Torsk hos små barn

Sammanfattning

Torsk är en svampinfektion som gör att barnet får en vitaktig hinna i munnen. Ibland kan barnet ha svårt att äta. Torsk går oftast över av sig själv.

Svamp finns naturligt i barnets mun. Ibland bildas mer svamp, och då kan barnet få besvär. Att det bildas mer svamp kan till exempel bero på att barnet småkräks eller att barnet har ätit antibiotika.

Om du ammar kan svampen sprida sig till dina bröst.

Torsk är vanligast hos barn som är yngre än ett år.

Symtom

När barn får torsk i munnen syns en vitaktig hinna eller vitaktiga fläckar. Det brukar synas på tungan, på insidan av läpparna och kinderna, eller i gommen. Ibland syns det på alla dessa ställen, ibland på ett eller flera.

Ibland vill barnet inte äta för att det är obehagligt.

Ibland kan infektionen sprida sig ner genom tarmarna och gör att barnet får en svampinfektion i huden på stjärten. Huden blir då röd och irriterad.

Så kan du göra

Det är inte farligt för barn att ha torsk i munnen, och du behöver oftast inte söka vård. För det mesta försvinner torsk av sig själv utan behandling.

Använder barnet napp eller bitleksaker bör de kokas dagligen eftersom de annars kan sprida smitta. Detsamma gäller om du använder nappflaska eller amningsnapp.

En del tycker att det hjälper att behandla torsk genom att pensla barnets tunga med mineralvatten som innehåller natriumbikarbonat, till exempel sodavatten eller vichyvatten. Det finns ingen forskning som visar att det ger effekt, men det är ofarligt att pröva.

Om du ammar

Tvätta bröstvårtorna och vårtgårdarna för att minska risken för att bli smittad. Det är också bra att lufta brösten. Här kan du läsa mer om svampinfektion i brösten när du ammar.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta barnavårdscentralen, bvc, om torsken inte går över.

Sök vård på bvc eller på en vårdcentral om ditt barn har fått besvär i huden på stjärten.

Sök vård om du har fått en svampinfektion i bröstet. Både barnet och du kan behöva behandlas med receptbelagd svampmedicin för att ni inte ska fortsätta att smitta varandra. Behandlingen för barnet brukar vara en medicin som du penslar i barnets mun.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom, och råd om vad du kan göra själv eller var du kan söka vård.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Senast uppdaterad:
2018-05-08
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lena Antin, barnsjuksköterska, Boo barnavårdscentral, Nacka

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden