Sammanväxning av fingrar eller tår

Sammanfattning

Det händer att barn föds med sammanväxta fingrar, men det är vanligare med sammanväxta tår.

Barnet behöver opereras eftersom fingrarnas och händernas funktion och tillväxt kan påverkas.

Tårnas och fötternas funktion försämras inte alls och en operation kan snarare leda till komplikationer.

Sammanväxning av fingrarna

Sammanväxta fingrar, syndaktyli, hör till de vanligaste missbildningarna i handen. Två eller flera fingrar sitter då ihop med hud- och mjukdelsbryggor. Ibland kan förbindelsen nå ända ut till fingertopparna . Handen behöver röntgas för att läkaren ska kunna se om skelettet är missbildat, till exempel om några ben är sammanväxta. Sammanväxningar mellan fingrarna gör att handens funktion försämras.

Behandlingen innebär en operation då hud- och mjukdelsförbindelsen delas. Operationen bör göras redan inom det första halvåret efter födseln om det är troligt att sammanväxningen kommer att påverka tillväxten av något finger. Vid mindre sammanväxningar kan man vänta med operation tills barnet har blivit tre till fyra år gammalt.

Operationen är tekniskt krävande och utförs av en specialist i handkirurgi. I regel krävs det att hud, ofta från ljumsken, transplanteras till det nyskapade fingervecket.

Hudsammanväxningar mellan tårna

Det är ganska vanligt att barn föds med hudsammanväxningar mellan tårna.

Det finns alla grader av sammanväxning, från att ett par tår är sammanvuxna till att samtliga tår hänger ihop med hud- och mjukdelsbryggor fram till tåtopparna.

Tårnas funktion påverkas inte av sammanväxningen. Barn med hudsammanväxningar mellan tårna kan gå, springa, hoppa och leka som andra barn och hålla på med vilken idrott som helst.

Att få tårna separerade vid en operation är inget som kan rekommenderas. Ingreppet är tekniskt ganska besvärligt och kan ge ett kliande ärr som sedan skrumpnar, vilket gör att det kosmetiska resultatet ändå inte blir riktigt bra. En operation medför också risk för att tårna växer snett och att operationsområdet blir känsligt under hela livet, med ökad risk för eksem och svampinfektioner. En operation kan alltså leda till ett sämre slutresultat när det gäller tårnas och fötternas funktion.

Senast uppdaterad:
2018-05-03
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, läkare, specialist inom barnmedicin och sjukdomar hos nyfödda

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden