Ilningar i tänderna

Sammanfattning

Med ilningar i tänderna, eller isningar som det också kallas, menas att du får ont i tänderna till exempel när du äter eller dricker något kallt. Smärtan kommer ofta plötsligt och går i de flesta fall över fort.

Ilningarna kan ha många orsaker, till exempel att du har fått hål eller sprickor i tänderna. Ilningar kan också bero på att du borstat tänderna på fel sätt och därför fått skador på tandköttet så att tandroten har blottats.

Behandling

Många blir hjälpta av tandkrämer mot känsliga tandhalsar. Det brukar också hjälpa att skölja munnen med fluor regelbundet eller använda fluortabletter och fluortuggummi.

Vilken behandling du får av din tandläkare eller tandhygienist beror på orsaken till besvären. Om orsaken är känsliga tandhalsar eller ytliga sprickor på tänderna kan du få fluorbehandling i form av fluorlackning.

Om besvären beror på tandborstskador kan fluorlackning och en mer skonsam tandborstningsteknik göra att du blir av med ilningarna.

När ska man söka vård?

Du kan kontakta tandvårdspersonal om du har ilningar som påverkar det dagliga livet och inte går över av sig själv.

Om du har ihållande värk i tanden och den är känslig för både varmt och kallt bör du söka tandläkare akut.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Vad beror ilningar på?

Ilningar i tänderna kan bero på många olika saker. Det är ganska vanligt att de beror på problem i både tandens krona och rot. Du behöver inte alltid behandling för att bli av med besvären. Beroende på orsaken kan man ha ilningar i en eller flera tänder.

Många olika orsaker

Vanligtvis täcker tandköttet tändernas rötter. En orsak till ilningar i tänderna kan vara att en del av tandroten har blottats genom att tandköttet skadats. Skadan kan till exempel orsakas av att du borstar tänderna för hårt eller på grund av tandlossning, som är en inflammation då tandens fäste i käkbenet förstörs. Du kan också få ilningar i tänderna i samband med tandblekning.

Hål i tänderna

Ilningar kan också orsakas av hål i tänderna, karies, som har gått igenom emaljen till tandvävnaden innanför emaljen, dentinet. Det är levande vävnad som förmedlar ilningar till pulpan, som är nerver och blodkärl inuti tanden.

Ilningar kan även orsakas av karies där bakterier har spridit sig in mot pulpan. Har du en infektion i tandens pulpa ökar trycket inuti tanden och ilningarna kan uppstå om du belastar tanden. Det kan kännas som en tryckliknande smärta. Ofta ökar besvären om du till exempel tuggar eller biter ihop. Även värme, kyla eller luft som blåses på tanden ökar ilningarna. Djupa kariesskador under tandfyllningar eller otäta fyllningar kan också framkalla ilningar.

Sprickor i emaljen eller tänderna

Andra orsaker till ilningar är sprickor i emaljen eller i tanden. Sprickorna kan uppstå om du får slag mot tänderna eller om du belastar dem, till exempel när du tuggar, pressar eller gnisslar tänder. Skadorna kan ge ilningar eller värk beroende på hur djupt in i tanden sprickan har gått.

Ilningarna kan också bero på att du samtidigt har en spricka i tanden eller djup karies nära pulpan. När du belastar tänderna genom att tugga eller pressa ihop tänderna vidgas sprickan tillfälligt, och vätska eller ämnen läcker in som ger som ilningar.

Tandborstning och frätskador

För hård eller felaktig tandborstteknik, speciellt av blottade rotytor, kan ge besvär. Frätskador på emaljen eller tandbenet, så kallade erosionsskador, kan fräta bort den yttersta delen av tanden och orsaka ilningar när tandens inre blir mer oskyddad. Det kan bero på att vissa drycker och mat fräter på tänderna, till exempel sura läskedrycker, frukter och juicer. Tänderna kan också få frätskador om du har problem med sura uppstötningar eller sjukdomar i mag-tarmkanalen. Likaså kan du få frätskador om du kräks ofta, till exempel vid ätstörningar som anorexi och bulimi

Nervsmärtor

Vanligen orsakas ilningar av skador på själva tanden. Det är mindre vanligt att få en intensiv smärta från en nerv som ligger i käken och som även leder till tänderna. Det händer att denna smärta liknar ilningar och därför kan man tro att det är tandvärk. Det kallas trigeminusneuralgi och påverkar ofta bara nerven på ena sidan av ansiktet. Nervsmärtor bör utredas och behandlas av läkare, ofta får man en remiss till specialistläkare.

Oftast besvär hos yngre och medelålders

Ilningar i tänderna är något vanligare hos yngre och medelålders personer. Hos äldre är det inte lika vanligt med ilningar eftersom tandbenet, dentinet, blir tjockare med tiden och skyddar nerverna i tänderna bättre.

Du kan förebygga och lindra ilningar

Det är viktigt att du borstar tänderna två gånger varje dag för att hålla tänderna fria från beläggningar som kan orsaka karies och inflammation i tandköttet. Det är bra att använda en mjuk tandborste för att få ordentligt rent längs med tandköttskanten. Du bör även rengöra mellan tänderna med till exempel tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste.

Har du kraftiga ilningar kan det vara svårt att borsta tänderna med kallt vatten. Då är det bra att använda en mjuk tandborste, som sköljts i varmt vatten före varsam borstning. Fluoreffekten av tandkrämen ökar om du inte sköljer munnen efter tandborstningen utan låter tandkrämsskummet sitta kvar och låta fluoren verka även efter tandborstningen. Undvik slipande och blekande tandkrämer eftersom de riskerar att skada både tandkött och tandyta.

Tandkrämer som är verksamma mot känsliga tandhalsar är ofta till hjälp. Dessa tandkrämer innehåller bland annat ämnet kaliumnitrat, som bildar ett blockerande skikt som skyddar mot ilningar. Du bör undvika att använda denna typ av tandkräm om den påstås ha så kallad whitening-effekt, som betyder att det ingår slipmedel som slipar ner en del av tandytan. Detta motverkar effekten av det skyddande skiktet som byggts upp via tandkrämens verksamma ämne mot känsliga tandhalsar.

Bra att regelbundet gå till tandläkaren

Det är bra om du går regelbundet på kontroller hos tandläkare för att tidigt kunna upptäcka karies och andra skador på tänderna som behöver behandlas.

Har du problem med tandpressning eller tandgnissling kan en bettskena, som du sätter på tänderna och ofta använder nattetid, skydda mot slitage.

När ska du söka vård?

Du kan kontakta tandläkare eller tandhygienist om du har ilningar som påverkar det dagliga livet och inte går över av sig själv.

Om du har ihållande värk i tanden och den är känslig för både varmt och kallt bör du söka tandläkare akut för att ta reda på orsaken och få behandling.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 

Undersökningar och utredningar

Du vänder dig i första hand till en tandläkare eller tandhygienist, som kan undersöka och utreda orsaken till besvären. Behöver du specialisthjälp kan du få en remiss.

Om tandvårdspersonalen efter undersökning misstänker att ilningarna beror på nervsmärtor från käken eller någon annan sjukdom, kan du bli remitterad till läkare för vidare utredning eller behandling.

Hur undersöks orsakerna till besvären?

I första hand utreder tandläkaren eller tandhygienisten hur svåra ilningarna är och hur länge man haft dem. Du blir utredd genom att du själv får beskriva dina symtom. Tänderna undersöks sedan för att se om det finns skador eller karies. Tandläkaren eller tandhygienisten letar också efter synliga sprickor i tänderna.

Om det finns misstanke om att du fått en skada knackar tandvårdspersonalen på tänderna där besvären uppstått och ser om du har någon öm tand eller om du är öm när du pressar samman tänderna. Du kan få bita i ett särskilt instrument av plast för att se om det finns sprickor i tanden.

Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker också om det finns tandborstskador, det vill säga att tandköttskanten har dragit sig nedåt och roten på tanden blivit blottad. Ibland har även en del av tandens vävnad ovanför tandköttskanten nötts bort på grund av att man har borstat tänderna för hårt. Om tandköttsfickorna runt tänderna är infekterade och djupa kan det vara tecken på tandlossning.

Även bettet bedöms. Om du gnisslar eller pressar tänderna kan det bero på att bettet är så kallat instabilt, vilket innebär att vissa tänder belastas mer än andra. Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker om tänderna är nötta eller spruckna på grund av tandgnissling.

Personalen undersöker också om det finns frätskador på tänderna och utreder i så fall orsaken till detta.

Röntgenbilder

Oftast tas röntgenbilder på tänderna för att se om det finns karies under fyllningarna eller mellan tänderna. Bilderna visar också om det finns en skada som påverkat tandens nerv och om det finns andra skador i och runt tänderna.

Eltest

Tandläkaren kan också testa om tanden är känslig för kyla genom att luft blåses på den eller om den reagerar på en svag elektrisk ström. Eltestet används för att undersöka om tandens nerv fortfarande lever. Det går också att testa om tanden är extremt känslig för värme, tryck eller belastning. Tandläkaren kontrollerar också om tanden reagerar under längre tid på de olika testen eller om besvären försvinner snabbt.

Behandlingar mot ilningar

Vilken behandling du får beror på orsaken till besvären. Orsaker till ilningar kan vara

  • känsliga tandhalsar och ytliga sprickor
  • tandborstskador
  • tandgnissling
  • ilningar från tandytan och tandhalsarna
  • hål i tänderna
  • djupa sprickor i tanden
  • frätskador.

Känsliga tandhalsar och ytliga sprickor

Om orsaken till ilningarna är känsliga tandhalsar eller ytliga sprickor på tänderna kan du få fluorbehandling i form av fluorlackning.

Tandborstskador

Om problemen beror på tandborstskador kan fluorlackning och en bättre tandborstningsteknik göra att du blir av med ilningarna.

Tandgnissling

Beror ilningarna på tandgnissling kan du få lindring genom att ha en bettskena när du sover. Det är en plastskena som skyddar tänderna mot de krafter som uppstår om du gnisslar eller pressar tänderna. Tandgnissling eller tandpressning beror ofta på stress. Det är därför också viktigt att försöka minska på stressen.

Ilningar från tandytan och tandhalsarna

Om ilningarna kommer från tandytan, och då ofta från tandhalsarna kan tandläkaren behandla tanden med en permanent lack som täpper till tandens känsliga yta. I vissa fall behövs det större fyllningar av komposit, som är en sorts plast, för att reparera tänder som har skador som gör att det ilar.

Regelbunden fluorsköljning kan minska besvären antingen genom att du sköljer med fluor varje dag eller använder fluortabletter och fluortuggummin. Om det behövs kan du lägga fluor i en särskilt gelsked, som är en mjuk plastskena som täcker tänderna. Skeden sitter runt tänderna och gör att fluorbehandlingen blir effektivare.

Hål i tänderna

Om orsaken till ilningarna är hål i tänderna, karies, eller en trasig fyllning, tar tandläkaren först bort den sjuka tandvävnaden, bakterierna och den skadade fyllningen. Sedan kan du antingen få en tillfällig eller en permanent fyllning.

Tillfälliga fyllningar används om skadan går djupt och kommer nära pulpan. Tandläkaren lägger då ofta ämnet kalciumhydroxid innerst mot tandytan för att stimulera läkning av vävnad mot pulpan. Därefter kan tanden fyllas med permanent fyllning om det behövs. Om du får en tillfällig fyllning är det viktigt att vänta med den permanenta fyllningen tills ilningarna försvunnit. Permanent fyllning kan du också få direkt om skadan inte är alltför djup.

Vid djup karies som påverkat tandens nerv kan det bli aktuellt med en rotfyllning. Det innebär att tandens nerv och blodkärl inuti tandpulpan tas bort. Hålrummet i tanden rengörs sedan noggrant och fylls sedan med ett rotfyllningsmaterial.

Du kan även få rotbehandling om tanden har skadats vid en olycka. Till exempel om du fått ett slag på tanden så att den gått sönder eller nerven har blivit skadad.

Djupa sprickor i tanden

Om orsaken till ilningarna är djupa sprickor i tanden som skadat både den övre delen av tanden, kronan och roten kan i vissa fall hela tanden behöva tas bort. Det görs bara om tandläkaren bedömer att tanden inte kan repareras, och att det finns risk för att bakterier kan sprida sig in till pulpan eller till vävnaden runt tanden.

Frätskador

För att undvika frätskador på tänderna bör du vänta minst 60 minuter innan du borstar tänderna om du druckit eller ätit sura födoämnen, som till exempel sura läskedrycker, frukter och juicer. Det beror på att tändernas yta blir uppmjukad av syran och borstningen riskerar då att slita ner tandytan.

Om du har sura uppstötningar eller kräks ofta bör du låta läkare utreda orsaken. Samtidigt kan du få hjälp av tandläkare för att lindra besvären från tänderna. Då kan tandläkare göra en fluorbehandling eller fyllningar som täcker tandytorna, och på så sätt lindra besvären.

Senast uppdaterad:
2016-07-05
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lingström, övertandläkare, professor vid institutionen för odontologi, Göteborgs universitet, Göteborg

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden