Lungemfysem

Allmänt

Lungemfysem beror oftast på långvarig rökning och är så gott som alltid en del av sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det kan vara utbrett i båda lungorna eller begränsat i en av lungorna. Sjukdomen ger sig oftast inte till känna förrän i medelåldern.

Lungornas uppgift är att transportera syre från inandningsluften till blodet och samtidigt vädra ut koldioxid. För att göra det möjligt är lungorna uppbyggda av en vävnad som består av miljarder små elastiska lungblåsor, alveoler.

Om du har lungemfysem har de tunna väggarna mellan lungblåsorna skadats eller brutits ner helt. Istället för en liten klase av lungblåsor bildas ett slags oelastisk säck. Det leder till att växlingen mellan syre och koldioxid inte kan fungera som den ska.

Symtom

Har du lungemfysem är det vanligt att du blir andfådd även vid lätt ansträngning.

Ett tecken på sjukdomen är att du tycker att det går lättare att andas ut mot motstånd. Det kan göra att du sluter läpparna nästan helt och andas med en liten öppning som om du skulle blåsa ut ett ljus.

Behandling

Det bästa du kan göra för att stoppa sjukdomsutvecklingen är att sluta röka.

Det finns inga läkemedel som hjälper mot förändringar som redan har skett i lungorna. Däremot finns det läkemedel som ger viss lindring om du har KOL.

Fysisk träning är bra för att orka mer och inte lika lätt bli andfådd. Om du har det väldigt tungt med andningen kan det ta mycket energi, vilket leder till att du kan gå ned i vikt. Då kan du få särskilda näringspreparat utskrivna av en dietist.

Om sjukdomen har gått långt och lungfunktionen är kraftigt nedsatt kan behandling med syrgas ge lindring. Syrgasbehandling kan du ha både hemma och på sjukhus.

Det är viktigt att bli vaccinerad mot influensa och mot pneumokocker, som kan orsaka svår lunginflammation. Det är sjukdomar som riskerar att bli extra svåra om du har lungemfysem.

När ska jag söka vård?

Om du blir mer och mer andfådd vid lättare ansträngning ska du kontakta en vårdcentral. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Senast uppdaterad:
2016-09-29
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Torbjörn Gustafson, läkare, specialist i lungsjukdomar, Skellefteå lasarett

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden