Gastric bypass - fetmaoperation

Fetma

Kraftig övervikt, det vill säga sjuklig fetma, kan innebära en stor risk för flera allvarliga sjukdomar. Grunden för att bli av med kraftig övervikt eller fetma är bra matvanor och regelbunden motion. Men vissa personer lyckas ändå inte gå ner i vikt och har eller riskerar att få hälsoproblem på grund av sin vikt. Då kan fetmaoperation vara ett alternativ.

Magsäcken minskas

Den vanligaste fetmaoperationen kallas gastric bypass, innebär att magsäcken minskas och att maten leds förbi större delen av magsäcken och första delen av tunntarmen. Det gör att man fortare blir mätt och att kroppens upptag av kalorier minskar.

Gastric bypass anses ge mycket goda resultat på lång sikt och ganska lite biverkningar. Men som med alla operationer finns det risk för komplikationer. Man måste vara beredd på att ändra livsstil både före och efter operationen för att minska risken för komplikationer och för att undvika att gå upp i vikt igen.

Det görs alltid en individuell bedömning om man kan opereras eller inte. Beslutet baseras på bland annat hur kraftig fetma man har, om man har andra sjukdomar eller tar vissa läkemedel och hur gammal man är.

En del som är överviktiga är fysiskt aktiva, lever sunt och har mycket bra medicinska värden. Då kanske en operation inte är det bästa alternativet.

Vilka personer opereras?

Vilka exakta regler som gäller skiljer sig mellan olika landsting.

Man kan få genomgå operationen om man har BMI, Body Mass Index, över 35-40. Vissa bakomliggande sjukdomar kan medföra operation vid lägre BMI. Gränsen ligger då vid 30-35, eftersom hälsovinsterna ändå är så stora. Det gäller till exempel om man har diabetes typ 2.

Den nedre åldersgränsen för att opereras är oftast 18 år.

För att opereras måste man också ha försökt att gå ner i vikt flera gånger med hjälp av till exempel dietist, viktgrupp eller läkemedelsbehandling utan bestående resultat.

Man måste också vara beredd på att förändra sin livsstil, framför allt matvanorna.

Vilka personer opereras inte?

Ibland kan bakomliggande sjukdomar eller medicinering innebära allvarliga risker eller kraftigt försämra resultatet av operationen.

Man brukar inte opereras om man

  • nyligen har haft hjärtsjukdom eller stroke
  • har cancer eller någon sjukdom i njurarna eller lungorna
  • är gravid
  • missbrukar alkohol eller narkotika
  • har obehandlad ätstörning
  • behandlas med cellhämmande läkemedel eller kortison.

Även vissa psykiska sjukdomar kan innebära att man inte opereras. Det beror bland annat på att man ska kunna klara av eventuella komplikationer efter operationen och den livsstilsförändring som krävs.

Risken för komplikationer efter operationen ökar kraftigt efter 60-årsåldern. Personer över 70 år opereras sällan. Det beror bland annat på att fetma i hög ålder inte brukar ha så negativa effekter som i yngre år. Tvärtom kan övervikt vara bra att ha om man får någon sjukdom.

Innan operationen

För att få bästa resultat av operationen och minska riskerna för komplikationer bör man gå ner en del av sin övervikt och sluta röka innan operationen. I vissa landsting är detta till och med ett krav för att operationen ska göras. Man kan få hjälp av vårdpersonal med råd och stöd om man behöver det.

Hur går operationen till?

Inför operationen får man information om hur man ska förbereda sig, till exempel hur länge man ska fasta och hur man ska tvätta sig med speciell tvål före operationen.

Man blir sövd under ingreppet, som tar mellan en och tre timmar. Operationen utförs oftast med så kallad titthålskirurgi, som också kallas laparoskopi.

Gastric bypass innebär att magsäcken minskas och kopplas ihop med tunntarmens mellersta del. På så sätt leds maten förbi större delen av magsäcken och första delen av tunntarmen.

När magsäcken är mindre blir man fortare mätt. När maten inte passerar hela magsäcken och första delen av tunntarmen kan inte kroppen ta upp lika mycket kalorier och näringsämnen som tidigare.

I samband med operationen brukar man få läkemedel för att förebygga infektioner och blodproppar.

Man får oftast stanna på sjukhuset i två dagar. De flesta är sjukskrivna två till fyra veckor efter ingreppet.

Hur mår man efteråt?

Viktigt med kost och motion

Efter operationen går det bara att äta små portioner, 1-2 deciliter per portion. Det är viktigt att äta ofta och regelbundet och att undvika stora portioner, fet mat och snabba kolhydrater. Det är också viktigt att motionera. Man måste ta kosttillskott varje dag, livet ut.

Upp till ett år efter operationen får man träffa sjuksköterska och dietist som ger råd och hjälp när det gäller livsstil, kost och motivation.

Positiva effekter

Viktnedgången innebär inte bara stora fördelar för hälsan och välbefinnandet – självbilden och självkänslan brukar också bli bättre. Hela livskvaliteten brukar öka när vikten minskar.

Det är vanligt att vikten rasar den första tiden. Beroende på utgångsläget kan man räkna med en viktförlust på 0,5 till 1,5 kilo per vecka under det första året. Ofta leder operationen till att man tappar cirka 75 procent av övervikten. De flesta lyckas sedan behålla sin vikt.

Den kraftiga viktnedgången innebär en minskad risk för flera fetmarelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och diabetes. En person som har diabetes halverar risken för att få en hjärtinfarkt. Även besvär med rygg och leder och sömnapné förbättras.

Eftersom fettvävnaden utsöndrar många olika hormoner, kommer kroppen ofta i bättre balans med sig själv när vikten har minskat. Möjligheten att bli gravid kan öka. Personer med diabetes typ 2 kan få förbättrade blodsockervärden eller till och med kunna sluta med mediciner.

Oönskade effekter

Man kan ha ont och må illa de första dagarna efter operationen.

Som vid alla operationer finns det risker, till exempel för blödningar, blodproppar och infektioner. Det kan bli läckage i magsäcken där ingreppet gjorts och då kan operationen behöva göras om.

De vanligaste besvären efter gastric bypass beror på att man ätit för fort eller tuggat maten för dåligt. Då kan man må illa och kräkas. En del upplever så kallad dumping, som kan visa sig som till exempel hjärtklappning, kallsvettningar och yrsel. Dumping beror på att maten kommit ner i tunntarmen för snabbt. Det kan kännas obehagligt men är inte farligt.

Vissa kan känna sig trötta och frusna under det första året. Några får övergående problem med håravfall. Undernäring samt mineral- och vitaminbrist är en komplikation som går att motverka med hjälp av kosttillskott.

Andra mer ovanliga komplikationer som kan förekomma är till exempel bråck och tarmvred.

Överskottshud kan opereras bort

När man har gått ner i vikt bildas hudveck av överskottshud. Om det är mycket överskottshud kan det ge problem med att hålla sig ren och att röra sig. Man kan få skav, eksem eller sår.

Man kan få operera bort överskottshuden. Framförallt är det överskottshud på magen som opereras.

Det skiljer sig mellan olika landsting vad som gäller för att man ska få operera bort överskottshuden, och hur lång väntetiden är. Generellt gäller att vikten ska vara stabil, det vill säga man ska inte gå upp och ned i vikt, samt ha ett BMI under 30 eller helst ännu lägre. Det ska också ha gått två år sedan operationstillfället.

Operation av kosmetiska skäl får man oftast bekosta själv hos privatpraktiserande plastikkirurg.

Senast uppdaterad:
2014-11-25
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hans Krook, kirurg, kirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden