Legionärssjuka

Sammanfattning

Legionärssjuka, legionella, är en svår lunginflammation som drabbar mellan 100 och 150 personer i Sverige per år. Den smittar genom att man andas in små droppar med förorenat vatten. Behandlingen är antibiotika. Ibland behövs sjukhusvård.

Infektionen orsakas av legionellabakterier som förökar sig i stillastående vatten och som kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.

Du kan bli smittad genom att andas in förorenat vatten i form av finfördelade vattendroppar i luften, till exempel när du duschar eller sitter i en bubbelpool.

Legionellabakterien är mindre farlig för friska personer. Personer som i övrigt är friska kan drabbas, men det är främst personer med nedsatt immunförsvar som blir svårast sjuka. Risken är även större för rökare.

Omkring 100-150 fall av legionärssjuka rapporteras i Sverige varje år. Cirka hälften har smittats utomlands.

Legionella är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Det innebär att den behandlande läkaren gör en anmälan till smittskyddsläkaren i länet där du bor, och till Folkhälsomyndigheten.

Symtom på legionärssjuka

Legionärssjukan yttrar sig som lunginflammation med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, påverkad andning och torrhosta. Diarré och psykisk påverkan med förvirring förekommer.

Om du har fått antibiotika mot lunginflammation och inte blir bättre kan det bero på att du har legionärssjuka. 

Sjukdomen kan vara allvarlig – i synnerhet då den drabbar personer med nedsatt immunförsvar.

Tiden från smitta till insjuknande är vanligen fem till sex dygn.

Förebygga legionärssjuka

Legionellabakterier växer till i en vattentemperatur mellan 18 och 45 grader Celsius. Genom att hålla vattentemperaturen i ledningssystem och tankar vid minst 60 grader Celsius minskar risken för smitta.

Något vaccin mot legionella finns inte.

Sök vård

Sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du har andningsbesvär.

Kontakta vårdcentralen om du har feber som inte går ner efter fyra dygn samtidigt som du har hosta.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökning vid legionärssjuka

Lungröntgen visar om du har en lunginflammation. Prov från upphostningar och urin kan visa på legionellabakterier. Ett blodprov kan upptäcka eventuella antikroppar mot legionellabakterien.

Behandling av legionärssjuka

Legionärssjuka behandlas liksom andra bakterieorsakade lunginflammationer med antibiotika. Det är ofta en annan typ av antibiotika än de som vanligen används för att behandla lunginflammation. Infektionen kräver ofta sjukhusvård. I svåra fall kan respiratorvård behövas.

Senast uppdaterad:
2016-05-18
Redaktör:

Kalle Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Lindquist, specialistläkare infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden

Här hittar du en mängd artiklar om rådgivning för olika tillstånd och sjukdomar. Förutom information från Apoteksgruppen hittar du även information från 1177 Vårdguiden. På grund av tekniska problem hämtas i nuläget inte 1177 Vårdguidens information om hälsa och vaccination.

Innehållet hämtas från: 1177 Vårdguiden