Olika långa ben hos barn

Det finns flera orsaker till att barn har olika långa ben. En mindre benlängdsskillnad upp till två centimeter brukar inte ge några besvär. Vid en större benlängdsskillnad kan antingen tillväxten stoppas i det längre benet eller det kortare benet förlängas.

Benlängdsskillnad under två centimeter

Om benlängdsskillnaden är mindre än två centimeter, brukar det inte finnas någon ökad risk för besvär som ont i ländryggen eller förslitna höft- eller knäleder. Så små skillnader brukar inte åtgärdas på andra sätt än med till exempel skoinlägg. Först om benlängdsskillnaden är större än två centimeter kan det finnas en viss risk för ryggbesvär på längre sikt.

Undersökningar

Om barnets rygg är sned ska benlängden alltid bedömas, eftersom det kan bero på att benen är olika långa. Vid undersökningen mäts barnets ben med måttband. Dessutom mäter läkaren hur mycket bäckenet lutar när barnet står upp.

Vid regelbundna kontroller en gång om året, undersöker läkaren om skillnaden i benlängd ökar, håller sig oförändrad eller till och med minskar.

Om skillnaden i benlängd kan tänkas bli större än två centimeter efterhand, bestäms skelettåldern med hjälp av röntgen av handskelettet. Genom att se hur utvecklat det är kan läkaren få en uppfattning om hur mycket barnet har kvar att växa.

Behandling vid benlängdsskillnad mellan två och fem centimeter

Det längre benets tillväxt stoppas

Om operation övervägs, behöver benen röntgas så att benlängdsskillnaden kan bestämmas mer noggrant.

Om benlängdsskillnaden är mellan två och fem centimeter går det att med hjälp av en operation hejda tillväxten i det längre benet genom att tillväxtzonen förstörs nedtill på lårbenet i knäledsnivå och/eller upptill på skenbenet. 

Vid vilken tidpunkt operationen ska göras bestäms utifrån barnets skelettålder och tabeller som finns framtagna för att bedöma hur mycket barnet har kvar att växa. Görs ingreppet för sent kan resultatet bli sämre, och görs ingreppet för tidigt kan det kortare benet fortsätta att växa för länge och kommer då att bli det längre. Om benlängdsskillnaden blir en till två centimeter när barnet växt färdigt är det ett bra resultat.

Ingreppet utförs när barnet är sövt i narkos. Efter ett par dagar brukar barnet kunna komma hem från sjukhuset. Det får gå med hjälp av kryckor i början, men därefter belasta fullt när smärtan efter ingreppet tillåter det.

Det går att förkorta ett färdigvuxet ben

Det går också att förkorta det längre benet efter att barnet har växt färdigt genom att en bit av lårbenet tas bort alldeles nedanför höftleden. Lårbenet stabiliseras därefter med en skruv och en platta tills det har läkt. Det ingreppet är svårare att göra och kan ge fler komplikationer, därför görs det endast i undantagsfall.

Behandling vid benlängdsskillnad över fem centimeter

Om benlängdsskillnaden är större än fem centimeter görs ofta en förlängning av det korta benet i stället. Det görs med hjälp av ett instrument som sätts fast nära höft- eller knäleden med grova stift eller skruvar. Benets hårda, yttre del sågas därefter igenom, medan märgkanalen inuti benet behålls intakt. Efter fem dagar påbörjas förlängning av benet med sammanlagt en millimeter per dag, med hjälp av instrumentet. Förlängningen och all uppföljning görs på specialklinik vid ett universitetssjukhus. Mycket stora benlängdsskillnader kan justeras med denna teknik.

Behandlingen kan vara jobbig för barnet eftersom det gör ont och behandlingen pågår under en längre period.

Senast uppdaterad:
2014-01-22
Skribent:

Lennart Landin, läkare, specialist i barnortopedi, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Redaktör:

Malin Erlingsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till apoteksgruppen.se

Fakta och råd från 1177 Vårdguiden