Vävnadsprov av prostata – prostatabiopsi

Sammanfattning

Ett vävnadsprov av prostata innebär att läkaren tar mycket små bitar av vävnaden från prostatan för att kunna undersöka dem. Du kan få genomgå provet därför att läkaren vill undersöka om det finns cancerceller i prostatakörteln.

Provet kallas också prostatabiopsi. Det skickas till ett laboratorium där det analyseras. Läkaren meddelar sedan resultatet av provet.

Förberedelser

I samband med vävnadsprovet får du vanligen en antibiotikatablett. Ibland får du även med dig en antibiotikatablett hem för att ta några timmar efter undersökningen. Det är mycket viktigt att ta tabletterna för att undvika infektion. Är du allergisk mot någon sorts antibiotika, till exempel penicillin, är det viktigt att ta kontakt med den klinik eller mottagning där undersökningen kommer att göras.

Medicinering kan behöva ändras

Om du tar blodförtunnande medicin ska du meddela mottagningen det minst en vecka före undersökningen. Alla blödförtunnande läkemedel gör att blodet inte levrar sig lika lätt som vanligt. Det innebär att du blöder lättare och att till exempel ett litet skärsår kan göra att du får en kraftig blödning. Därför måste det så kallade PK-värdet i blodet hinna korrigeras för att blodet ska kunna levra sig som vanligt. Det är läkaren som ordinerat blodförtunnande läkemedel som ska se till att du minskar dosen innan undersökningen.

Mottagningen måste också få veta i god tid om du har fel på hjärtklaffarna, medfött hjärtfel eller klaffprotes. Samma sak gäller om du har haft bakterieinfektion i hjärtklaffarna. Om du har diabetes eller behandlas med kortisontabletter är det också viktigt att meddela mottagningen. Antibiotikabehandlingen måste anpassas till varje persons särskilda besvär.

Så går det till

Själva undersökningen tar ungefär en kvart och görs under lokalbedövning. Det är en relativt enkel och snabb undersökning som nästan alla kan genomgå.

Precis före undersökningen går du på toaletten och tömmer tarmen och blåsan. På vissa sjukhus kan du före undersökningen ha fått ett så kallat mikrolavemang som du ska ha tagit hemma.

När du undersöks ligger du på vänster sida på en brits. Du har bar underkropp och en handduk över underlivet. Läkaren börjar med att känna på prostatan med ett finger i ändtarmen. Prostatan är oftast jämn, fast och något elastisk. Känns prostatan hårdare och knöligare än vanligt kan det vara tecken på cancer.

Ultraljud ger en bild av prostatan

Sedan undersöks prostatan med hjälp av ultraljud. En så kallad ultraljudsstav förs försiktigt upp en kort bit i ändtarmen, och läkaren ägnar några minuter åt att undersöka prostatan.

Ultraljudsstaven är ungefär 20 centimeter lång, men det är endast den yttersta delen som förs in några centimeter. Diametern på staven är ungefär 2,5 centimeter.

Staven innehåller en ultraljudssändare. Den sänder ut ljudvågor som sedan reflekteras av organen inne i kroppen. Ultraljudsvågorna överförs till en dator som omvandlar dem till en bild som läkaren i sin tur kan se på en bildskärm. Bilden är svartvit och återger prostatan i genomskärning.

Vävnad tas ut med en biopsinål

Därefter tas vävnadsproverna från körteln. I ultraljudsstaven finns en kanal i vilken en biopsinål förs in. Nålen är några millimeter i diameter. Den sticks genom tarmslemhinnan in i prostatan. Med hjälp av ultraljudsbilden på bildskärmen kan läkaren sikta in nålen så att den kommer helt rätt.

I nålen finns en behållare som snabbt sticks in i prostatan och fylls med prostatavävnad. Oftast sticker läkaren flera gånger för att ta prov från olika ställen i prostatan. Det är vanligt med mellan åtta och tolv prov.

Kan kännas lite obehagligt

Provtagningen gör inte ont eftersom du har fått bedövning. Men själva ultraljudsstaven kan kännas lite obehaglig och när den trycks mot prostatan kan du känna dig kissnödig. Det är därför bra att ha tömt blåsan före undersökningen.

Att tänka på efter undersökningen

För att undvika en urinvägsinfektion är det bra att dricka rikligt så att blåsan sköljs ren.

Hur mår jag efteråt?

Du kan känna dig kissnödig direkt efter provtagningen.

Blod i sädesvätskan, urinen och avföringen är vanligt efter en sådan här undersökning och är inte tecken på att något är fel. Blod i sädesvätskan kan förekomma under lång tid, ibland flera veckor. Blod i urinen och avföringen brukar gå över på några dagar.

Trots att du fått antibiotika i förebyggande syfte kan du ibland få en infektion orsakad av bakterier. Risken är störst veckan efter undersökningen. Om du får hög feber och känner dig sjuk ska du direkt kontakta läkare eller en akutmottagning.

Varför behövs undersökningen?

Prostatan är en körtel som ligger runt om urinrörets övre del direkt under urinblåsan. Prostatakörtelns funktion är att bilda transportvätska för spermierna. Man kan få lämna vävnadsprov från prostatan för att undersöka om det finns cancerceller i den.

Ett vävnadsprov är mycket små bitar av vävnad som tas ut och undersöks. Vävnadsprov kallas också biopsi.

Först görs andra undersökningar

Det är framförallt vid två tillfällen som vävnadsprov brukar tas. Det ena är om det så kallade PSA-värdet är förhöjt. PSA är ett ämne som produceras i prostatan och utsöndras i blodbanan. Med ett vanligt blodprov kan PSA-värdet kontrolleras. PSA-värdet kan vara förhöjt om du har en prostataförstoring. Andra orsaker till ett förhöjt PSA-värde kan vara om du har en infektion eller inflammation i prostatan, men också om du har prostatacancer. Ett förhöjt PSA beror därför inte säkert på prostatacancer.

Det andra tillfället är om det finns en förhårdnad i prostatan, vilket kan vara tecken på prostatacancer. Det hårdare området har läkaren upptäckt genom att känna på prostatakörteln med ett finger via ändtarmen. Prostatan ligger några centimeter upp från ändtarmsöppningen och tätt intill tarmens framvägg. Vanligen känns prostatakörteln alldeles slät.

Vävnadsbitarna undersöks i mikroskop

De vävnadsbitar som tas ut från prostatakörteln sänds för mikroskopisk undersökning som ger svar på om det finns cancer i prostatan eller inte. Cancervävnaden bedöms sedan enligt en skala som kallas Gleason.

Senast uppdaterad:
2016-11-14
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jan-Erik Damber, läkare, professor i urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden