Tunntarmscancer

Sammanfattning

Det finns flera olika typer av cancertumörer som du kan få i tunntarmen. Många som får en cancertumör i tunntarmen blir av med den, eller kan få behandling som gör att det går att leva ett bra liv trots sjukdomen. Tunntarmscancer är ovanligt. De flesta som får sjukdomen är omkring 60 år.

Vad är tunntarmscancer?

De två vanligaste typerna av cancertumörer som du kan få i tunntarmen kallas carcinoider och adenocarcinom. Carcinoider är vanligast.

Carcinoider bildar hormoner

Carcinoider tillverkar hormoner. De kan bildas i hela mag-tarmkanalen eller i lungorna, men är vanligast i tunntarmen. De kallas också för NET som är en förkortning för neuroendokrina tumörer.

Adenocarcinom uppstår i körtelceller

Adenocarcinom är cancer som kan uppstå i körtlar. Körtlar är organ som utsöndrar sekret, till exempel spottkörtlar som utsöndrar saliv och bröstkörtlar som utsöndrar mjölk. I tunntarmen finns körtelceller som utsöndrar sekret som framför allt behövs för matsmältningen.

Prognosen varierar

En carcinoid går att bli av med om den upptäcks tidigt. Annars finns behandling som kan göra att det går att leva ungefär som vanligt under många år.

Adenocarcinom i tunntarmen går att bli av med om cancertumören upptäcks tidigt. Annars kan det gå att få behandling som bromsar sjukdomen.

Symtom

Tunntarmscancer kan ge olika symtom. Du kan ha ett eller flera av dem.

Symtom vid carcinoider:

  • plötslig rodnad i ansikte när du äter starkt kryddad mat, dricker alkohol eller stressar
  • astmaliknande besvär, till exempel pipande andning och attacker av andnöd.

Symtom som du kan ha oavsett om du har carcinoider eller adenocarcinom:

  • återkommande förstoppning eller diarréer
  • blod i avföringen
  • plötslig smärta i magen som kommer i intervaller.

Symtomen behöver inte betyda att du har cancer. De kan också bero på någon annan sjukdom.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har symtom som du tror kan bero på tunntarmscancer. Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Här kan du läsa mer om 1177 på telefon.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får mycket ont i magen. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Här kan du hitta vård.

Undersökningar och utredningar

Läkaren gör en utredning för att ta reda på om du har tunntarmscancer. Då kan du behöva undersökas på olika vis. Om du har tunntarmscancer, behövs undersökningar för att läkaren ska få reda på så mycket som möjligt om cancertumören.

Blodprov och urinprov

Du får lämna blodprov och urinprov. Proverna kan visa om hormonerna i kroppen avviker på något sätt.

Undersökningar som kan hitta och kartlägga sjukdomen

En eller flera undersökningar behövs för att se om det finns någon tumör och om den har spridit sig. Läkaren kan vilja göra en ultraljudsundersökning, datortomografi, undersökning med magnetkamera, eller en PET-undersökning.

Ibland behöver tunntarmen röntgas. Det sker med kontrastmedel. Före tunntarmsröntgen behöver du avstå från att äta. Du får också ta laxermedel för att tömma tarmen. Du kan åka hem efter undersökningen.

Scintigrafi görs också ibland. Då får du en spruta i blodet med ett radioaktivt märkt ämne. Har du cancer, söker sig ämnena dit. Det syns när du blir undersökt i en gammakamera.

Vävnadsprov för att få veta mer om sjukdomen

Ibland behövs ett vävnadsprov som kan ge mer information om en misstänkt tumör. Vävnadsprovet kallas också biopsi. Det tas med en nål som läkaren för in genom magen och in i cancertumören, ofta med hjälp av ultraljud eller datortomografi för att styra nålen rätt. Själva provtagningen tar ungefär en minut och hela undersökningen tar sammanlagt fem till tio minuter. Det kan kännas obehagligt men brukar inte göra så ont. Undersökningen görs oftast med lokalbedövning.

Behandling

Operation är den vanligaste behandlingen vid både carcinoider och adenocarcinom. Du är sövd med narkos under operationen som görs genom ett snitt i magen.

Kirurgen tar bort så mycket som möjligt av cancertumören. Om den växer bara på ett avgränsat ställe kan den tas bort helt och hållet. Då behövs ingen mer behandling.

Om du har adenocarcinom får du ofta cytostatika efter operationen för att minska risken för återfall. Ibland kan du också få strålbehandling.

Efter operationen

Det är vanligt att behöva stanna på sjukhuset från några dagar till en vecka efter operationen. Det beror på hur du mår och hur snabbt magen kommer igång igen. Såret har läkt efter ungefär en månad.

Bra att sluta röka

Om du röker är vinsterna många med att sluta inför en operation. Såren läker snabbare, blodcirkulationen och konditionen förbättras så att du återhämtar dig fortare. Det bästa är att sluta röka helt, men om det inte lyckas så är det bra om du kan avstå från rökning före operationen och även de första veckorna efteråt. Om du behöver hjälp att sluta röka kan din läkare berätta vilket stöd som finns att få.

Graviditet och amning

Behandlingen mot cancer kan vara skadlig för ett foster. Därför bör du vänta tills du är färdigbehandlad och rådgöra med din läkare om du planerar att bli gravid eller att använda dina spermier i en graviditet. Du bör inte heller amma medan du får cancerbehandling. Berätta för läkaren om du är gravid när du har cancer. Ibland går det att få behandling som inte skadar fostret. Läs mer i texten Fertiliteten efter cancerbehandlingen.

Efterkontroller

Det varierar om du behöver gå på efterkontroll och i så fall hur länge. Det beror på vilken behandling du har fått.

Om sjukdomen kommer tillbaka

Det är olika vilken behandling som går att få om cancern kommer tillbaka. Det beror på hur cancertumören beter sig och på var den sitter.

Om sjukdomen inte går att ta bort

Ibland går det inte att operera bort en cancertumör i tunntarmen. Då kan du inte bli av med den. Men carcinoider växer långsamt och kan därför oftast hållas tillbaka länge med hjälp av olika behandlingsmetoder. Läkemedlet interferon stärker immunförsvaret och bromsar cancercellerna så att de inte fortsätter att växa. Det finns också behandling med hormoner som minskar symtomen på sjukdomen. Ett sådant läkemedel är somatostatin som hindrar cancertumören från att utsöndra andra hormoner som kan orsaka till exempel diarréer, hudutslag och flush. Flush betyder att man får en kraftig rodnad och värmekänsla. Det är vanligast i ansiktet eller på överkroppen.

Läkemedlen kan bromsa och lindra sjukdomen så att man kan leva ungefär som vanligt i många år.

Adenocarcinom som inte går att ta bort kan ibland bromsas med cytostatika. Man kan också få strålbehandling för att lindra besvär.

Att få ett cancerbesked

Det finns många olika sätt att reagera på ett cancerbesked. Det är vanligt att behöva gott om tid att tala med läkaren och annan vårdpersonal om vad beskedet innebär. Låt gärna en närstående följa med dig, om det är möjligt. Den närstående kan fungera som ett stöd och hjälpa till att minnas vad som har sagts. Här kan du läsa mer om att få ett cancerbesked.

Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Ställ frågor om du inte förstår. Du har rätt att få information på ditt eget språk, om du inte talar svenska. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

På många sjukhus finns särskilda sjuksköterskor som kallas kontaktsjuksköterskor. Kontaktsjuksköterskan kan ge stöd och även hjälpa till med olika praktiska saker.

Du kan få hjälp på flera håll

Prata med kontaktsjuksköterskan eller sjukhusets kurator om du känner dig orolig eller har frågor. Du kan också kontakta Cancerrådgivningen eller Cancerfonden. Det finns patientföreningar som kan ge stöd, till exempel ILCO som är för alla med någon form av tarmcancer och närstående. Carpa är en förening för personer som har carcinoider eller är närstående.

Här kan du läsa mer om hur du kan få hjälp och stöd vid cancer.

För många brukar det kännas lättare när behandlingen väl har börjat och de vet vad som ska hända.

Berätta för barnen

Ett minderårigt barn som bor hemma har rätt att få information och stöd utifrån sitt eget behov om en närstående är sjuk. Det är vårdens ansvar. Vill du berätta själv för barnet, kan du få hjälp med vad du ska säga. Ofta är det bra att göra barn så delaktiga som möjligt, oavsett hur stora eller små de är. Det betyder inte att du måste berätta allt.

Hur påverkas livet?

Hur livet påverkas efter behandling mot tunntarmscancer beror helt på hur du mår och vilken sorts behandling du har fått. Tarmen kan fungera annorlunda efter operationen. Det kan göra att du behöver ta läkemedel som hjälper kroppen att ta upp näring.

Det är vanligt att känna sig mycket trött under behandlingen och även efteråt. Tröttheten kallas fatigue. Använd orken till sådant som du tycker om och som känns viktigt för dig. Vila korta stunder i taget. Långa pausvilor kan göra att du känner dig ännu tröttare. Rör på dig så mycket du kan.

Livet kan kännas jobbigt periodvis, men oftast blir det bättre – även om det kan ta tid. En del känner sig sårbara och oroliga länge efter att behandlingen är över.

Stöd om du är närstående

Ibland kan det kännas svårt att vara närstående till någon som är sjuk. Kanske vill du ge stöd samtidigt som du själv har en stark oro och mår dåligt? Det är mycket vanligt att det är så.

Om du har människor i din närhet kan du pröva att låta dem stötta dig. Ofta blir det lättare för dem att hjälpa dig om du vågar berätta hur det känns. Du kan också prata med kontaktsjuksköterskan om du är närstående och behöver stödjande samtal.

Du kan läsa mer i texterna Att få ett cancerbesked och Närstående till någon som får cancer.

Vad beror tunntarmscancer på?

Vissa inflammatoriska tarmsjukdomar kan öka risken för adenocarcinom i tunntarmen. Crohns sjukdom är en sådan inflammatorisk sjukdom.

Det är inte känt vad som kan göra att man får carcinoider.

Var med och påverka din vård

Du har rätt att vara delaktig i din vård så långt det är möjligt. Vårdpersonalen ska berätta vilka behandlingsalternativ som finns. De ska se till att du förstår vad de olika alternativen betyder, vilka biverkningar som finns och var du kan få behandling. På så sätt kan du vara med och besluta vilken behandling som passar dig.

Du kan göra en vårdplan tillsammans med kontaktsjuksköterskan, läkaren och annan personal. Den ska svara på frågor som är viktiga för dig. Här är förslag på sådana frågor:

  • Vilket är syftet med undersökningarna och behandlingarna?
  • Vilket är nästa steg i vården och när det ska ske?
  • Vad kan jag göra själv för att må bättre?
  • Hur kan jag få den rehabilitering jag behöver?
  • Vem kan jag kontakta om jag plötsligt mår sämre eller känner mig orolig?

Ny medicinsk bedömning

Du kan få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare, en så kallad second opinion. Att få en annan läkares bedömning kan hjälpa dig om du exempelvis är osäker på vilken behandling som är bäst för dig. Att vilja få en ny medicinsk bedömning behöver inte betyda att du är missnöjd med din läkares bedömning. Fråga din läkare om du vill veta mer.

Senast uppdaterad:
2017-04-27
Skribent och redaktör:

Susanna Schultz, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Roger Henriksson, läkare, professor, specialist i cancersjukdomar, Umeå universitet

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden