Kräkningar hos barn 0-1 år

Sammanfattning

Barn under ett år kan kräkas av olika anledningar. Det är nästan alltid normalt och sällan allvarligt. Det är vanligt att barn kräks lite efter att ha ätit och oftast besväras hen inte av kräkningarna. Barn kan förstås också kräkas av en magsjuka, eller av andra infektioner.

Den här texten handlar om kräkningar hos barn under ett år. Kräkningar hos äldre barn kan ha andra orsaker.

Kräkningarna kan se olika ut beroende på orsaken. Barnet kan också ha andra symtom, till exempel kan hen ha feber, vara trött och inte orka leka.

När ska jag söka vård?

Om du ska söka vård beror framför allt på hur barnet mår i övrigt, men också hur länge och hur mycket hen har kräkts, och om hen får i sig någon vätska.

Ring en vårdcentral eller telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om barnet kräks och samtidigt har ett eller flera av följande symtom:

 • Barnet har en kronisk sjukdom och du är osäker om hen behöver vård.
 • Kräkningarna är stora.
 • Kräkningarna kommer i samband med att barnet har börjat med bröstmjölksersättning, tillskottsnäring, gröt eller välling.

Om barnet inte kan behålla någon vätska alls ökar risken att hen får vätskebrist. Då riskerar barnet att bli uttorkat, som är ett allvarligt tillstånd. Ju yngre barnet är, desto känsligare är hen för vätskebrist och uttorkning.

Sök vård genast om barnet kräks och samtidigt har ett eller flera av följande symtom:

 • Barnet är trött, orkeslöst och inte orkar intressera sig för omgivningen.
 • Barnet inte kan behålla någon vätska och kissar mycket mindre än vanligt.
 • Kräkningarna innehåller blod.

Sök vård på en vårdcentral eller jouröppen mottagning. Om det inte går, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om ditt barn har andra symtom eller om du är osäker på om du ska söka vård.

Ring 112 och be att bli kopplad till Giftinformationscentralen om du misstänker att ditt barn har ätit något giftigt. Ha gärna det du tror att barnet har ätit av framför dig när du ringer.

Varför kräks barnet?

Barn under ett år kan kräkas av olika anledningar. Vad du kan göra själv och hur kräkningarna behandlas skiljer sig därför också åt. Här följer en lista på de vanligaste orsakerna till kräkningar:

 • Överskottskräkningar och gastroesofageal reflux
 • Magsjuka
 • Andra infektioner
 • Födoämnesallergi
 • Pylorusstenos
 • Hinder i tarmen
 • Förstoppning
 • Förgiftning och matförgiftning
 • Hjärnskakning
 • Medfödda ämnesomsättningssjukdomar
 • Medfödd skada i hjärnan

Överskottskräkningar och gastroesofageal reflux

Den vanligaste formen av kräkningar hos barn under ett år är så kallade överskottskräkningar. Det är när barn får i sig mer mat än de klarar av att smälta. Barnet kräks då upp överskottet av mat direkt efter måltiden, ofta i samband med en rapning.

Vissa barn kräks ibland, andra barn kräks efter varje måltid. Barnet mår annars bra och växer som hen ska.

Överskottskräkningar beror på att barnets magmun mellan matstrupe och magsäck inte sluter lika tätt som hos äldre barn och vuxna. Det gör också att maginnehållet och magsaft oftare kan komma upp i matstrupen utan att barnet kräks, så kallad gastroesofageal reflux. Det kallas också ibland för magsaftsreflux.

Att barn under ett år kräks, får hicka eller rapar när de äter eller efteråt är vanligt och ofarligt. Överskottskräkningar minskar när barnet blir äldre, för att oftast försvinna före ett års ålder.

Vad kan jag göra själv?

Om barnet småkräks ofta men är frisk och växer som hen ska, kan det hjälpa om barnet

 • får mindre, men tätare mål
 • rapar några gånger under matningen
 • halvsitter när hen äter
 • får sitta kvar i ditt knä eller i barnstolen en stund efter att hen ätit färdigt
 • tar det lugnt efter måltiden

Gastroesofageal refluxsjukdom

När barnet får andra besvärande symtom än överskottskräkningar av refluxen kallas det för gastroesofageal refluxsjukdom. Förutom kräkningar är de vanligaste symtomen att barnet gråter och visar missnöje. Barnet vill oftast inte heller äta. Det är ganska ovanligt att barn under ett år får gastroesofageal refluxsjukdom.

Magsjuka

Har barnet en magsjuka kräks hen större mängder och med större kraft. Besvären kommer ofta snabbt. Barnet kan också få feber, bli allmänt trött och ointresserad av omgivningen. Efter ungefär en dag kan barnet få diarré.

Magsjukan beror oftast på en virusinfektion, men kan också ibland orsakas av bakterier eller parasiter.

Försök att få i barnet vätska redan från de första kräkningarna. Då minskar risken för att barnet får vätskebrist och bli uttorkat. Det är extra viktigt för barn under ett år eftersom de lättare får vätskebrist. Ge barnet små mängder vätska ofta.

Tvätta händerna regelbundet om barnet har en infektion. Det minskar risken för att smittan förs vidare.

Andra infektioner

Barn kan kräkas av olika typer av infektioner. Ofta har barnet andra symtom, som hosta och feber samt att hen är trött och ointresserad av omgivningen. Till exempel kan barnet kräkas av att ha en

Födoämnesallergi

Om barnet börjar kräkas i samband med att hen börjar få bröstmjölksersättning kan kräkningarna vara ett symtom på komjölksallergi. Barnet kräks då också om hen äter annan mat som innehåller komjölk. Kräkningar är ett av de vanligaste symtomen vid komjölksallergi. Bröstmjölksersättning kallas även modersmjölksersättning

Börjar barnet kräkas i samband med att hen får mat med gluten kan kräkningarna bero på att barnet reagerar mot proteinet gluten, så kallad glutenintolerans. Proteinet gluten finns bland annat i välling, gröt och bröd. Det är ovanligt att barn under ett år kräks på grund av glutenintolerans. Ett annat namn för glutenintolerans är celiaki.

Pylorusstenos

Har barnet kraftiga kaskadliknande kräkningar kan det bero på pylorusstenos. Det är en förträngning i magens nedre magmun som gör att maten delvis stoppas upp och inte kan passera vidare till tarmen. När magsäcken försöker tömma sig så vänder maginnehållet i stället uppåt och barnet kräks, ofta kraftigt.

Kräkningarna börjar när barnet är mellan två veckor och två månader. Till en början är det små kräkningar, men de blir kraftigare med tiden. Andra symtom är att barnet inte går upp i vikt som hen ska, och att hen är trött och ointresserad av omgivningen.

Hinder i tarmen

Om barnet kräks och har magvärk som kommer med någon eller några minuters mellanrum kan det vara tecken på att det finns ett hinder i tarmen. Maginnehållet kan då inte fortsätta genom tarmen utan kommer uppåt och barnet kräks. Maginnehållet innehåller då oftast galla som färgar kräkningen mörkgrön eller gul.

Hinder i tarmen kan bero på att barnet har

Nyfödda barn kan ha ett medfött hinder i passagen genom tolvfingertarmen eller tunntarmen. Det visar sig redan när barnet är några dagar eller senast vid någon veckas ålder.

Förstoppning

Barn som får bröstmjölkersättning eller har börjat äta vanlig mat kan ibland få förstoppning. Är barnet förstoppat en längre tid kan hen få ont i magen, tappa matlusten och till och med kräkas, även om det är ovanligt.

Barn som bara äter bröstmjölk får sällan förstoppning.

Förgiftning och matförgiftning

Barn kan kräkas och må illa vid matförgiftning eller av att ha ätit ett giftigt ämne eller ett läkemedel.

Matförgiftning kan uppstå om barnet äter mat som innehåller skadliga ämnen från vanliga bakterier. Sådant gift kan bildas om maten inte lagas eller tas omhand på rätt sätt, eftersom bakterier då kan växa till sig och bilda gift.

Hjärnskakning

Kräks barnet efter att ha slagit i huvudet kan kräkningarna bero på en hjärnskakning. Andra symtom på hjärnskakning är att barnet är trött och inte orkar leka. Ibland kan kräkningarna komma flera timmar efter att barnet har slagit i huvudet.

Medfödda ämnesomsättningssjukdomar

Kräkningar kan vara första symtomet på en medfödd ämnesomsättningssjukdom, så kallad metabol sjukdom. Det är ovanligt med sådana sjukdomar och de flesta upptäcks med ett så kallat PKU-test. Det är ett blodprov som tas när barnet är några dagar gammalt. Andra tecken på ämnesomsättningssjukdomar är att barnet ofta är trött, sover mycket och är svår att få kontakt med.

Medfödd skada i hjärnan

Det är väldigt ovanligt men ibland kan medfödda skador i hjärnan göra att barnet kräks.

Senast uppdaterad:
2018-06-26
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Henrik Arnell, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden