Vad hjälper mot halsbränna och sura uppstötningar?

Har du besvär av illamående, rapningar eller att det suger i magen? Det kan vara problem med sura uppstötningar, eller halsbränna. Problemen kan vara mycket besvärande, men det finns lindring. Här ger vi på Apoteksgruppen råd om vad som hjälper mot halsbränna och vad som hjälper mot sura uppstötningar.

Varför får man halsbränna och sura uppstötningar?

Att den övre magmunnen inte kan hålla tätt och att lite magsyra trycks upp i matstrupen är orsaken till varför man får halsbränna och sura uppstötningar. Man kallar detta för magsaftsreflux (återflöde). Det är också vanligt att få ont i övre delen av magen. Ibland kan det enda symtomet vara sveda bakom bröstbenet och då kan man tro att besvären kommer från hjärtat.

Vanliga orsaker till halsbränna och sura uppstötningar är stress, att man äter för snabbt, dricker för mycket kaffe eller juice, snusar eller röker samt äter starkt kryddad mat.
De flesta kan någon gång känna besvär av halsbränna och illamående som är övergående. Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning har återkommande besvär med sura uppstötningar och tar ibland medicin mot detta.

Sjukdomen är nästan alltid ofarlig, men obehaglig.
Har man mycket besvär med sura uppstötningar är det viktigt att få behandling. Man kan annars få en matstrupsinflammation, så kallad esofagit, vilket bland annat kan orsaka förträngningar i matstrupen. Då kan man få svårt att svälja samt känna smärta bakom bröstbenet.

En del receptfria läkemedel kan orsaka halsbränna och illamående och sura uppstötningar till exempel smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller NSAID. Exempel på smärtstillande läkemedel med acetylsalicylsyra eller NSAID är Treo, Voltaren och Ipren.

Andra anledningar till halsbränna och sura uppstötningar

Varför får man halsbränna, sura uppstötningar eller illamående? Orsaken är, som vi tidigare nämnt, att den övre magmunnen inte håller tätt. Det kan bero på övervikt, graviditet, för stora måltider, tunga lyft eller ett bråck. Ett bråck innebär att man har ett hål i mellangärdet där matstrupen passerar som är så stort att nedersta delen av matstrupen och en del av magsäcken kan pressas upp i brösthålan igenom det. Bråcket i sig är ofarligt, och om det inte ger besvär behöver man inte göra något åt det.

Vanliga symtom vid halsbränna och sura uppstötningar

Hosta på natten

När du ligger ner blir det ett ökat tryck på övre magmunnen och du kan få symtom från luftvägarna i form av hosta nattetid. Ibland kan det förväxlas med astmaliknande attacker.

En brännande känsla bakom bröstbenet

Om du går en längre tid med dessa besvär kan magsyran fräta på slemhinnan i matstrupen och du får en inflammation i nedre delen av matstrupen. Detta kan göra att det bildas ärr i matstrupen, vilket gör att du får förträngningar och en brännande känsla bakom bröstbenet.

Vad hjälper mot halsbränna och sura uppstötningar?

Det finns flera olika läkemedel att välja på för att motverka sura uppstötningar och halsbränna. De olika behandlingsalternativen kan delas i tre olika grupper, beroende på hur de verkar och hur länge de hjälper mot besvären.

 • Syraneutraliserande mediciner, kallas även antacida. Är du ute efter snabb hjälp kan du prova antacida. Dessa lindrar dina besvär med halsbränna, illamående och sura uppstötningar genom att neutralisera magsyran i magsäcken vid tillfälliga besvär. De lindrar inom 10-15 minuter och har effekt mellan 30-90 minuter. Hit hör till exempel Novaluzid och Rennie som båda är tuggtabletter.

 • Mediciner med barriäreffekt. Läkemedel med barriäreffekt bildar ett lock som förhindrar magsyra att pressas upp i matstrupen. De har effekt upp till 4 timmar. Hit hör Gaviscon och Galieve, båda finns som tuggtabletter och i flytande form. Det är viktigt att du inte tar dem samtidigt som du äter eftersom innehållet ska bilda en geléartad massa med magsyran och lägga sig som ett skyddande lock överst i magsäcken. Du bör vänta minst en halvtimme efter måltid innan du tar medicinen mot sura uppstötningar, illamående och halsbränna.

 • Syrahämmande läkemedel. Hit räknas både H2-blockerare och protonpumpshämmare. Dessa läkemedel minskar mängden magsyra som bildas i magsäcken. Några har effekt cirka en halvtimme efter att du tagit tabletten och upp till 12 timmar. Detta kan vara en fördel om du har återkommande besvär under dagen eller för att ge en bra effekt under hela natten. Hit hör ranitidin (Zantac) och famotidin (Pepcid).

Andra läkemedel hämmar produktionen av magsyra under ett dygn och kan användas då du har svårare eller mer ihållande besvär av halsbränna, illamående och sura uppstötningar. Hit räknas omeprazol (Losec) och pantoprazol (Pantoloc).

Hur kan du själv minska besvär av halsbränna, illamående och sura uppstötningar?

Minska problemen med halsbränna, illamående och sura uppstötningar genom att:

 • Undvika tunga lyft och framåtböjningar.
 • Undvika för stora portioner samt fet och kryddstark mat.
 • Undvika att ligga ner direkt efter en måltid.
 • Begränsa eller sluta snusa och/eller röka.
 • Undvika att äta eller dricka någon timme före sänggående.
 • Höja huvudändan på sängen med 10-15 cm.
 • Minska intag av syrliga drycker som juice, kaffe och alkohol.

När ska du söka vård?

 • Om man är äldre än 45 år och inte har haft några besvär av halsbränna och sura uppstötningar tidigare, orsaken bör utredas.

 • Om man har stora problem och tidigare fått behandling men besvären inte minskat.

 • Om man går ner i vikt samtidigt.

 • Om man har svårt att svälja eller att maten fastnar när du sväljer, särskilt om besvären är nya.

 • Om man har haft dagliga besvär i mer än 3 veckor och inte blivit bättre. Risk finns då för att man kan få en inflammation i matstrupen. Rådgör med sjukvården.

 • Man bör kontakta vården genast om man har halsbränna och mycket ont i magen eller bröstet eller om avföringen är svart.

Lär dig mer

Vad hjälper mot halsbränna och vad hjälper mot sura uppstötningar? Vi på Apoteksgruppen vill att du ska må så bra som möjligt ー genom hela livet. Kontakta oss gärna för rådgivning om du vill veta mer om hur du ska gå tillväga. Vi har också samlat artiklar om åkommor och besvär som kan drabba hela kroppen på vår webbplats.

Artiklar om kroppsliga besvär:

Referens: https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/mage-och-tarm/magsack-och-matstrupe/halsbranna--magsaftsreflux/