen som kan behandlas.

Vad är gula fläcken?

I mitten av näthinnan finns ett område som kallas för den gula fläcken. Där finns flest synceller och där ser du som skarpast. Vid en åldersförändring i gula fläcken förändras den på olika sätt och det kan göra att du får svårt att se skarpt. Det finns två typer av förändringar, torra och våta.

Torra förändringar

Torra förändringar är den vanligaste formen av sjukdomen. Då bryts syncellerna i den gula fläcken ner gradvis och synen försämras långsamt.

Våta förändringar

Våta förändringar är ovanligare än torra förändringar men kommer snabbare. Synen kan försämras snabbt, inom några veckor till en månad. Våta förändringar beror på att det bildas nya blodkärl under gula fläcken. De nya blodkärlen är ofta mycket sköra och läcker blod och vätska. Den läckande vätskan gör att den gula fläcken svullnar. Förändringarna gör också att syncellerna fungerar sämre, därför försämras synen.  

Symtomen som du får beror på vilken form av förändring som du har

Torra förändringar

Vid torra åldersförändringar i gula fläcken är det vanligt att ha ett eller flera av följande symtom:

  • Du får långsamt sämre synskärpa, försämringen kan ta flera år.
  • Du får små fläckar i synfältet och kan uppleva att bokstäver eller delar av bokstäver faller bort när du läser.

Du kanske inte märker av synförändringarna om du har förändringar i bara det ena ögat. Ofta får du även sjukdomen i det andra ögat efter ett tag och märker av synförändringarna först då. Du kan få svårt att bedöma avstånd om du har synförändringar i det ena ögat, men inte i det andra.

Det är ovanligt men om synen blir mycket försämrad kan du förlora synen i synfältets mitt och i stället se en suddig fläck där.

Våta förändringar

Det vanligaste symtomet på våta åldersförändringar är så kallat krokseende. Då ser du raka linjer som krokiga. Även ansikten kan se förvrängda ut.

Till skillnad mot torra förändringar så gör våta förändringar att synen förändras snabbt, ibland bara på några veckor.

Våta förändringar kan leda till att du förlorar synen i det centrala synfältet och att du i stället ser en suddig fläck där. 

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en optiker om du upplever att din syn långsamt har blivit sämre.

Kontakta en vårdcentral eller en ögonmottagning om du upplever att din syn försämras snabbt eller om du plötsligt upplever att raka föremål nu är krokiga eller sneda. 

Du kan alltid ringa och får sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökning

För att ta reda på om du har en åldersförändring i gula fläcken gör läkaren en ögonundersökning.

Det här är några av de vanligaste undersökningarna som läkaren kan göra:

  • Synundersökning.
  • Undersökning av lässyn.
  • Undersökning med ögonmikroskop.
  • OCT-undersökning.
  • Kontrastfotografering, även kallad fluorescensangiografi.

Synundersökning

Vid en synundersökning får du titta på en tavla med bokstäver i olika storlekar. Ju mindre bokstäver som du kan läsa desto bättre synskärpa har du. Genom att mäta din synskärpa kan läkaren avgöra hur synen har påverkats av sjukdomen. 

Undersökning av lässyn

Vid en undersökning av din lässyn får du läsa en text på ungefär fyrtio centimeters avstånd. Du kan använda läsglasögon om du behöver det. Problem med att läsa på nära håll är mycket vanligt för personer med åldersförändringar i gula fläcken.   

Du får ögondroppar som vidgar pupillerna

Innan en undersökning av näthinnan får du ögondroppar som vidgar pupillen så att läkaren kan se näthinnan och gula fläcken i mikroskopet. Det gäller vid undersökning med ögonmikroskop, OCT-undersökning och fluorescensangiografi.

Undersökning med ögonmikroskop

Ett ögonmikroskop är en apparat som består av en förstoringsapparat och en lampa.

Ögonmikroskopet står på ett höj- och sänkbart bord. Du sitter på ena sidan av bordet med hakan och pannan mot ett stöd så att huvudet är helt stilla under den tid som undersökningen pågår. På andra sidan mikroskopet sitter läkaren och undersöker ögat med hjälp av förstorande linser. En lampa lyser på ögat.

Du kan bli bländad av lampan som riktas mot ögat, men det brukar inte göra ont.

OCT-undersökning

En OCT-undersökning är en form av ögonbottenfotografering. Då tas bilder på näthinnan och gula fläcken genom pupillen. Bilderna från en OCT-undersökning visar gula fläcken med ett tvärsnitt av näthinnan.

Undersökningen tar en till två minuter.

Fluorescensangiografi

Med fluorescensangiografi undersöks näthinnan och blodkärlen. Undersökningen är också en typ av ögonbottenfotografering. Först får du en spruta med ett färgämne i blodet genom en ven i armvecket. Sedan tas bilder genom pupillen. Färgen gör att blodkärlen i näthinnan och åderhinnan syns tydligt.

Undersökningen tar tjugo till trettio minuter. Du kan bli bländad av blixtarna från kameran men undersökningen brukar inte göra ont.

Efter undersökningen

Dina pupiller kommer att fortsätta vara vidgade några timmar efter undersökningen. Under den tiden kommer du att se lite suddigt och du ska inte köra bil. Du kan också bli bländad av starkt ljus och det kan därför vara bra att använda solglasögon. 

Behandling

Det finns ingen effektiv behandling mot torra åldersförändringar.  

Förstadium till våta åldersförändringar

Ibland har våta åldersförändringar ett förstadium, så kallade drusen. Drusen är åldersrelaterade inlagringar i gula fläcken som läkaren kan se vid en ögonbottenundersökning. Om du har mycket drusen kan läkaren ibland ge dig rådet att ta extra vitaminer och mineraler, eftersom det kan ha en bromsande effekt på risken att utveckla våta åldersförändringar. Vitaminerna är inget läkemedel och finns inte på recept. Du får köpa dem själv på apotek eller i hälsokostbutik.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att vitaminer har några positiva effekter på gula fläcken om du inte har drusen.

Behandling vid våta förändringar

Våta förändringar behandlas med läkemedel. Läkemedlen bromsar bildandet av blodkärl under gula fläcken och gör så att de inte läcker lika mycket vätska. Behandlingen gör inte så att du blir av med besvären men kan bromsa dem. Du ser ofta bättre efter behandlingen. Några exempel på läkemedel som används är Lucentis och Eylea.

Så går behandlingen till

Först får du ögondroppar som bedövar ögat. Därefter sprutas läkemedlet in i ögats glaskropp med hjälp av en tunn nål. Eftersom du är bedövad brukar det inte göra ont. Behandlingen tar några minuter och du får vanligen behandlingen en gång i månaden i tre månader. Oftast behövs flera behandlingar. Det varierar från person till person.

Biverkningar

Du kan få biverkningar av injektionen. Några exempel är irritation, ökat tårflöde och ljuskänslighet. Det kan också kännas som att det skaver i ögonen. Dessa biverkningar går över inom ett dygn.

Efter behandlingen

Du får gå på regelbundna ögonkontroller efter att du har fått behandling mot åldersförändringar.

Du kan själv kontrollera synen på ögonen. Det gör du genom att hålla för ett öga i taget. Kontakta en ögonmottagning om du märker att din syn blir sämre, om du börjar få krokseende eller om du har krokseende men det har blivit värre. 

Vad händer i kroppen?

Det är vanligt att synen blir sämre när man åldras. En vanlig orsak är åldersförändringar i gula fläcken, så kallad makuladegeneration.

Sjukdomen gör så att du får svårt att se skarpt på nära håll. Åldersförändringar i gula fläcken påverkar mitten av synfälten, synen utanför det området påverkas inte.

Ofta blir synen sämre på det ena ögat först, senare blir även synen på det andra ögat sämre. 

Risken ökar ju äldre man blir

Det är inte klarlagt varför man får åldersförändringar i gula fläcken, men risken att få sjukdomen ökar ju äldre du blir. De flesta som får sjukdomen är äldre än 65 år. Du kan få sjukdomen tidigare än så men det är ovanligt.

Det finns några andra faktorer som också ökar risken för att du ska få åldersförändringar i gula fläcken:

  • Du har en eller flera släktingar som har sjukdomen.
  • Du röker.
  • Du har förhöjda kolesterolvärden.

Det finns många vinster med att sluta röka. Här kan du läsa mer om hur du kan göra.

Att leva med åldersförändring i gula fläcken

Det kan kännas svårt att få beskedet att du har åldersförändringar i gula fläcken eftersom det är en sjukdom som kan påverka det vardagliga livet. Prata med din ögonläkare om det är något som du undrar över.

Du kan få svårt att läsa tidningar

Du blir inte helt blind av sjukdomen men du kan få nedsatt syn som gör att du kan få svårt att läsa tidningar, titta på tv eller åka med kollektivtrafik. Det är oftast lättare att klara sig i miljöer som du känner igen.

Oftast kan man fortsätta att leva ett aktivt liv trots sjukdomen, det gäller speciellt om synen är sämre bara på det ena ögat. Du kan prova att öka textstorleken på skärmar som du använder eller använda solglasögon om du lätt blir bländad. 

Det finns en risk att synen blir så nedsatt att du inte längre fyller lagens krav för att köra bil.

Du kan få hjälpmedel som gör din vardag lättare

Om sjukdomen gör att du ser mycket dåligt kan du få en remiss till en syncentral. Där finns optiker, synpedagoger och kuratorer som kan hjälpa dig med de problem som du har. Du kan till exempel få hjälp med att prova ut läsglasögon, förstoringsglas eller andra elektroniska förstoringssystem, men också med att till exempel anpassa belysningen i hemmet.

På Tema hjälpmedel kan du läsa om hur det går till att få synhjälpmedel, och söka fram vilka som finns att få där du bor.

Det kan kännas bra att prata med andra i liknande situation

Att ha dålig syn innebär att du klarar dig bra i en del situationer men klarar dig sämre i andra situationer. Det kan vara svårt för omgivning att förstå. För en del kan det kännas bra att prata med andra som har försämrad syn för att få råd och stöd.

Synskadades riksförbund

Synskadades riksförbund, SRF, är en intresseorganisation för synskadade i Sverige. Föreningen har 15 000 medlemmar i olika lokalföreningar runt om i landet.

Senast uppdaterad:
2017-06-30
Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Amrén, ögonläkare, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden