Springmask

Sammanfattning

Springmask är en vanlig men ofarlig tarmparasit. Det tydligaste symtomet är att det kliar i rumpan, framför allt på kvällen och på natten. Behandlingen består av receptfritt läkemedel och att tvätta sig varje dag. Springmask är vanligast hos barn, men även vuxna kan få springmask.

Symtom

Springmask behöver inte ge några symtom om det är en lindrig infektion. Det gör att man kan ha springmask utan att märka det. De vanligaste symtomen på springmask hos vuxna och barn är annars de som beskrivs nedan.

Det kliar intensivt i rumpan

Det kliar oftast mest på kvällen och natten. Det kan göra att barn får svårt att somna eller att de sover dåligt. 

Att det kliar i rumpan beror på att springmasken lägger sina ägg precis utanför ändtarmsöppningen. Masken är som mest aktiv sent på kvällen och på natten, när barnet ligger stilla i sängvärmen.

Yngre barn kan visa att det kliar genom att sparka häftigt med benen eller glida runt på rumpan.

Det blir ofta lite rött vid ändtarmsöppningen av springmasken.

Maskarna är tunna och vita

Du kan se springmaskarna i ändtarmsöppningen och ibland i bajset. Maskarna är vita, tunna som sytrådar och är ungefär en centimeter långa. Hos ett barn kan du se maskarna genom att titta runt barnets ändtarmsöppning. Det är lättast att se maskarna sent på kvällen, några timmar efter att barnet har somnat.

Springmask kan irritera huden i slidöppningen

Springmask kan också göra att det kliar i slidöppningen. Slemhinnan i slidan blir då röd, irriterad och svullen.

Hur smittar springmask?

Maskarna sprids genom att man får i sig springmaskens ägg genom munnen. Äggen utvecklas till larver i magsäcken och därefter till vuxna maskar i mag-tarmkanalen. De vuxna maskarna tar sig ner till ändtarmen där de lägger nya ägg alldeles utanför ändtarmsöppningen.

Äggen kan sedan spridas via fingrar, leksaker, underkläder och sängkläder. Barn kan smitta sig själva med sina egna maskars ägg om de stoppar fingrarna i munnen efter att ha kliat sig i rumpan.

Äggen kan överleva minst ett par veckor utanför kroppen.

Springmask kan inte leva hos djur, men äggen kan finnas i djurs päls och spridas på det sättet.

Springmask finns naturligt i vår miljö. De finns ofta i damm och i tyger, till exempel i sängen och på en soffa.

Behandling

Springmask behandlas med ett receptfritt läkemedel som heter Vanquin. Vanquin finns bara som tabletter till vuxna och barn som väger mer än 10 kg.

Springmask kan också behandlas med ett flytande receptbelagt läkemedel som heter Vermox. Vermox kan vara bra för barn som har svårt att svälja tabletter. Barnet behöver vara över två år för att få Vermox. Ibland kan barn under två år få Vermox, men bara om en läkare anser att det behövs.

Det är ganska vanligt att flera som bor tillsammans har springmask. Det är därför bra att samtidigt behandla alla som bor tillsammans och som är över två år. Behandla också alla samtidigt om ni får tillbaka några besvär.

Börja inte behandla med läkemedel utan att verkligen ha sett maskar, eftersom klåda i ändtarmen kan ha andra orsaker. Det räcker att ha sett maskar hos en person för att behandla alla som bor ihop.

Går att krossa tabletterna

Ibland kan det vara svårt att svälja hela tabletter av Vanquin. Här är förslag på vad du kan göra då:

 • Krossa tabletterna i en mortel och blanda med fil, yoghurt eller gröt.
 • Lös upp tabletterna ordentligt i lite vatten och använd en doseringsspruta om du ska ge barnet läkemedlet.

Tugga inte tabletten. Läkemedlet innehåller ett rött färgämne som kan missfärga tänderna.

Det tar några dygn innan maskarna och larverna är borta

Det tar ungefär ett till ett och ett halvt dygn för Vanquin att passera mag-tarmkanalen och bajset färgas då rött. Tiden kan variera mellan olika personer.

När bajset har fått tillbaka sin vanliga färg har hela dosen passerat mag-tarmkanalen. Det tar oftast några dygn. Då är maskarna och larverna borta, men inte äggen.

Upprepa behandlingen efter två till tre veckor

Eftersom Vanquin inte påverkar äggen behöver man ta läkemedlet en gång till, efter två till tre veckor.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att vara noggrann med hygienen under de två till tre veckor som behandlingen pågår, för att säkert bli av med maskarna och få död på äggen. Det gäller både vuxna och barn:

 • Tvätta händerna noggrant efter toalettbesök och före maten. Använd flytande tvål och ha en egen handduk.
 • Ha kortklippta naglar.
 • Tvätta rumpan och huden runt ändtarmsöppningen varje dag. Tvätta gärna med flytande tvål.
 • Sov i pyjamas eller tajta byxor.
 • Byt underkläder och pyjamas varje dag.
 • Byt sängkläder ofta.
 • Tvätta pyjamas, underkläder och sängkläder så fort som möjligt, helst samma dag som de byts.
 • Dammsug eller dammtorka gärna badrum och sovrum, helst varje dag.
 • Rengör toaletten och handfatet, helst varje dag.
 • Skölj gosedjur flera gånger i vatten, om det behövs.

Tvätta husdjur om det finns, eftersom äggen kan finnas i djurets päls.

Kan barnet gå till förskola eller skola?

Ett barn med springmask behöver inte vara hemma från förskola eller skola, oavsett om barnet har fått läkemedel eller inte. Men många kommuner har egna rutiner och riktlinjer vad som gäller för deras förskolor och skolor. Vissa förskolor har också lokala riktlinjer. Fråga chefen för förskolan eller skolan om du undrar.

Det kan vara bra att berätta för förskolepersonalen att barnet har springmask. Då kan de och andra föräldrar vara uppmärksamma på symtom.

Var noggrann med hygienen under de två till tre veckor som barnet behandlas. Här är några saker som är bra att göra:

 • Klipp naglarna på barnet.
 • Se till att barnet tvättar händerna noggrant när hen kommer hem från förskolan eller skolan.
 • Låt barnet byta kläder när hen kommer hem. Tvätta gärna barnets kläder så snart det går.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller barnavårdscentral om något av följande stämmer:

 • Besvären försvinner inte trots att ni har behandlats med receptfritt läkemedel två gånger med två till tre veckors mellanrum.
 • Det är svårt att ta läkemedlet.

Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Barn ska också vara delaktiga i sin vård 

Det finns ingen åldersgräns när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård.

För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är det viktigt att ni förstår informationen ni får av vårdpersonalen. Ställ frågor om ni inte förstår. Ni kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Om det behövs tolkning till andra språk kan ni ha rätt att få det. Ni kan även ha rätt att få tolkhjälp vid hörselnedsättning.

Senast uppdaterad:
2018-12-11
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Elisabeth Lindman, barnläkare, specialist i allmänmedicin, Hälsocentralen city, Gävle

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden