Tandblekning

Sammanfattning

Färgen på tänder kan variera av många olika anledningar och det är vanligt att de naturligt blir mörkare med åren. Men tänderna kan också färgas av tobak, viss sorts mat och dryck som kaffe, te och vin. Även vissa sjukdomar kan ge missfärgningar.

Det finns olika metoder att bleka tänderna men alla görs med blekmedel, oftast i form av gel som läggs på tänderna. Ibland kombineras blekmedel med ljusbehandling eller laser.
Behandlingen görs antingen på en tandvårdsmottagning eller hemma, men du ska alltid undersökas av tandläkare eller tandhygienist först. Tandblekning på egen hand sker på egen risk. Du kan inte själv på ett säkert sätt bedöma vilket medel som är lämpligt att använda, så den bedömningen bör överlåtas till utbildad tandvårdspersonal.

Om man till exempel har tunn emalj, ilningar i tänderna, snusar eller röker eller har vissa tanddefekter bör du inte bleka tänderna. Du ska inte heller bleka tänderna om du är gravid eller ammar, eftersom det inte finns några undersökningar som visar hur barnet påverkas.

Förberedelser

Innan du låter bleka tänderna måste eventuella hål lagas samt tandsten och missfärgningar tas bort.

Hur går behandlingen till?

Den behandling som görs på en tandvårdsmottagning tar ungefär en timme. Du kan få komma tillbaka en eller två gånger och upprepa behandlingen för att få ett bra resultat.
Om du ska bleka dina tänder hemma gör tandläkaren eller tandhygienisten en avgjutning av tänderna och tillverkar en plastskena. Den fyller du sedan själv med blekgel och använder en till två timmar om dagen eller på natten.

Hur mår man efteråt?

Vanliga besvär efter tandblekning är ilningar eller irriterat tandkött, men besvären försvinner oftast inom ett par dygn. Du bör inte äta eller dricka något med starka färger, till exempel rödvin och blåbär, under behandlingen och några dagar efteråt.

De flesta missfärgningar kan blekas

Att bleka sina tänder har blivit allt mer populärt och det finns många preparat att köpa som sägs göra tänderna vitare. Det finns tydliga regler om vilka blekmedel som får säljas. Tandblekning får inte utföras på personer under 18 år.

Om du tycker att du har missfärgade tänder är det viktigt att rådgöra med en tandläkare om tänderna kan blekas och hur ni i så fall ska gå tillväga.

Att bleka tänderna för att få bort de vanligaste missfärgningarna, är en ganska enkel behandling. Beroende på vilken metod tandläkaren använder sig av kan det ta allt ifrån några timmar i behandlingsstolen till några dagars eller någon veckas hemmabehandling. När det rör sig om svårare missfärgningar kan det ta ännu längre tid.

Ibland kan det vara svårt att få ett tillfredsställande resultat. Tänder med gula eller bruna missfärgningar är i allmänhet lättare att bleka än andra. Missfärgningar från metaller, som amalgamfyllningar, är näst intill omöjliga att bleka. Detsamma gäller tänder som utsatts för ett slag eller en skada och där tandnerven, pulpan, på grund av detta har skadats. Sådana tänder är ofta mörkare eller gulare än övriga tänder.

Flera orsaker till missfärgade tänder

Att vi har olika färg på tänderna är helt naturligt och på många blir färgen mörkare med åren. Tändernas färg kan också förändras genom att starka färgämnen från tobak, mat och dryck tränger in i emaljen och dentinet, det så kallade tandbenet.

Rotfyllda tänder kan med tiden få en blågrå missfärgning. Detta är tydligast nere vid tandhalsen.

Missfärgningar kan även uppstå redan innan de permanenta tänderna bryter fram i munnen. De vanligaste orsakerna till detta är långvariga sjukdomar med hög feber hos små barn, eller att mjölktänderna utsätts för slag eller skador som påverkar tillväxten av de nya tändernas emalj.

Det kan också bero på ärftliga sjukdomar som kan påverka tänderna när de bildas i käkarna, eller att man som barn har fått en viss typ av antibiotika, tetracykliner. De missfärgningar som orsakas av tetracykliner syns ofta inte så tydligt när tänderna bryter fram, men ljusets påverkan gör att de blir värre med åren.

Ungdomar som under lång tid fått behandling med tetracykliner mot acne, kan i enstaka fall drabbas av samma typ av missfärgningar.

Om barn dricker vatten som innehåller för mycket fluor kan även det orsaka allt ifrån lätta till i en del fall mycket svåra missfärgningar. Det vanligaste är att det syns som vita fläckar på tänderna.

Tandvårdspersonal avgör om tänderna ska blekas

Innan du bleker tänderna ska du undersökas av en tandläkare eller tandhygienist som bedömer om det går att bleka de missfärgningar som finns och avgör vilken metod som är lämplig. Om det finns hål så ska de vara lagade innan behandlingen börjar, och all tandsten ska tas bort. Det är också viktigt att du har en god munhygien.

Tandläkaren eller tandhygienisten gör också en preliminär undersökning av vilka fyllningar som kan behöva bytas ut för att de ska stämma överens med de blekta tänderna när behandlingen är avslutad. De fyllningar och kronor du har kan inte blekas och påverkas inte av blekmedlet.

Om du ska få en krona eller bro i munnen kan du bleka egna, missfärgade tänder runtomkring för att få ett bättre helhetsinryck. Har du en gammal krona som är ljusare än de egna tänderna kan tänderna runt kronan blekas så att färgskillnaden minskar.

På tandkliniken får du information om allt som är viktigt att veta om hur blekningen går till. För att undvika mer missfärgningar bör du till exempel undvika starkt färgad mat eller dryck under behandlingen och några dagar därefter.

I vissa fall bör du inte bleka tänderna

Har du besvär med frätskador i form av isande tandhalsar, blottlagda rotytor, borstskador eller tunn emalj bör du inte bleka dina tänder. Med sådana besvär ökar risken för att du ska drabbas av biverkningar i form av isningar.

Om du röker eller snusar bör du inte heller bleka tänderna då bland annat färgämnen i tobaken kan göra att resultatet av behandlingen blir något sämre. Blekmedel kan förstärka den negativa effekt som tobak kan ha i munhålan.

Är du gravid eller ammar ska du inte bleka tänderna eftersom det inte har gjorts några undersökningar om vilka bieffekter blekmedlet har på foster eller barn.

Så går behandlingen till

En blekning är en kemisk process. Blekmedlet tränger in i emaljen och dentinet, det så kallade tandbenet, och bryter där ner de missfärgande mörka ämnena till mindre och inte lika färgade ämnen.

Det är lättare att bleka tänder som är missfärgade i varma färger, som brunt och gult, än de som går i kalla färger, det vill säga som grått och blått. De missfärgningar som kommer med åldern går till exempel oftast i varma färger, medan de som kan uppstå av att äta vissa antibiotika, så kallade tetracykliner, går i grått.

Innan behandlingen börjar ska färgen på tänderna dokumenteras, till exempel genom att tandläkaren tar ett foto på alla tänder som ska blekas. På så vis kan ni lättare bedöma hur behandlingen har gått.

Gel vanligast

Vid tandblekning används idag vanligen geler som bland annat innehåller ämnena karbamidperoxid eller väteperoxid. De blekgeler man använder i blekskenor innehåller också kaliumnitrat och fluor, som enligt tillverkarna kan göra att det blir mindre problem med isningar under behandlingen.

Olika sorters blekmedel

Tandblekningsmedel är kosmetiska produkter. De får inte användas av personer under 18 år.

Här är några olika typer av preparat som används för tandblekning

  • Blekmedel på tandklinik som får innehålla högst 6 procent väteperoxid eller motsvarande effektstyrka av annat medel. Vissa av de här preparaten används tillsammans med särskilda lampor eller laser.
  • Blekgeler som får innehålla högst 6 procent väteperoxid eller motsvarande effektstyrka av annat medel. Gelen kan man använda själv efter att man blivit undersökt. Vid behandlingen använder man en plastskena som har provats fram av tandvårdspersonal. Gelen styks ut i plastskenan, som därefter placeras på tänderna. Man kan använda blekskenor på dagen eller på natten beroende på vilken koncentration på blekgelen tandläkaren väljer.
  • Engångsremsor och engångsskenor som är "klädda" med väteperoxidgel. De används under dagtid i hemmet.
  • Lack som innehåller väteperoxid eller karbamidperoxid och som penslas på tänderna. Lacken innehåller karbamidperoxid och används även den vid behandling i hemmet dagtid.
  • Blekmedel som säljs på varuhus, via postorder och via internet. De kan innehålla ämnen som natriumperborat eller natriumklorit. Ofta framgår det inte i vilken mängd. Det kan också ingå sura lösningar, till exempel citronsyra, som man ska använda i samband med blekningen. Samråd alltid med din tandläkare innan du använder produkter köpta via internet.

De medel som innehåller mer än 0,1 procent väteperoxid, eller motsvarande effektstyrka av annat medel, får endast säljas till tandläkare.

Blekning hemma eller hos tandläkaren

Första gången i varje behandlingsomgång behöver du få hjälp av en tandläkare att använda blekmedlet. Du kan också få behandlingen av en tandhygienist under överinseende av en tandläkare. Efter det kan du få blekmedel med dig hem för att avsluta behandlingen själv.

Får du behandlingen på en tandklinik förbereds tänderna på olika sätt beroende på vilket blekningsmedel som ska användas. En gummiduk används ofta för att isolera tänderna så att tandköttet och munnen i övrigt skyddas mot de starka gelerna.

De behandlingar som görs på tandklinik tar ungefär en timme, men du brukar få komma tillbaka ytterligare en eller två gånger för att upprepa behandlingen. Det beror på hur bra resultatet blir första gången.

Om du ska bleka dina tänder hemma tas först ett avtryck av tänderna på tandkliniken. Med hjälp av avtrycket görs en modell på vilken det tillverkas en plastskena som passar dina tänder. Du fyller plastskenan med blekgel och använder den en till två timmar om dagen, eller på natten om det är väldigt svårt att ha den på dagtid.

Ofta kan det räcka med tre till fyra dagars behandling. Vid svårare fall av missfärgningar kan du behöva hålla på upp till två veckor eller mer.

Det går inte att säga att den ena metoden är bättre än den andra. Behandling på klinik går fortare, men resultatet blir inte bättre än den behandling som man gör i hemmet. Det finns än så länge mycket lite forskning på hur effektiva klinikblekningarna är och hur länge resultatet står sig.

Hur bra blir det efter en behandling?

Hur lång tid det tar att bleka missfärgade tänder och vilket slutresultatet blir är alltid svårt att förutsäga eftersom det finns stora skillnader på hur tänder reagerar på blekningsbehandlingen.

Hur bra resultatet av en blekning blir beror bland annat på

  • vilken typ av missfärgningar du har
  • hur länge missfärgningarna har funnits
  • tandens ursprungsfärg.

Har du fyllningar som behöver bytas ut efter en blekning ska man vänta med detta i en till två veckor efter att behandlingen är klar. Det är viktigt för att tändernas färg ska stabiliseras, men också för att det inte ska finnas kvar rester av blekmedel. Sådana rester göra att de plastfyllningsmaterial som används inte stelnar ordentligt.

Resultatet av en blekningsbehandling står sig i allmänhet i ett till tre år. Du kan i samråd med din tandläkare upprepa behandlingen när så behövs.

Ännu har inga undersökningar gjorts som visar hur tänderna påverkas av upprepade blekningar men hittills finns ingenting som tyder på att det finns några hälsorisker bara behandlingen görs på ett korrekt sätt utan alltför starka medel.

Irriterat tandkött och ilningar

När man bleker tänderna kan tandköttet bli svullet, lite sårigt eller irriterat. Det är viktigt att du då gör ett uppehåll i behandlingen i en till två dagar eller tills tandköttet har läkts.

Det är kontakten mellan blekgelen och tandköttet som kan irritera, speciellt när de starkare preparaten används eller när plastskenorna passar dåligt.

Du kan också få besvär i form av ilningar när man bleker tänderna, men ilningarna går över. Ilningar beror på att blekmedlet tränger in i tanden och skapar en inflammation i tandnerven, den så kallade pulpan. Besvären försvinner oftast inom ett till två dygn om du upphör med behandlingen.

Blekning av rotfyllda tänder

När rotfyllda tänder ska blekas är tekniken annorlunda. Den metod som anses vara mest tillförlitlig och riskfri innebär att ett pulver, natriumperborat, blandas med vatten och läggs in i tanden som ett inlägg. Blandningen ger ifrån sig små mängder av väteperoxid.

Oftast byts inlägget ut efter tre till sju dagar. Inlägget kan behöva bytas ut ytterligare en till två gånger innan resultatet blir bra. Ibland kan resultatet bli bättre om den här behandlingen kombineras med blekning av tänderna på vanligt sätt.

När man får en rotfylld tand blekt blir resultatet nästan alltid bra. Ofta mörknar tanden igen med tiden, men då kan behandlingen upprepas.

När du bleker rotfyllda tänder kan det i sällsynta fall uppstå allvarliga komplikationer i form av skador på roten. I allmänhet får du inga symtom och förändringarna upptäcks i en del fall inte förrän lång tid efter att tanden har blekts, och då först när tandläkaren tar en röntgenbild.

Senast uppdaterad:
2016-07-06
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lingström, övertandläkare, professor vid institutionen för odontologi, Göteborgs universitet, Göteborg

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden