Ont i magen hos barn

Att ha ont i magen är ett mycket vanligt besvär hos barn. Barn kan ha ont i magen av många olika orsaker. För små barn behöver orsaken inte bara finnas i magen utan det onda kan vara tecken på någon annan sjukdom.

Det kan vara svårt för ett barn att känna och beskriva exakt var i magen smärtan kommer ifrån. Barn som är upp till sex-sju år pekar nästan alltid mitt på magen, vid naveln, när man frågar var det gör ont. De flesta sjuåringar och äldre kan ange om det gör ont på höger eller vänster sida och om det är upptill eller nertill.

Smärtorna kan vara akuta eller långvariga. Akuta smärtor kommer plötsligt och oväntat. Långvariga buksmärtor är smärtor som finns där mer eller mindre hela tiden eller återkommer och blir kvar under längre tid.

Ont i magen kallas inom vården även för buksmärtor.

Plötsligt ont i magen

Det är mycket vanligt att barn plötsligt får ont i magen. De allra flesta små barn har någon gång sagt att de har "ont i magen". Oftast beror det på något som inte kräver någon undersökning eller behandling. Små barn, upp till 2-3 år, kan ofta peka på magen om man frågar var de har ont, oavsett var smärtan egentligen kommer ifrån.

Även om alla orsakerna till ont i magen kan förekomma i alla olika åldrar, finns det vissa orsaker som är vanligare i vissa åldrar.

Hos barn upp till ett år är det vanligt med magknip, till exempel gaser i magen, eller spädbarnskolik. Ibland kan smärtan bero på matallergi, till exempel komjölksallergi. Det kan även ibland bero på inklämt ljumskbråck, då brukar barnet få väldigt ont. En annan, mycket ovanlig, orsak är invagination, också det gör väldigt ont.

För barn som är mellan ungefär ett och sex år är det vanligt att det onda beror på en förkylning eller andra infektioner i luftvägarna. Det kan också bero på urinvägsinfektion, magsjuka, sjukdomar i pungen eller förstoppning. Problemen kan förekomma även i andra åldrar.

För barn som är i skolåldern kan smärtorna bland annat bero på psykosomatiska orsaker, det vill säga att barnet får ont i magen på grund av något som är jobbigt psykiskt, till exempel stress. Det onda kan också bero på körtelmage eller en blindtarmsinflammation.

För barn som är äldre, i övre tonåren, kan ont i magen ibland bero på orsaker som är vanligare hos vuxna. Läs mer om symtom i texten Ont i magen som i första hand vänder sig till vuxna.

Läs mer: När små barn skriker, Smärtor i pungen, Diarré hos barn, Tarmvred, Kräkningar hos barn upp till ett år, Kräkningar hos barn över ett år.

Ha ont magen länge eller ha smärta som kommer tillbaka

Om man har ont i magen länge eller om det onda kommer tillbaka kan det sitta i mer eller mindre hela tiden. Smärtorna kan väcka barnet på natten, finnas där på morgonen eller komma under dagen. De kan också komma tillbaka efter att barnet inte har haft ont på flera dagar eller en till två veckor. Det finns flera olika orsaker till sådana magsmärtor. Smärtorna kan till exempel bero på

 • psykosomatiska orsaker, det vill säga psykisk påfrestning såsom stress
 • att barnet har förstoppning
 • en reaktion mot något födoämne, till exempel komjölk eller gluten
 • magkatarr
 • inflammation i tunntarmen och/eller tjocktarmen.

Undersökningar och utredningar

Att ha ont i magen, kräkas och ha feber passar in på många olika sjukdomar. För att utesluta eller bekräfta om det är en orsak som behöver behandling behöver barnet bli undersökt av en läkare. Det kan ske på en vårdcentral, på en barnläkarmottagning eller på en akutmottagning, beroende på vilka besvär barnet har.

Det är inte alltid så lätt för läkaren att avgöra orsaken till det onda. Läkaren lyssnar till barnets och föräldrarnas beskrivning av hur barnet har ont och undersöker barnet. Det är viktigt för läkaren att veta hur smärtorna började. Utifrån detta, och hur barnet mår för övrigt, avgör läkaren om det behövs mer utredning, eller om barnet behöver operation eller annan behandling.

Vid undersökningen får barnet ofta lämna urinprov eller blodprov. Det kan också bli aktuellt med ultraljud eller röntgen av magen. Ibland kan barnet behöva vara på sjukhus för att läkarna ska kunna följa hur barnet mår och för att få besked om vad som är orsaken till att barnet har ont.

Om man har möjlighet är det bra att ha med sig uppgifter om hur barnet har växt och utvecklats under åren, både vad gäller längd och vikt, till besöket hos läkaren. Dessa uppgifter står på hälsokortet från barnavårdscentralen eller fås från skolhälsovården.

När ska man söka vård?

Man ska kontakta en vårdcentral eller barnläkarmottagning om barnet har ett eller flera av dessa symtom:

 • Besvär länge eller besvär som kommer tillbaka.
 • Ont i magen i samband med diarré.
 • Om man är osäker på varför barnet har ont.

Man ska söka vård direkt på en vårdcentral, barnläkarmottagning eller akutmottagning om barnet har ett eller flera av dessa besvär:

 • Andra symtom samtidigt som barnet har ont i magen, till exempel feber eller svullnad i magen eller ljumsken.
 • Så ont att barnet är trött och medtaget av smärtorna.
 • Smärtan kommer plötsligt, är mycket intensiv eller flyttar sig.
 • Om barnet har ont efter till exempel ett slag.
 • Om barnet har yrsel eller svimmar.
 • Om smärtorna blir värre eller inte går över.
 • Om barnet har mycket ont på ena sidan av magen.
 • Om barnet vaknar av att det har ont i magen, särskilt om barnet samtidigt har feber.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

Senast uppdaterad:
2014-06-17
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden