Halsbränna och sura uppstötningar

Har du besvär av illamående, rapningar eller att det suger i magen? Det kan vara problem med sura uppstötningar, eller halsbränna som det också kallas. Det kan vara mycket besvärande, men det finns hjälp att få.

Orsaken är ofta att den övre magmunnen inte kan hålla tätt och lite magsyra trycks upp i matstrupen. Man kallar detta för reflux (återflöde). Ibland kan enda symtomet vara sveda bakom bröstbenet och man kan tro att besvären kommer från hjärtat.

Vanliga orsaker till halsbränna och sura uppstötningar är stress, att man äter för snabbt, dricker för mycket kaffe eller juice, snusar eller röker samt äter starkt kryddad mat.

De flesta kan någon gång känna besvär som är övergående. Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning har återkommande besvär med sura uppstötningar och tar ibland medicin mot detta.

Sjukdomen är nästan alltid ofarlig men obehaglig och går att behandla.

Har man mycket besvär med sura uppstötningar är det viktigt att få behandling. Man kan annars få en matstrupsinflammation, så kallad esofagit, vilket bland annat kan orsaka förträngningar i matstrupen. Då kan man få svårt att svälja samt känna smärta bakom bröstbenet.

En del receptfria läkemedel kan orsaka magbesvär t.ex. smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller NSAID exempelvis Treo, Voltaren och Ipren.

Vad kan orsaka halsbränna och sura uppstötningar?

Orsaken är ofta att den övre magmunnen inte håller tätt. Det kan bero på övervikt, graviditet, för stora måltider, tunga lyft eller ett bråck.

Ett bråck innebär att man har ett hål i mellangärdet där matstrupen passerar som är så stort, att nedersta delen av matstrupen och en del av magsäcken kan pressas upp i brösthålan igenom det. Bråcket i sig är ofarligt, och om det inte ger besvär behöver man inte göra något åt det.

Vanliga symtom vid halsbränna och sura uppstötningar

 • Att man hostar på natten.

När man ligger ner blir det ett ökat tryck på övre magmunnen och man kan få symtom från luftvägarna i form av hosta nattetid. Ibland kan man förväxla det med astmaliknande attacker.

 • En brännande känsla bakom bröstbenet.

Om man går en längre tid med dessa besvär kan magsyran fräta på slemhinnan i matstrupen och man får en inflammation i nedre delen av matstrupen. Detta kan göra att det bildas ärr i matstrupen, vilket gör att man får förträngningar och en brännande känsla bakom bröstbenet.

Kan man egenvårdsbehandla sig mot halsbränna och sura uppstötningar?

Det finns flera olika läkemedel att välja på för sura uppstötningar och halsbränna. Man kan dela in de olika behandlingsalternativet i tre olika grupper, beroende på hur de verkar och hur länge de hjälper mot besvären.

 • Syraneutraliserande mediciner, kallas även antacida.

Är man ute efter snabb hjälp kan man prova antacida. Dessa lindrar dina besvär genom att neutralisera magsyran i magsäcken vid tillfälliga besvär. De lindrar inom 10-15 minuter och har effekt mellan 30-90 minuter. Hit hör t.ex. Novalucid och Rennie, som båda är tuggtabletter.

 • Mediciner med barriäreffekt.

Läkemedel med barriäreffekt bildar ett lock som förhindrar magsyra att pressas upp i matstrupen. De har effekt upp till 4 timmar. Hit hör Gaviscon och Galieve, båda finns som tuggtabletter och i flytande form. Det är viktigt att man inte tar dem samtidigt som man äter eftersom innehållet ska bilda en geléartad massa med magsyran och lägga sig som ett skyddande lock överst i magsäcken. Man bör vänta minst en halvtimme efter måltid innan man tar medicinen.

 • Syrahämmande läkemedel.

Hit räknas både H2-blockerare och protonpumpshämmare.

Dessa läkemedel minskar mängden magsyra som bildas i magsäcken. Några har effekt ca en halvtimme efter att man tar tabletten och upp till 12 timmar. Detta kan vara en fördel om man har återkommande besvär under dagen eller för att ge en bra effekt under hela natten. Hit hör ranitidin (Zantac) och famotidin (Pepcid).

Andra läkemedel hämmar produktionen av magsyra under ett dygn och kan användas då man har svårare eller mer ihållande besvär. Hit räknas omeprazol (Losec) och pantoprazol (Pantoloc).

Hur kan man minska besvär av halsbränna och sura uppstötningar?

 • Försök undvika tunga lyft och framåtböjningar.
 • Undvika för stora portioner samt fet och kryddstark mat.
 • Undvik att ligga ner direkt efter en måltid.
 • Begränsa eller sluta snusa och/eller röka.
 • Undvik att äta eller dricka någon timme före sänggående.
 • Man kan försöka höja huvudändan på sängen med 10-15 cm.
 • Minska intag av syrliga drycker som juice, kaffe och alkohol.

När ska man söka vård?

 • Man bör kontakta en vårdcentral: Om man är äldre än 45 år och inte har haft besvär av halsbränna och sura uppstötningar tidigare, orsaken bör utredas.
 • Om man har stora problem och tidigare fått behandling men besvären inte minskat.
 • Om man går ner i vikt samtidigt.
 • Om man har svårt att svälja eller att maten fastnar när du sväljer, särskilt om besvären är nya.
 • Om man har haft dagliga besvär i mer än 3 veckor och inte blivit bättre. Risk finns då för att man kan få en inflammation i matstrupen. Rådgör med sjukvården.
 • Man bör kontakta vården genast om man har halsbränna och mycket ont i magen eller bröstet eller om avföringen är svart.