Undersökning av vuxnas tänder

Sammanfattning

Allmänt

En undersökning av tänderna syftar till att ta reda på om man har några problem eller sjukdomar i tänderna. Ju tidigare hål i tänderna eller tandlossning upptäcks desto lättare kan de behandlas. Därför är det bra om man går på undersökningar regelbundet.

En undersökning kan göras av en tandläkare eller en tandhygienist, men en tandhygienist kan inte göra en lika fullständig undersökning som en tandläkare.

Förberedelser

Man brukar få berätta hur man mår allmänt och om man tar några mediciner. Ibland får man fylla i ett frågeformulär om detta redan i väntrummet. Det kan också vara bra att borsta tänderna före undersökningen.

Hur går undersökningen till?

I starkt ljus undersöks tänderna med en munspegel och en sond, ett instrument med en liten krok i framänden. Genom att känna på tänderna med sonden går det att avgöra om en brun fläck är karies eller bara en missfärgning. Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker också om det finns några tecken på tandlossning och kontrollerar tandkött och slemhinnor.

Första gången man kommer till en mottagning brukar tandläkaren eller tandhygienisten behöva ta röntgenbilder. Om man fortsätter att gå till samma mottagning är det inte alltid nödvändigt med nya bilder vid varje undersökning.

En vanlig undersökning brukar ta mellan 20 och 40 minuter. Sedan går tandläkaren eller tandhygienisten igenom resultatet av undersökningen och ger råd om vad man själv kan göra för att hålla tänderna friska. Man brukar också få veta när det är dags för undersökning nästa gång.

Varför behövs undersökningen?

Bra att upptäcka besvären i tid

De vanligaste tandsjukdomarna är hål i tänderna, karies, och tandlossning, parodontit. Ju tidigare dessa sjukdomar upptäcks, desto lättare är det att behandla dem. Båda sjukdomarna går också att förebygga med olika metoder. Det finns även andra sjukdomar som kan upptäckas i munnen vid en undersökning. Därför behövs regelbundna undersökningar.

Undersökning hos tandläkare eller tandhygienist?

Både tandhygienister och tandläkare kan göra undersökningar, men tandhygienisten inte får ställa diagnos på något annat än karies och parodontit. Hittar en tandhygienist något annat som inte ser friskt ut i munnen ska en tandläkare kontaktas. Tandhygienisten har också begränsad rätt att ge behandling.

Om man går på en undersökning hos en tandhygienist kan det därför hända att man ibland måste komma till en tandläkare också för att få en kompletterande undersökning eller behandling. Då kan man oftast få en hänvisning eller en remiss av tandhygienisten.

Hur går undersökningen till?

Om man är förkyld

Om man är förkyld när man ska bli undersökt är det bra att ringa mottagningen och höra efter om det går bra att man kommer ändå. Det handlar också om ifall man som patient orkar med en undersökning eller behandling när man är förkyld.

Inför undersökningen

Före själva undersökningen är det viktigt för tandläkaren att få reda på hur man mår och om man tar några läkemedel. Ibland får man fylla i ett frågeformulär om detta redan i väntrummet. Rökning och snusning brukar också tas upp, eftersom tobaksbruk är en hälsorisk även när det gäller munnen och tänderna.

Det är bra att borsta tänderna före undersökningen, då blir det lättare för tandvårdspersonalen att undersöka tänderna.

Sjukdomar och mediciner

Det är viktigt att berätta om man är överkänslig eller allergisk mot några ämnen, eftersom vissa bedövningsmedel man kan få vid en tandundersökning eller en behandling kan framkalla allergiska reaktioner. Det är också viktigt att berätta om man har någon sjukdom eller tar någon särskild medicin eftersom en del bedövningsmedel inte ska kombineras med vissa sjukdomar och mediciner.

Vissa sjukdomar och mediciner kan göra att man har en större risk för att få sjukdomar i munnen. En del mediciner kan till exempel ge muntorrhet, vilket ökar risken för hål i tänderna. Om man har någon sådan sjukdom är det viktigt att tandläkaren eller tandhygienisten får veta det!

Akuta besvär går före

Om man har akuta besvär, till exempel tandvärk, undersöks och behandlas det först. Den fullständiga undersökningen får i sådana fall vänta till ett senare tillfälle.

Röntgenbilder behövs ibland

Om det är första gången man besöker mottagningen brukar det alltid behövas röntgenbilder. Om man redan går regelbundet hos en särskild mottagning är det inte alltid nödvändigt att det tas röntgenbilder vid varje undersökning.

Röntgenbilderna visar sådant som kan vara svårt eller omöjligt att se med blotta ögat vid undersökningen. Bilderna kan till exempel avslöja hål i tänderna på tandytorna mellan tänderna, inflammation vid rotspetsarna och hur visdomständerna sitter och ser ut.

Tandhygienister får bara använda röntgenbilder för att se karies eller parodontit. Misstänker de att bilderna visar några andra sjukdomar eller problem ska bilderna lämnas för granskning till tandläkare.

Det finns alltid en viss risk med röntgen, även om en tandröntgen avger ytterst lite strålning jämfört med andra röntgenundersökningar. Det måste därför alltid finnas en anledning till att ta en röntgenbild. Den lilla risk det kan innebära måste vägas emot den nytta en röntgenbild kan göra.

Det finns ingen anledning att avstå från tandröntgen om du är gravid eftersom skyddet är bra och stråldosen låg. Tandläkaren och tandsköterskan skyddar sig genom att gå ut ur rummet när bilden tas eftersom de annars skulle utsättas för strålning flera gånger varje dag.

Undersökning av hål i tänderna

När undersökningen ska börja brukar tandläkaren eller tandhygienisten sänka ryggstödet på stolen så man hamnar i liggande ställning. Det är oftast lättare för den som ska undersöka att genomföra undersökningen då. Om man absolut inte vill ligga ner ska man inte dra sig för att säga det. Det är möjligt att bli undersökt även om man sitter upp.

Ibland poleras tänderna först för att undersökningen ska bli lättare. Då används något som liknar en elektrisk tandborste. Det har en liten borste eller gummikopp som polerar tänderna. Polermedlet som används smakar som tandkräm.

I starkt ljus undersöks tänderna med hjälp av en munspegel och en sond, ett instrument med en liten krok i framänden. Sonden används för att känna på tandytor där det är svårt att med blotta ögat avgöra om det finns karies eller en trasig fyllning. Med spegeln kommer tandläkaren eller tandhygienisten åt att se i alla vinklar och vrår.

Det gör oftast inte ont när tandläkaren eller tandhygienisten känner med sonden på en tand, men det kan ibland kännas lite när ett hål upptäcks.

Undersökning av tandköttsfickor

Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker om tandköttet är friskt eller inflammerat. Tandköttsfickan mellan tanden och tandköttet kontrolleras särskilt. Om det har tagits röntgenbilder kan de ofta visa om tändernas fäste försämrats, men för att kunna göra en säkrare bedömning mäts tandköttsfickornas djup.

Fickan är normalt några millimeter djup. För att mäta djupet används en ficksond, som är en tunn mätsticka med trubbig ände. Med sonden mäts fickdjupet i millimeter runt varje tand. Om tandköttsfickan är djupare än normalt är det ett tecken på tandlossning. Andra varningstecken är om det finns mjuka beläggningar av bakterier på tänderna, så kallad plack, eller hårda beläggningar som kallas tandsten. Om det blöder från tandköttet vid undersökningen av tandköttsfickorna är även det en varningssignal.

När tandköttsfickornas djup mäts kan det ibland kännas lite obehagligt, särskilt om tandköttet är inflammerat.

Tandkött och slemhinnor kontrolleras

Förutom en kontroll av att tandköttet ser friskt ut undersöks även slemhinnorna i munnen. Även om det är mycket ovanligt kan det finnas allvarliga sjukdomar i munhålan. De visar sig ofta som förändringar i tandkött och slemhinnor. Det är särskilt viktigt att sådana sjukdomar upptäcks tidigt, eftersom chansen då är större att behandla dem med framgång.

Särskild undersökning eller provtagning

Ibland kan man behöva en särskild undersökning av något problem man har. Ett exempel är besvär från käkleder och käkmuskler, som ofta beror på att man gnisslar tänderna nattetid. En sådan särskild undersökning ingår inte i den vanliga undersökningen.

Om man har mycket hål i tänderna kan man också behöva få en utvidgad undersökning. Tandläkaren kan då föreslå en utredning av saliven. Låg salivmängd eller stor mängd kariesbakterier i saliven är två viktiga orsaker till hål i tänderna. Ett salivprov kan visa om man har något av dessa problem. Dessa undersökningar ingår inte heller i den vanliga undersökningen.

När undersökningen är klar

När undersökningen är klar berättar tandläkaren eller tandhygienisten om resultatet av undersökningen och ger råd om hur man ska sköta sina tänder för att undvika problem och sjukdomar i framtiden.

Ibland måste man få någon behandling, till exempel lagning av en tand. Ibland behövs tandstensborttagning och rengöring av tänderna.

Man brukar få ett så kallat undersökningsprotokoll efter undersökningen. Där står det vad som kommit fram vid undersökningen och vad som eventuellt behöver göras. Där finns också råd om egenvård.

Om man behöver komma tillbaka för behandling mer än en gång lämnas ett preliminärt skriftligt kostnadsförslag. Om behandlingen är mer omfattande får man även en skriftlig behandlingsplan.

Specialist behövs ibland

Ibland leder tandläkarundersökningen till att man får en remiss till en specialist, som får fortsätta utredningen och behandlingen. Att tandläkaren kontaktar en specialist för att få hjälp i särskilt svåra och ovanliga fall är en självklarhet och en trygghet för den som undersöks.

Senast uppdaterad:
2016-02-25
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bengt-Åke Orrell, tandläkare, Tandhälsan Nälden, Jämtland

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden